Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

BẢY BƯỚC ĐỂ NHẬN SỰ ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

image_pdfimage_print

 BẢY BƯỚC ĐỂ NHẬN SỰ ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

Tác Giả: Kenthnet E Hagin.

Dịch Giả: Ngô Minh Hòa

Người đọc: Nhi Đặng
print
(Visited 14 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *