Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 5: E2 – SỐNG ĐỂ BAN CHO (LIVING TO GIVE)

image_pdfimage_print


Sống Để Hiến Dâng 01


Sống Để Hiến Dâng 02

Sống Để Hiến Dâng 03


Sống Để Hiến Dâng 04


Sống Để Hiến Dâng 05

print
(Visited 11 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *