HUYẾT CHÚA GIÊ-XU NÓI TỐT HƠN MỌI ĐIỀU

Print Friendly, PDF & Email
HUYẾT CHÚA GIÊ-XU NÓI TỐT HƠN MỌI ĐIỀU


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:24 “Gần Đức Chúa Giê Xu,, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy”
Image result for power of the blơd
Ngày hôm nay, pháp y cho chúng ta biết rằng huyết có tiếng nói. DNA có thể lấy ra từ một giọt nhỏ máu của kẻ sát nhân và kết quả được sử dụng làm bằng chứng trước tòa.

 

Vì thế huyết trong ý nghĩa có thể nói. Khi đó là huyết của Chúa Giê Xu, huyết đó “nói tốt hơn mọi thứ” hơn huyết của A bên. Huyết của A bên kêu lên “báo thù! báo thù!” sau khi Ca in anh của ông đã giết ông (Sáng thế ký 4:8-11). Nhưng khi huyết của
Chúa Giê Xu kêu lên sự tha thứ tội lỗi chúng ta, sự chữa lành cho thân thể chúng ta, sự bình an và khỏe mạnh cho tấm lòng chúng ta. Đó là tiếng kêu bảo vệ chúng ta khi đi ra, đi vào; sự thịnh vượng trong mọi việc tay chúng ta làm, sự công bình của Đấng Christ làm cho chúng ta được chấp nhận trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nhiều hơn thế nữa!
Trong Kinh thánh, huyết của Chúa Giê Xu nói “tốt hơn mọi thứ” được tìm thấy trong ngữ cảnh những ngày sau rốt khi các vật hay bị rúng động, hầu cho những vật rúng động được còn lại (Hê bơ rơ 12:27). Đức Chúa Trời muốn bạn biết rằng bạn sẽ không bị rúng động khi bạn đặt đức tin mình nơi huyết của Chúa Giê Xu, huyết được nói tốt hơn mọi thứ dành cho bạn. Đó là lý do Đức Chúa Trời muốn bạn nhìn thấy huyết của Chúa Giê Xu đỗ ra vì bạn trong mọi lĩnh vực khiến lòng bạn sợ hãi và lòng tin của bạn bị rúng động.
Ví dụ, nếu bạn sợ mất việc, hãy công bố huyết của Chúa Giê Xu bao phủ trên công việc của bạn. Huyết của Ngài kêu lên “ân
sủng với chủ của Ngài!” trong những ngày này khi bạn bị rúng động bởi sợ hãi khủng bố có thể tấn công bất kỳ ai, bất cứ ở đây, bất cứ lúc nào, hãy xin huyết Chúa Giê Xu kêu lên “sự bảo vệ và giải cứu!” khi sợ hãi nỗi lên trong lòng bạn khi bác sĩ đưa cho bạn sự dự đoán của ông, hãy xin huyết của Chúa Giê Xu bao phủ thân thể bạn. Huyết của Ngài kêu lên “sự chữa lành và sự trọn vẹn!”

CLICK ĐỂ NGHE: http://oneway.vn/oneway.php/radio/

(Visited 18 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT