Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 4: D7 – Đắc Thắng Thuộc Linh (Spiritual Breakthrough)

image_pdfimage_print


Học Thuộc Lòng Kinh Thánh 01


Học Thuộc Lòng Kinh Thánh 02


Bẻ Gãy Lời rủa sả Trong Gia Tộc

print
(Visited 8 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *