ISOM CẤP 2: Giảng Dạy Năng Động

Print Friendly, PDF & Email

F5. Giảng Đạo Năng Động
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Mục sư Brick CliffMục sư Brick Cliff
Mục sư Brick Cliff là giáo sĩ huấn luyện người hầu việc Chúa tại nhiều quốc gia trong mục vụ Nation-2-Nation. 26 năm mở mang Nước Chúa tại Africa, India, và Châu Mỹ Latin


Giảng Dạy Năng Động 01


Giảng Dạy Năng Động 02


Giảng Dạy Năng Động 03


Giảng Dạy Năng Động 04


Giảng Dạy Năng Động 05

(Visited 73 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT