Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 4: D4 – Cá Nhân Chứng Đạo

image_pdfimage_print


Cá Nhân Chứng Đạo 01


Cá Nhân Chứng Đạo 02


Cá Nhân Chứng Đạo 03


Cá Nhân Chứng Đạo 04


Cá Nhân Chứng Đạo 05

print
(Visited 10 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *