ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ

Print Friendly, PDF & Email

F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến sĩ VargisTiến sĩ Vargis
Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.


Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ 01


Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ 02

 

 

(Visited 30 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT