Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM CẤP 2: NỀN TẢNG ƠN TIÊN TRI

image_pdfimage_print


Nền Tảng Tiên Tri 01


Nền Tảng Tiên Tri 02


Nền Tảng Tiên Tri 03


Nền Tảng Tiên Tri 04


Nền Tảng Tiên Tri 05


Nền Tảng Tiên Tri 06


Nền Tảng Tiên Tri 07

print
(Visited 12 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *