ISOM KHÓA 5: E5 – Quản Trị Tương Lai – Managing for Tomorrow

Print Friendly, PDF & Email

 

BÀI 2: CÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ

 

BÀI 3: TỔ CHỨC MỤC VỤ TĂNG TRƯỞNG CHO THIẾU NHI

 

BÀI 4: CÁCH ĐỂ KIẾM NGƯỜI KHÁC GIÚP BẠN

 

(Visited 41 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT