NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH.

Print Friendly, PDF & Email

NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH
BÀN VỀ NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH.
Là cuốn sách có 26 bài học dành cho nhóm học tập hoặc suy ngẫm về đề tài Đức Thánh Linh và những ân tứ của Ngài.

Nội dung sách bao gồm:

1. Phép Báp-tem bằng Thánh Linh là từng trãi đến sau sự cứu rỗi.
2. Lời hứa và sự ứng nghiệm
3. Đức Thánh Linh- nguồn quyền năng luôn hiện diện
4. Bằng chứng về sự cư trú của Thánh Linh trong lòng
5. Có cần phải nói tiếng mới không?
6.Nói tiếng lạ phục vụ cho mục đích nào?
7. Lần lữa chờ Thánh Linh có đúng kinh thánh không?(Phần 1)
8. Lần lữa chờ Thánh Linh có đúng kinh thánh không?(Phần 2)
9. Mười nguyên nhân vì sao mỗi tín đồ nên nói tiếng lạ (Phần 1)
10. Mười nguyên nhân vì sao mỗi tín đồ nên nói tiếng lạ (Phần 2)
11. Đức Thánh Linh nội trú
12. Bảy bước để nhận lãnh Đức Thánh Linh (Phần 1)
13.Bảy bước để nhận lãnh Đức Thánh Linh (Phần 2)
14. Những ân tứ của Thánh Linh
15. Ân tứ Lời nói tri thức
16. Ân tứ Lời nói tri thức trong cựu ước
17. Ân tứ Lời nói khôn ngoan (Phần 1)
18. Ân tứ Lời nói khôn ngoan (Phần 2)
19. Ân tứ phần biệt các thần
20. Ân tứ Đức tin (phần 1)
21. Ân tứ Đức tin (Phần 2)
22. Ân tứ làm phép lạ
23. Những ân tứ Chữa lành
24. Ân tứ nói tiên tri
25. Ân tứ nói tiếng lạ
26. Ân tứ thông giải tiếng lạ

(Visited 21 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT