Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 5: E1 – Sự Nối Kết Đấng Christ – Christ Connection

image_pdfimage_print


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 01


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 02


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 03


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 04


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 05


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 06


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 07

print
(Visited 17 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *