Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI QUYỀN LỰC TỐI TĂM

image_pdfimage_print

Sách kể lại toàn bộ câu chuyện của một thanh niên Phi châu đã được Chúa Jesus Christ giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của Satan. Những mưu chước của Satan được vạch trần trong sách này…
Thế giới tối tăm đang vây phủ đất. Chúng hoạt động có hệ thống, nhằm lừa dối và giết chết vô số linh hồn trong sự thiếu hiểu biết.

print
(Visited 21 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *