Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM CẤP 2: Giảng Dạy Năng Động

image_pdfimage_print


Giảng Dạy Năng Động 01


Giảng Dạy Năng Động 02


Giảng Dạy Năng Động 03


Giảng Dạy Năng Động 04


Giảng Dạy Năng Động 05

print
(Visited 6 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *