Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 5: E6 – Truyền Giáo cho Giới Trẻ – (Ministering To Youth)

image_pdfimage_print


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 01


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 02


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 03


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 04

print
(Visited 34 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *