ISOM CẤP 2: CỘNG ĐỒNG GIỚI TÍNH

Print Friendly, PDF & Email

F4. Cộng Đồng Và Giới Tính
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến Sĩ Gilbert BilezkianTiến Sĩ Gilbert Bilezkian
Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian là giáo sư tại trường Đại Học Wheaton College, và là cố vấn của mục sư Bill Hybels, Willow Creek


Cộng Đồng Và Giới Tính 01


Cộng Đồng Và Giới Tính 02


Cộng Đồng Và Giới Tính 03


Cộng Đồng Và Giới Tính 04

(Visited 38 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT