TINH THẦN ĐỨC TIN

Print Friendly, PDF & Email

TINH THẦN ĐỨC TIN

Không thể nghi ngờ rằng con người ta được duy trì sự sống không chỉ có ăn uống mà còn bởi những giá trị tinh thần. Kinh thánh chép “Người công bình sống bởi đức tin mình”…

(Visited 17 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT