Sự Giải Cứu Hay Chữa Lành Kẻ Bị Quỷ Ám

Print Friendly, PDF & Email

Sự Giải Cứu Hay Chữa Lành Kẻ Bị Quỷ Ám

Mọi Cơ Đốc Nhân có thể đều tham dự vào việc giải cứu hay chữa lành cho những kẻ bị quỷ ám không? Chúa Jêsus truyền lệnh cho mỗi một tín đồ đuổi ma quỷ ra – Mac 16:17-18. Mạng lệnh này được ban cho “Những kẻ tin ” Vì vậy mạng lệnh này dành cho mọi người nào tin nơi Chúa Jêsus. Mỗi Cơ Đốc Nhân điều có quyền để đuổi quỷ Nhơn Danh Chúa Jêsus.

 Trong Gi 10:21, Chúa Jêsus đang nói với mỗi một Cơ Đốc Nhân : “Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy”. Cha đã sai Chúa Jêsus thế nào? Câu trả lời được tìm thấy trong Lu 4:18.

Trong đó Chúa đã bày tỏ những gì Ngài sẽ làm ở đất này. Một trong những điều Ngài đã làm là “rao giảng sự giải cứu cho những kẻ bị cầm tù ” và “làm cho kẻ bị hà hiếp được tự do .” (câu 18 của đoạn 4). Vì vậy một trong những mục đích tại sao Chúa Jêsus đã đến là để giải cứu những kẻ bị quỷ ám. Và Chúa phán rằng, Ngài cũng sai chúng ta đi giống như Cha đã sai Ngài vậy. Vì vậy chúng ta cũng được ban quyền năng tương tự như vậy để đem sự giải cứu đến cho những kẻ bị quỷ ám.

 

 

Nhưng một số giáo sư và người lãnh đạo đã nói rằng sự giải cứu chỉ dành cho những người đặt biệt kêu gọi vào trong chức vụ đó. Nói cách khác họ nói rằng: “Hãy cẩn trọng, không phải Cơ Đốc Nhân nào cũng tham dự vào công tác giải cứu. Chỉ những người đặt biệt mới được kêu gọi vào chức vụ này mới được ban quyền năng để đuổi quỷ ra”.

Đây là điều sai lầm, những điều họ nói ra đó nghịch lại với Lời của Đức Chúa Trời. Thật ra, họ đã gieo sự sợ hãi đến trên dân sự của ĐCT.

Lời của Đức Chúa Trời nói rằng : “Chúng ta được đồng ngồi với Chúa Jêsus trong các nơi cao trên trời ” – Eph 2:6 và rằng : “Đấng ở trong chúng ta là Đấng lớn hơn kẻ ở trong thế gian .” Đó là lý do tại sao chúng ta có thể thắng hơn kẻ thù nghịch – IGi 4:4. Mỗi Cơ Đốc Nhân phải được khích lệ trong công tác giải cứu vì cớ Chúa Jêsus đã truyền lệnh cho chúng ta hãy Nhơn Danh Ngài mà đuổi quỷ ra.

NHỮNG LOẠI ẢNH HƯỞNG CỦA MA QUỶ

 Chúng ta nhìn thấy trong LỜI CHÚA có ba loại ảnh hưởng của tà linh đưọc gọi là :
1. Sự áp bức: Ma quỷ tấn công tâm trí bằng cách tiêm vào những tư tưởng gian tà và lừa dối.

Trong Gi 12:3-7 ma quỷ đề nghị với tâm trí của Giuđa những tư tưởng gian ác. Bằng cách nào ? Khi Mari đang xức dầu thơm cho chơn Chúa Jêsus, Giuđa đã hỏi tại sao không đem bán dầu thơm ấy để lấy 300 đơniê (bằng khoản tiền lương người làm công trong một năm) rồi đem tiền ấy cho kẻ nghèo khó ? Giuđa đã thất bại trong việc nhìn thấy được giá trị của Chúa mà ông chỉ thấy giá trị của dầu thơm. Dầu thơm ấy đối với Giuđa là quan trọng hơn. Kẻ nghèo khó, chỉ là một lý do không thành thật mà thôi.

Những tà linh sẽ tấn công tâm trí bằng cách đề nghị những tư tưởng gian tà. Tâm trí là một bãi chiến trường vì cớ ma quỷ tập trung sự tấn công vào tâm trí. Bạn không phạm tội nếu bạn không tiếp nhận những sự đề nghị gian tà đó. Cho dù những hình ảnh và những lời đề nghị mà ma quỷ đem đến cho tâm trí bạn là xấu xa và bất khiết đến mức nào, bạn cũng không phạm tội nếu bạn không nhận, loại bỏ những sự đề nghị đó. Bạn sẽ phạm tội chỉ khi nào tiếp nhận và vui hưởng những sự đề nghị đó.

Ví dụ những tư tưởng và những hình ảnh bất khiết đến với tâm trí bạn, nếu bạn tiếp tục loại bỏ, không tiếp nhận chúng, thì bạn không phạm tội. Tội lỗi bước vào chỉ khi nào bạn nhận và bắt đầu vui hưởng những hình ảnh bất khiết đó.

Hãy để tôi nêu ra một ví dụ, bạn đang đi trên một phương tiện chuyên chở công cộng và các hành khách ngồi đối diện với nhau. Bạn đang ngồi trước một phụ nữ bận một cái váy rất ngắn và cô ta mở rộng đôi chân, và bạn ngẫu nhiên nhìn thấy điều mà bạn đáng phải không được nhìn thấy. Đây là một sự cám dỗ nơi mà kẻ thù đề nghị những tư tưởng bất khiết vào tâm trí bạn. Nhưng bạn có thể chống cự lại. Bằng cách nào ? Bạn nhìn sang chỗ khác.

Kẻ thù sẽ làm bạn cảm thấy phạm tội bằng cách đề nghị rằng bạn đã phạm tội vì cớ những tư tưởng bất khiết. Không, bạn không phạm tội vì cớ bạn đã chống cự lại sự đề nghị của kẻ thù. Tội lỗi sẽ đến chỉ khi nào bạn vui hưởng những tư tưởng bất khiết.

Làm sao bạn có thể chống cự lại những tư tưởng bất khiết và gian tà trong tâm trí bạn ? Bạn chỉ có thể tư tưởng về một điều trong một lúc mà thôi. Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng, rằng vì một người chỉ có thể suy nghĩ về một tư tưởng trong một lúc mà thôi. Vì vậy khi tâm trí bị tấn công dồn dập bởi những tư tưởng gian tà bởi ma quỷ, hãy loại bỏ những tư tưởng gian tà này bằng cách suy nghĩ về Chúa. Bạn suy nghĩ về Chúa như thế nào ? Hãy hát cho Ngài những bài hát, hãy ngợi khen Ngài. Sự ngợi khen là một vũ khí kỳ diệu. Chúng ta đã học bài này trong bài học về sự Ngợi khen và Thờ phượng trong Cấp I.

Hãy cẩn trọng về những gì bạn đọc và những gì bạn nhìn xem. Nếu bạn để cho “Đồ rác rến hay cặn bã” bước vào đôi mắt và đôi tai của bạn, ma quỷ sẽ sử dụng chúng để tấn công tâm trí bạn. Hãy quăng bỏ “đồ rác rến ” đí !

2. Bị ám ảnh: Trong sự ảnh hưởng này của ma quỷ, ma quỷ tấn công tấm lòng và lương tâm của nạn nhân cho đến khi nạn nhân bị thuyết phục rằng những điều quấy này là phải và điều phải là quấy. Trong 13:2 chúng ta đọc thấy :
“Bữa ăn tối sắp xong, ma quỷ đã để mưu phản này vào lòng Giuđa Ichcariôt con trai Simôn ”.

Ma quỷ đã đặt mưu phản Ngài vào lòng Giuđa. Giuđa đã tiếp nhận sự cám dỗ này. Ông đã bị thuyết phục rằng việc phản bội Chúa Jêsus là phải. Nên ông đã thực hiện điều ông bị thuyết phục đó.

Lúc ban đầu chúng ta có thể nhìn thấy rằng ma quỷ đã tấn công tâm trí của Giuđa trong biến cố về người đàn bà ghi lại trong 12:3-7. Trong biến cố này, Chúa Jêsus đã bênh vực người đàn bà bằng Lời nói rằng bà đang xức dầu cho Jêsus để chuẩn bị cho ngày chôn xác Ngài.

Ma quỷ đã dùng lời nói này để đề nghị với tâm trí của Giuđa : “Ngươi đang đi theo một Đấng Cứu thế sắp sửa phải chết ! Hãy bỏ Đấng Cứu Thế của ngươi và phản bội Ngài đí Trước sau gì Ngài cũng chết mà ! Đó chính là điều Ngài đã nói đó ! Giuđa tiếp nhận những lời đề nghị gian ác này cho đến khi nó đến tận tấm lòng của ông và Giuđa đã bị thuyết phục rằng những gì ông sẽ làm đó là điều phải lẽ.

Phương pháp chữa trị cho việc bị ám ảnh là gì ? Hãy ăn năn và trở lại với Chúa. Hãy để cho Lời của ĐCT thay đổi sự suy nghĩ và những điều bạn đã bị thuyết phục.

3. Sự chiếm hữu: Ma quỷ đã chiếm được một phần hay là kiểm soát hoàn toàn những cơ năng của nạn nhân. Ví dụ như trong trường hợp của Giuđa Ichcariôt “Liền sau khi Giuđa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Satan vào lòng người ”. 13:27. Từ những sự tấn công vào tâm trí của ông mà Giuđa đã nhận lấy, ảnh hưởng của ma quỷ càng ngày càng trở nên to lớn hơn. Từ sự áp bức sau đó đến sự ám ảnh và cuối cùng đến sự chiếm hữu, bây giờ Giuđa ở dưới một sự ảnh hưởng lớn lao hơn của ma quỷ.

Kẻ thù có thể sử dụng những việc làm cấm kỵ được ghi lại trong Phu 18:10-11 để ảnh hưỏng trên một nạn nhân. Chúng ta đã nói đến những việc làm bị cấm kỵ này trong bài học về báp têm trong Đức Thánh Linh trong Cấp I. Xin hãy tham khảo lại những điều ấy cho những bài nghiên cứu sau này. Việc cứ tham dự vào những việc làm cấm kỵ này nhiều lần có thể dẫn đến hậu quả là nạn nhân sẽ bị chiếm hữu bởi ác linh.

Lòng tham dục là một điểm thâm nhập khác nữa mà ma quỷ sẽ dùng để ảnh hưởng trên một người. Ma quỷ sẽ đề nghị những tư tưởng dâm đãng và khi bạn tiếp nhận chúng bạn sẽ trở nên bị ám ảnh bởi những tư tưởng này cho đến khi bạn làm những điều đó. Cứ tiếp tục làm những hành động dâm đãng này sẽ có thể dẫn đến hậu quả là bị quỷ dâm dục chiếm hữu.

Lòng kiêu ngạo, sợ hãi là một chứng bệnh, hay một thương tích cũng có thể được ma quỷ dùng để biến nạn nhân bị tà linh hóa.

Một phụ nữ kia đã được cứu và được báp têm trong Đức Thánh Linh. Bà ấy đã vận hành trong ân tứ nói tiên tri một cách rất là mạnh mẽ. Sau đó, một đêm kia, lúc bà đang nói tiên tri, bà đã trở nên kiêu ngạo và bà bị chiếm hữu bởi tà linh. Chúng tôi đã phải đuổi linh kiêu ngạo ấy ra và người chị em đã phải ăn năn. Bà đã được giải cứu.

Một đứa bé vào khoảng 7 tuổi đã không thể ngủ được suốt trong 4 ngày vì cớ cô bé có thể nhìn thấy và cảm nhận được đôi bàn tay mạnh mẽ đang bóp cổ làm cô nghẹt thở. Đứa bé này đã trải qua điều này sau khi cô xem một phim kinh dị. Cô bé không ngủ được cũng không ăn được. Cô ấy hét lên vì cớ cô có thể cảm thấy bị nghẹt thở vì những đôi bàn tay vô hình này.

Đang khi tôi nói chuyện với cô bé này, tôi nhận ra ngay linh của sự sợ hãi và đã đuổi nó ra. Cô bé đã được giải cứu.

NHỮNG BƯỚC ĐỂ GIẢI CỨU NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM

Chúng tôi đề nghị những bước sau đây trong việc giải cứu một người bị quỷ ám:

1.Thành lập một đội giải cứu:

Đội giải cứu này bao gồm ít nhất là hai và nhiều nhất là năm người tín đồ đã được đổ đầy Đức Thánh Linh. Những lời cầu xin của một đội đầy quyền năng vì Chúa Jêsus đã nói rằng : “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha Ta ở trên trời sẽ cho họ ”. – Mat 18:19. Lời cầu nguyện thuận ý nhau bởi một đội hay nhiều đội đã được thành lập trước và luôn luôn sẵn sàng trong mọi lúc.

2. Đội giải cứu cầu nguyện và kiêng ăn:

Trong Mac 9:29 Chúa Jêsus phán : “Có một linh không thể nào ra được trừ khi cầu nguyện và kiêng ăn. Vì vậy, đội giải cứu sẽ cầu nguyện và kiêng ăn, sau đó họ sẽ có một buổi nhóm cầu nguyện. Đội ấy sẽ làm gì trong giờ nhóm cầu nguyện?

3. Suy gẫm và xưng nhận Lời của Đức Chúa Trời:

Đội giải cứu sẽ nhóm lại và họ sẽ xưng nhận với nhau Lời của Đức Chúa Trời liên hệ đến:

a. Địa vị của chúng ta ở trong Đấng Christ:
Co 2:9-10 Eph 1:19-23 2:4-6

b. Quyền năng đã được ban cho các tín đồ:
Lu 10:19 IGi 2:4 3:8 Mac 16:17-18

c. Những vũ khí dành cho chiến trận của chúng ta


V Cầu nguyện – Xem bài thảo luận về sự cầu nguyện trong bài cầu nguyện trong Cấp I.
Cầu thay – Xem bài thảo luận về sự cầu thay trong Cấp I.
Ngợi khen và Thờ phượng – Hãy xem bài Ngợi khen và Thờ phượng trong Cấp I.
Kiêng ăn – Hãy xem bài này trong Cấp I.
Lời của Đức Chúa Trời – Hãy xem phần đề cập đến việc nghiên cứu KT trong Trận chiến thuộc linh trong Cấp II này.
Danh của Chúa Jêsus – Được đề cập đến trong bài học về Trận chiến thuộc linh.
Huyết của Chúa Jêsus – Cũng bàn đến trong bài Trận chiến thuộc linh.
Đội giải cứu sẽ xưng nhận cho nhau nghe Lời của ĐCT nói về những đề tài đã được kể ra ở trên. Tại sao họ sẽ làm điều này ? Để cho đức tin gia tăng lên và trở nên mạnh mẽ trong lòng họ. Kinh Thánh nói rằng : “Đức tin đến bởi sự người ta nghe và nghe Lời ĐCT được rao ra .” Ro 10:17
4. Sau đó đội giải cứu sẽ cầu nguyện xin sự bảo vệ và che phủ của Huyết Chúa Jêsus trên họ.
5. Đội giải cứu trói buộc tà linh trước khi đến với bệnh nhân.
6. Đội giải cứu đi đến với bệnh nhân. Đội giải cứu sẽ làm những điều sau đây đang khi họ ở nhà bệnh nhân.

a. Đội này phải yêu cầu tất cả mọi người chưa phải là tín đồ rời khỏi phòng bệnh nhân. Tại sao ? Trong Mac 5:37, 40 , Chúa Jêsus không cho phép một ai ở lại với Ngài, ngoại trừ Phierơ, Giacơ và Giăng cùng với cha mẹ của đức trẻ. Chúa Jêsus bảo mọi người còn lại trong nhà đều phải ra ngoài. Tại sao ? Vì cớ họ là những người nghi ngờ. Sự nghi ngờ phải bị đuổi ra bằng cách bảo mọi người vô tín phải ra khỏi nơi ấy.
b. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì đội này phải:
1. Giảng Tin lành cho bệnh nhân và hướng dẫn anh ta biết nhận Chúa Jêsus làm Chủ và làm Cứu Chúa. Tại sao phải giảng Tin lành ? Vì cớ: “Tin lành là quyền phép của ĐCT để cứu mọi kẻ tin.”- 1:16. Tin lành vô cùng quyền năng. Tin lành sản sinh ra hay đem đến sự Cứu Rỗi cho những kẻ tin. Từ ngữ “Sự cứu rỗi cho những kẻ tin ”, chữ “Cứu rỗi ” ở đây không chỉ có nghĩa là sự tha thứ tội lỗi và tiếp nhận sự sống đời đời mà thôi. Sự cứu rỗi ở đây bao gồm cả sự chữa lành và sự giải cứu.
2. Giúp khiến cho bệnh nhân tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Sự tha thứ giải phóng cho bệnh nhân để nhận được phước hạnh từ nơi ĐCT. Nếu bệnh nhân không tha thứ cho những người đã chống nghịch lại với mình thì ĐCT không thể tha thứ cho bệnh nhân được. Nhưng nếu bệnh nhân tha thứ thì Cha cũng tha thứ cho người. Mat 6:14-15
3. Hướng dẫn bệnh nhân đuổi ma quỷ ra nhơn Danh Chúa Jêsus. Điều này có nghĩa là một người trong đội sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân tự nói rằng : “Nhơn Danh Chúa Jêsus, ta đuổi ngươi ra, hỡi ma quỷ, hãy đi đi .” Ma quỷ là một người theo chủ nghĩa hợp pháp, có nghĩa như vầy : Giả sử tôi mời bạn đến nhà tôi và bây giờ bạn đang ở trong nhà tôi. Bấy giờ anh Năm đến và mời bạn ra khỏi nhà tôi. Bạn từ chối vì anh Năm không phải là chủ nhà. Bạn trả lời với anh Năm rằng “Tôi sẽ không ra khỏi căn nhà này đâu vì anh đâu phải là người chủ căn nhà. Tôi sẽ ra khỏi người chủ căn nhà bảo tôi ra mà thôi.” Nếu bạn nói như vậy, bạn là một người theo chủ nghĩa hợp pháp.
Ma quỷ là một kẻ theo chủ nghĩa hợp pháp. Vì vậy, chính bệnh nhân phải đuổi quỷ ra khỏi căn nhà của mình.
4. Hướng dẫn bệnh nhân công bố từ bỏ tất cả mọi điều gian ác mà người ấy thường làm nếu có điều nào. Đây là điều cần thiết để cho bệnh nhân được tự do khỏi mọi điều vấn vương mà ma quỷ có thể dùng để nắm giữ người ấy.
c. Nếu bệnh nhân không còn tỉnh táo : đội này phải trói buộc ma quỷ để cho bệnh nhân tỉnh táo lại. Ra lệnh cho ma quỷ buông tha những cơ năng của bệnh nhân để cho bệnh nhân tỉnh táo lại. Ra lệnh cho ma quỷ nín lặng và không được quấy rầy. Sau đó, khi bệnh nhân được tỉnh táo lại, hãy theo từng bước đã được mô tả ở trên đối với bệnh nhân tỉnh táo.

LÀM SAO ĐỂ GÌN GIỮ SỰ GIẢI CỨU :
Bây giờ, sau khi bệnh nhân đã được giải cứu, điều gi cần phải có để bệnh nhân giữ mãi sự giải cứu của mình ? Những điều sau đây phải được thực hiện để bệnh nhân cứ được ở trong sự giải cứu :

1. Hãy dạy dỗ cho anh ta biết địa vị của mình ở trong Đấng Christ. Điều này là cần yếu vì cớ ma quỷ sẽ trở lại để tấn công anh ta. Vì vậy, bệnh nhân phải biếtt địa vị của mình ở trong Đấng Christ, để người ấy có thể chống cự và trói buộc ma quỷ.

2. Hãy dạy cho bệnh nhân về sự cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng, và làm thế nào để có giờ tĩnh nguyện trước mặt Chúa. Điều này sẽ làm cho anh ấy được mạnh mẽ.

3. Hãy hướng dẫn bệnh nhân chịu báp têm trong ĐTL. Điều này sẽ ban cho anh ấy quyền năng từ trên cao.

4. Dạy dỗ sự chữa lành bên trong, nếu cần thiết xin hãy ôn lại tầm quan trọng của sự chữa lành bên trong ở cấp học này.

5. Hãy dạy đỗ bệnh nhân làm thế nào để chống lại ma quỷ. Xin hãy ôn lại bài học về Trận chiến thuộc linh trong cấp học này.
I. LỜI DẶN :
Trong một mẫu giấy rời, hãy viết ra câu trả lời của bạn cho những câu hỏi sau đây. Sau đó kiểm tra lại xem câu trả lời của bạn có đúng không ? Bằng cách xem lại BẢNG TRẢ LỜI CHÌA KHÓA ghi ở cuối lớp học. Nếu câu trả lời của bạn sai hãy học lại phần bài học đó. Đừng tiếp tục học bài kế tiếp cho đến khi nào bạn trả lời đúng tất cả các câu hỏi dưới đây và đã vâng theo những lời dạy bảo của Chúa Jêsus chúng ta được tìm thấy trong bài học này.
II. NHỮNG CÂU HỎI HƯỚNG DẪN VỀ SỰ GIẢI CỨU :
1. Tất cả mọi Cơ Đốc Nhân đều có thể tham gia vào sự giải cứu hay chữa lành những người bị quỷ ám phải không ?
2. Ba loại ảnh hưởng bỏi tà linh là gì ?
3. Hãy đưa ra phương pháp chữa trị cho việc bị áp bức bởi tà linh.
4. Những bước cụ thể để giải cứu một người bị quỷ chiếm hữu là gì ?
5. Sau khi bệnh nhân đã được giải cứu, cần phải làm những điều kiện gì để gìn giữ sự giải cứu của người ấy ?

http://www.hoithanhphuchungdacthang.com/chua-lanh-va-giai-cuu/su-giai-cuu-hay-chua-lanh-ke-bi-quy-am.html

(Visited 32 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT