ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI QUYỀN LỰC TỐI TĂM

Print Friendly, PDF & Email

[:en]Sách kể lại toàn bộ câu chuyện của một thanh niên Phi châu đã được Chúa Jesus Christ giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của Satan. Những mưu chước của Satan được vạch trần trong sách này…
Thế giới tối tăm đang vây phủ đất. Chúng hoạt động có hệ thống, nhằm lừa dối và giết chết vô số linh hồn trong sự thiếu hiểu biết.

 

 

 

(Visited 107 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT