ISOM KHÓA 5: E3 – Trưởng Lão theo Kinh Thánh – Biblical Eldership

Print Friendly, PDF & Email

BÀI 1: TRƯỞNG LÃO, CHỨC VỤ TRƯỞNG LÃO VÀ HÀNH CHỨC VỤ TRƯỞNG LÃO

 

 

BÀI 2: CÔNG TÁC VÀ CÁC QUAN HỆ CỦA CÁC TRƯỞNG LÃO TRONG HỘI THÁNH TÂN ƯỚC

 

 

BÀI 3: CÁC PHẨM CHẤT CỦA TRƯỞNG LÃO

 

BÀI 4: CHỨC VỤ NĂM PHƯƠNG DIỆN

 

 

BÀI 5: CHỨC VỤ NĂM PHƯƠNG DIỆN

 

(Visited 73 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT