Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 5: E4 – Truyền Giáo cho Thế hệ Mới (Reaching a New Generation)

image_pdfimage_print


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 01


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 02


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 03


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 04


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 05


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 06


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 07

print
(Visited 11 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *