Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 4: D2 – Phát Triển Những Người Lãnh Đạo

image_pdfimage_print


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 01


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 02


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 03


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 04


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 05

print
(Visited 7 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *