BẺ GÃY QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ

Print Friendly, PDF & Email

BẺ GÃY QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ

3576978984_d78160e23d[1]“Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Êphêsô 6 :12).

Lời Đức Chúa Trời dạy rằng những ác linh này là các thiên sứ sa ngã đã bị phế vị. Khi đương đầu với các ma quỷ này, chúng ta phải biết rằng Jêsus đã đánh bại chúng, phá huỷ chúng, làm chúng tan tành. “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”. (Côlôse 2:15).

Và giờ đây, Jêsus đã truất ngôi chúng. Chúng ở dưới quyền cai trị của chúng ta! Halêlugia.

SỰ PHẢN LOẠN CỦA AĐAM

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên một trái đất hoàn hảo. Ngài ban cho Ađam làm Chúa thế gian này. Ađam đã phản loạn một cách nghiêm trọng và bán đứt thế gian này cho Satan, và Satan qua Ađam đã trở nên Chúa của thế gian. Về mặt đạo đức, Ađam không có quyền phản loạn, nhưng về phương diện hợp pháp thì ông có quyền làm như thế vì Đức Chúa Trời đã ban mọi sự cho ông.

Ngày nay Satan có quyền ở đây hắn là Chúa của thế gian này cho đến khi nào “ Hợp đồng của Ađam” hết hạn. Satan có quyền cai trị trên chúng ta, nhưng khi chúng ta trở nên các tạo vật mới, gia nhập vào trong thân thể của Đấng Christ thì quyền cai trị ấy đã bị chấm dứt: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội”. (Côlôse 1:12-14).

Đó là lý do tại sao Satan không có quyền cai trị hoặc đàn áp chúng ta nữa. Thế nhưng, đáng buồn thay, một Cơ đốc nhân trung bình lại thường có đức tin nơi sức mạnh và năng lực của Satan hơn là uy quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Kinh thánh không chỉ nói về Ađam đầu tiên mà còn nói về Ađam thứ hai là Chúa Jêsus Christ, Đấng đã thế chỗ cho chúng ta. Trong Côrinhtô 15:45, Ngài được gọi là “Ađam sau cùng” và trong câu 47 Ngài được gọi là “Người thứ hai”. Mọi điều Chúa Jêsus đã làm đều vì chúng ta.

Nan đề của chúng ta là hay đem mọi sự vào cõi tương lai. Hầu hết các tín đồ đều tin rằng chúng ta sẽ thi hành uy quyền thuộc linh vào một lúc nào đó trong nước một ngàn năm bình an. Nếu vậy thì tại sao Kinh thánh nói rằng Satan sẽ bị cột trói suốt ngàn năm ấy? Khi ấy chúng ta không cần thi hành uy quyền, vì tại đó chẳng có điều gì đáng bị tiêu trừ hay huỷ diệt cả.

UY QUYỀN NGÀY HÔM NAY

Chúng ta có uy quyền ngay hôm nay là lúc đang có sự phá hoại và huỷ diệt. Nhưng nhiều người tin rằng chúng ta không có thể có gì phong phú ngày nay! Họ nghĩ rằng Satan đang điều khiển mọi sự ở trái đất này. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng mặc dù đang ở trong thế giới nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này.

Satan đang điều khiển trên thế giới nhưng hắn không điều khiển tôi được. Hắn không điều khiển Hội thánh được. Hắn không thể thống trị chúng ta, nhưng trái lại, chúng ta có thể thống trị hắn. chúng ta có uy quyền trên hắn.

Chúa Jêsus phán: “Này, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không có gì làm hại các ngươi được” (Luca 10:19).

Phải chăng Hội thánh ngày nay cần ít uy quyền hơn Hội thánh đã có vào thời điểm ngay sau khi Chúa Jêsus chết, được chôn, sống lại, thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời? Nếu ngày nay Hội thánh có ít uy quyền hơn thì tốt nhất là Chúa Jêsus đừng chết! Nhưng không, chúc tụng Đức Chúa Trời vì ngày nay chúng ta vẫn có uy quyền mạnh mẽ như xưa.

Chúng ta cần phải xây dựng những lẽ thật này vào trong đời sống của chúng ta bằng cách suy gẫm và nuôi mình bởi các lẽ thật này cho đến khi chúng trở nên một phần nhận thức của mình. Về phương diện thiên nhiên, mỗi ngày chúng ta đều dùng một số thức ăn vì các bác sĩ bảo rằng chúng ta cần các “sinh tố” và “khoáng chất” thuộc linh để giúp mình trở thành những Cơ đốc nhân mạnh mẽ.

Chúa Jêsus nói trong Mathiơ 28:18 “Tất cả uy quyền (quyền phép) ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta”. Tất cả mọi uy quyền nào có thể thi hành trên đất đều phải được thi hành qua Hội thánh. Vì Đấng Christ không ở trên đất này trong một thân thể vật lý, Ngài đang ở trong Hội thánh. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ mặc dầu chúng ta đã cầu nguyện rằng: “Bây giờ Chúa ơi! Xin Ngài làm điều này điều kia”, và giao phó mọi sự cho Ngài, trong khi Ngài cũng đã ban uy quyền của Ngài cho Hội thánh trên đất.

Thế thì nhiều nan đề đang tồn tại chỉ vì chúng ta cho phép chúng tồn tại. Chúng ta chẳng làm gì để xử lý chúng cả. Lẽ ra phải xử lý chúng, thế mà chúng ta lại cố gắng nhờ những ai khác, kể cả Đức Chúa Trời để xử lý chúng!

Tôi kinh nghiệm điều này cách đây nhiều năm đang khi suy gẫm theo đề tài này. Tôi không thể dùng tâm trí để giải thích nhưng tôi nhận biết điều ấy trong tâm linh. Tôi bắt đầu hiểu uy quyền mà chúng ta đang có. Trong khi đang cầu nguyện xin Chúa cứu rỗi anh tôi, tôi nghe tiếng Chúa thách thức trong tâm linh mình rằng: “Con hãy làm một điều gì đó để anh con được cứu!”. Tôi đã cầu nguyện cho sự cứu rỗi anh tôi trong nhiều năm rồi. Ấy là một người mà bạn có thể gọi là “con chiên đen” trong gia đình. Mặc dù tôi tiếp tục cầu nguyện cho anh, nhưng thay vì trở nên tốt hơn, anh lại dường như ngày càng tồi tệ thêm, tôi luôn cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời ơi, xin cứu anh con!” Tôi cũng đã kiêng ăn cầu nguyện nữa. Tôi sắp nản lòng theo lối cầu nguyện này thì Chúa thách thức tôi hãy làm một điều gì, sau khi nghe Chúa phán rằng tôi đã có uy quyền. Tôi liền nói: “Trong danh Chúa Jêsus, ta phá tan quyền lực của ma quỷ trên đời sống của anh ta. Ta tuyên bố rằng anh của ta được cứu rỗi!”.

Tôi đã ra lệnh, không còn nói hay là cầu xin nữa. Khi một vị vua ra lệnh, ông ta biết rằng mệnh lệnh ấy sẽ được thi hành.

Ma quỷ cố gắng bảo tôi rằng anh tôi sẽ không bao giờ được cứu. Nhưng tôi đóng cửa tâm trí mình lại và bắt đầu cười lớn tiếng. Tôi nói: “Ta không nghĩ rằng anh ấy sẽ chẳng được cứu, ta biết rằng anh của ta đã được cứu rồi! Ta đã nhân danh Chúa Jêsus mà phá tan quyền lực của ngươi trên anh ấy, tuyên bố sự giải cứu và sự cứu rỗi cho anh ấy rồi” .

,Sau đó, tôi vừa đi vừa huýt gió với lòng vui mừng thật sự. Chỉ trong vòng 10 ngày, anh tôi đã được cứu. Lời Đức Chúa Trời thật hiệu nghiệm!.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XỬ LÝ MA QUỶ

Hễ khi nào Satan còn giữ được bạn trong sự vô tín hoặc trong chiến trường lý luận thì hắn sẽ còn quật bạn ngã dài. Nhưng nếu bạn nắm giữ lấy hắn trong chiến trường đức tin và trong Thánh linh thì hắn sẽ bị bạn đánh cho tơi bời. Hắn không thể tranh luận với bạn về danh Jêsus hắn sợ hãi danh ấy lắm.

Tôi khám phá rằng cách cầu nguyện hiệu quả nhất là đòi hỏi quyền lợi của chúng ta. Đó là cách tôi thường cầu nguyện: “Ta đòi hỏi quyền lợi cho ta”.

Tại Cửa đẹp, Phierơ không cầu xin cho người què. Ông ta đòi hỏi người ấy phải được chữa lành. Công vụ 3:6. Khi đòi hỏi quyền hạn của mình, không phải anh em đòi hỏi Đức Chúa Trời đâu, mà là đòi hỏi chính ma quỷ.

Chúa Jêsus tuyên bố điều này: “Các ngươi nhân danh Ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ ban cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho” (Giăng 14:13, 14).

Lại nữa, khi nói về sự cầu nguyện Chúa Jêsus dạy rằng: “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi Ta về điều chi nữa. quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Cha mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 16:23, 24). ( Khi nói đến sự cầu nguyện như trong Kinh thánh này thì có nhắc đến “Cha”. Nhưng trong các câu trong Giăng 14:13, 14 ở trên thì không).

Theo bản Kinh thánh Hy lạp thì thật ra đã được viết như thế này “Hễ điều gì các ngươi đòi hỏi theo đặc quyền và quyền lợi của mình”. Bạn có thể học biết mình có những quyền lợi gì trước khi có thể đòi hỏi chúng.

Cách đây nhiều năm, khi tôi làm Mục sư tại một nhà thờ nhỏ bé ở Texas, có một thiếu phụ đem người chị bị điên nặng đến tư thất của tôi và xin cầu nguyện. Vì người điên này từng nỗ lực giết người và tự tử nên bà đã bị nhốt trong một phòng nhỏ có bọc nệm suốt 2 năm, nhưng vì sức khoẻ quá suy kém nên bác sĩ khuyên nên cho bà về nhà nghỉ vì bà không còn nguy hiểm được nữa.

Khi em của bà giới thiệu tôi là một người giảng đạo. Lời Kinh thánh bắt đầu tuôn tràn từ miệng người điên này. Bà nghĩ rằng mình đã phạm chính thứ tội không thể được tha thứ. Chúa bảo tôi hãy đến đứng trước mặt bà và nói: “Nhân danh chúa Jêsus, hởi quỉ ô uế, ngươi hãy đi ra!”. Tôi nói xong, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Bà ta cứ ngồi đó và nhìn như một pho tượng. Dầu vậy, tôi biết mình đã nói ra lời của đức tin.

Một khi đã nói lời của đức tin thì bạn không cần đứng đó suốt ngày để ra lệnh cho ma quỷ phải ra đi.

Khi bạn nhận biết uy quyền của mình thì ma quỷ sẽ phải tuân lời bạn ngay lúc chúng nhận được lệnh truyền, không sớm thì muộn, chúng cũng phải ra đi.

Hai ngày sau đó, người ta cho tôi biết bà đang bị lên cơn dữ dội y như lúc xưa, khi bà mới bắt đầu bị mất trí. Tin này chẳng làm tôi bối rối. Chúng ta đã đọc trong Kinh thánh khi Chúa Jêsus quở ma quỷ, người bị bệnh ngã xuống và ma quỷ muốn xé nát họ ra. Tôi biết ma quỷ chỉ xâu xé thiếu phụ này trước khi nó lìa khỏi bà ta mãi mãi. Đến nay 20 năm qua, người đàn bà ấy vẫn đang hạnh phúc và khoẻ mạnh. Bà dạy một lớp trường Chúa nhật và sinh sống bình thường.

VAI TRÒ CỦA ĐỨC TIN ĐỐI VỚI UY QUYỀN

Đức tin có liên quan đến sự thi hành uy quyền. Vâng, nhiều lúc các ác linh ra ngay lập tức, nhưng nếu chúng không ra khi bạn đã nói lời của đức tin thì bạn cũng đừng bối rối.

Tôi lấy lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho đức tin của tôi. Có một số người không đặt đức tin trên Kinh thánh, nhưng trên một biểu hiện nào đó. Họ sử dụng đức tin bề ngoài thuộc phạm vi giác quan. Nếu họ thấy có biểu hiện nào đó. Họ nghĩ là ma quỷ đi rồi. Nhưng không phải chỉ vì bạn nhận thấy một biểu hiện mà hắn bỏ đi đâu. hắn vẫn còn đó, bạn cần phải biết hắn còn đó và bạn cần sử dụng uy quyền của mình.

Khi tình huống không chuyển biến ngay lập tức, một số người đã nản lòng và thối lui. Họ bắt đầu nói năng vô tín và tự đánh bại chính mình. Họ vô tình giao cho ma quỷ quyền thống trị trên mình.

Smith Wigglesworth thường nói: “Tôi không bị lay động theo điều tôi thấy. Tôi chỉ bị lay động theo điều tôi đã tin”. Vậy, bạn hãy giữ vững lập trường.

Trước khi được báp tem bằng Đức thánh linh, tôi là một Mục sư Báp típ trẻ tuổi. Lúc ấy là thời kỳ suy thoái. Tôi phải phụ giúp kinh tế gia đình cho mẹ và một đứa em trai. Khoản lợi tức eo hẹp của mẹ tôi chỉ dành cho việc điện nước, thuế và bảo hiểm. Còn tiền lương của tôi dùng để mua thực phẩm. Tôi chỉ có một bộ đồ vét và một cái quần tây. Trong những ngày suy thoái ấy, nạn trộm cắp lan tràn, và một người nào đó đã lấy mất cả hai quần tây của tôi.

Hôm đó là ngày thứ hai mà đến tối thứ năm sau đó tôi phải giảng lời Chúa. Do vậy, khi xong công việc vào ngày thứ ba, tôi cầu nguyện rằng: “Thưa Cha, con chỉ còn một cái quần Ka ki, con không thể mặc quần này để giảng dạy được. Chiếc quần này rất cũ, chi dùng để làm việc mà thôi”.

Tôi thưa với Chúa rằng tôi mong đợi thấy lại hai chiếc quần tây này trước ngày thứ năm sắp đến và chúng phải được treo ở chính chỗ đã bị lấy đi. Tôi cầu xin rằng người lấy cắp sẽ khốn khổ đến nỗi phải đem trả lại.

Anh em hiểu không, một linh bậy bạ đã làm cho người ta ăn cắp, tôi đã sử dụng linh ấy chứ không phải người ta, vì chúng ta có uy quyền trên các linh ấy.

Tôi ra lệnh cho linh đó phải chấm dứt hành động này. Khi tôi trở về nhà vào chiều thứ năm, tôi biết hai quần tây của tôi sẽ có ở đó, và chúng đã thật có ở đó. Vậy nên chúng ta có thể và chúng ta nên trỗi dậy mà chống lại ma quỷ.

 

(Visited 35 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT