Print Friendly, PDF & Email

Mô tả sách
“Có phải chúng ta có uy quyền mà chúng ta lại chưa biết đến, chưa khám phá và chưa dùng tới không?

Mục sư Kenneth E.Hagin đã hỏi câu hỏi này khi ông còn là một người hầu việc Chúa non trẻ. Ông viết trong cuốn sách Uy Quyền Kẻ Tin. “Trước đây tôi nhận được một ít ánh sáng về uy quyền thuộc linh. Nhưng giống những người khác, tôi cũng rất mơ hồ về điều này và tôi đã từng vận dụng nó nhưng tôi lại không biết tôi đang làm gì.”

“Từ việc nghiên cứu Lời Chúa, tôi kết luận rằng chúng ta là hội thánh đã có uy quyền trên đất mà chúng ta chưa hề nhận biết.”

Vài người trong chúng ta trước đây cũng có vận dụng uy quyền này đôi chút, nhưng trước khi Chúa Jesus tái lâm, đại đa số Cơ Đốc Nhân sẽ được tỉnh thức và biết rằng họ có uy quyền… họ sẽ làm công việc Đức Chúa Trời muốn họ làm.”

Trong cuốn sách này bạn sẽ khám phá:

Những lời cầu nguyện của Phao-lô
Uy quyền là gì
Làm thế nào để bẻ gãy quyền lực của ma quỷ
Những khí giới của chiến trận thuộc linh.

MỤC LỤC

Giới thiệu

Chương 1: Những lời cầu nguyện của Phao-lô
Chương 2: Uy quyền là gì?

Chương 3: Đồng ngồi với Đấng Christ

Chương 4: Bẻ gãy quyền lực ma quỷ

Chương 5: Vận dụng uy quyền

Chương 6: Sống lại với Đấng Christ

Chương 7: Khí giới của Đức Chúa Trời

Chương 8: Uy quyền đối với tà linh, chứ không phải ý chí con người.

(Visited 11 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT