ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI

Print Friendly, PDF & Email

Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn cũng như mọi tín đồ khác chia sẻ lẽ thật về việc Ngài đã khiến thế gian trở nên hoà thuận với chính Ngài qua Chúa Giê-xu Christ.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới đang tiến về rất gần với ngày Chúa trở lại và việc cứu vớt những linh hồn là rất cấp bách.

Nhận biết để bước vào sự kêu gọi một cách chu đáo, có chuẩn bị quyết định sự kết quả trong vương quốc của Ngài.

Mục Lục:

Phần 1: Sự kêu gọi hiện nay của Đức Chúa Trời

Phần 2: Giai đoạn chuẩn bị

Phần 3: Lời khuyên thiết thực cho những người hầu việc Chúa

(Sách này được đăng tải với sự cho phép của Mục sư Trần ĐÌnh Nam – Người được tác giả ủy quyền tại Việt Nam)

(Visited 8 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT