Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 5: E5 – Quản Trị Tương Lai – Managing for Tomorrow

image_pdfimage_print


Điều Hành Cho Tương Lai 01


Điều Hành Cho Tương Lai 02


Điều Hành Cho Tương Lai 03


Điều Hành Cho Tương Lai 04

print
(Visited 13 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *