ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA

Print Friendly, PDF & Email

F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa 
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler
Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 01


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 02


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 03


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 04

(Visited 44 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT