Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 5: E3 – Trưởng Lão theo Kinh Thánh – Biblical Eldership

image_pdfimage_print


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 01


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 02


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 03


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 04


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 05

print
(Visited 18 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *