SỰ PHỤC HƯNG

Print Friendly, PDF & Email

David Martyn Lloyd-Jones (20 Tháng 12, 1899 – 1 tháng 3 năm 1981) là một người phục vụ Phúc âm, nhà truyền giáo và bác sĩ y khoa người Áo có ảnh hưởng trong công cuộc cải cách của phong trào truyền giáo Anh trong thế kỷ 20.

Trong gần 30 năm, ông là người hầu việc Chúa của Nhà thờ Westminster ở Luân Đôn.

Lloyd-Jones phản đối mạnh mẽ với Cơ đốc giáo tự do, vốn đã trở thành một phần của nhiều giáo phái; ông coi nó như là bất thường. Ông không đồng ý với cách làm việc của nhà thờ và khuyến khích các tín hữu Phúc âm (đặc biệt là người Anh) hãy rời khỏi đó. Ông tin rằng sự hiệp thông Cơ đốc thật sự chỉ có thể giữa những người có chung niềm tin về bản chất đức tin.

 

 

 

(Visited 136 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT