ISOM CẤP 2: NỀN TẢNG ƠN TIÊN TRI

Print Friendly, PDF & Email

F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến sĩ Keith Hazell và JeremyTiến sĩ Keith Hazell và Jeremy
Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy


Nền Tảng Tiên Tri 01


Nền Tảng Tiên Tri 02


Nền Tảng Tiên Tri 03


Nền Tảng Tiên Tri 04


Nền Tảng Tiên Tri 05


Nền Tảng Tiên Tri 06


Nền Tảng Tiên Tri 07

(Visited 33 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT