Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA

image_pdfimage_print


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 01


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 02


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 03


Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA 04

print
(Visited 12 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *