CẦU NGUYỆN SỰ CHE CHỞ

Print Friendly, PDF & Email

CẦU NGUYỆN SỰ CHE CHỞ

Lạy Cha, con cảm ơn Cha về bàn tay bảo vệ của Cha đối với gia đình con, bạn bè con và chính con trong Năm Mới sắp đến. Lạy Cha, trong Danh Đức Chúa Jesus, con cảm ơn Cha vì Cha đã dựa trên Lời Cha để làm trọn. Con cảm ơn Cha vì gia đình con, bạn bè con và chính con được ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao và vì chúng con sẽ vững vàng và ổn định dưới bóng của Đấng Toàn năng, Đấng mà không một kẻ thù nào có thể đứng vững được trước uy quyền của Ngài. Con bao phủ gia đình con, bạn bè con và chính con bằng dòng Huyết Báu của Đức Chúa Jesus, Con Ngài,do vậy chúng con được an toàn trước những cạm bẫy kín giấu của Sa tăng và của tất cả các thuộc hạ của nó.

Lạy Cha, Cha là nơi nương náu và là đồn lũy của chúng con. Không có kẻ thù nào có thể đánh bại chúng con – không có tai nạn nào có thể tấn công chúng con, cũng không có bất kỳ tai họa hay ôn dịch nào có thể đến gần nhà con. Con khai phóng các thiên sứ canh giữ đi tới lui bảo vệ gia đình con, bạn bè con và chính bản thân con, đi cùng và che chở và giữ gìn chúng con trong tất cả đường lối vâng lời và hầu việc của chúng con. Các thiên sứ đóng trại chung quanh chúng con. Con trói buộc kẻ dữ đang cố gây ảnh hưởng đến chúng con theo nhiều cách trong mùa lễ hội này. Xin Cha hãy che chở chúng con trong lòng bàn tay của Ngài và che chở cho nhà chúng con khỏi mọi cơn bão tố.  Xin Cha hãy ôm chặt con vào lòng Ngài.

Lạy Cha, Cha là niềm tin của chúng con, vững vàng và mạnh mẽ. Cha giữ cho chân chúng con không mắc vào cạm bẫy hay những hiểm nguy kín giấu. Khi chúng con nghỉ ngơi, Cha sẽ ban cho gia đình con, bạn bè con và chính con một giấc ngủ bình an. Lạy Cha, xin Cha ban cho gia đình này sự an toàn và khiến chúng con thanh thản – Đức Chúa Jesus là sự an toàn của chúng con! Trong Danh Đức Chúa Jesus, Amen.

CẦU NGUYỆN CHỐNG LẠI SỰ TẤN CÔNG VẾ MẶT TÂM THẦN

“Lạy Chúa, con đến với Ngài, Đấng giải cứu con. Ngài biết tất cả các nan đề của con, tất cả các điều đang trói buộc con, làm mờ mắt con, tra tấn con, làm ô uế con, quấy rối con. Con từ chối tất cả mọi sự đến từ sa tăng, và tự giải thoát chính con khỏi tâm linh đen tối, tất cả các tâm linh trong con mà không phải là Tâm linh của Chúa, khỏi tất cả các ảnh hưởng ma quỷ, khỏi tất cả các trói buộc của sa tăng, và con truyền lệnh tất cả các tâm linh đó phải rời khỏi con ngay giờ này. Con tuyên bố thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh, thân thể này đã được cứu chuộc, tẩy rửa, thanh tẩy, đoán xét bởi Huyết Đức Chúa Jesus . Do đó, sa tăng không có chỗ đứng nào trong con và không có quyền hành gì đối với con bởi Huyết Đức Chúa Jesus.”

“Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, giờ này con tuyên bố bẻ gãy và giải thoát chính con khỏi tất cả sự di truyền về y học, sự giam cầm ma quỷ, các quyền lực về y học, các trói buộc của bệnh tật về thể xác và tinh thần, hay những rủa sả trên con hay dòng tộc con do hậu quả của tội lỗi, vấp phạm, trái đạo lý, mê tín hay những dính dáng về tâm linh của chính con, cha mẹ con, hay bất kỳ ai trong dòng tộc con, ( của vợ/chồng con, và vợ trước/chồng trước , hay cha mẹ họ hay bất kỳ ai thuộc dòng tộc họ. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã giải cứu con. Trong Danh Đức Chúa Jesus!”

“Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, trong chính giờ này con tuyên bố khước từ, bẻ gãy, và giải thoát chính con , vợ/chồng con, và các con của con khỏi mọi sự rủa sả của kẻ dữ, bùa mê, ma thuật, thần chú, bói toán, phù thủy và tất cả các ma quỷ đến cùng với chúng, mà đã được đặt trên con (hay trên dòng tộc con) từ bất kỳ ai, hay từ bất kỳ nguồn yêu ma nào. Lạy Đức Chúa Jesus, con cảm ơn Ngài đã giải cứu con. Ma quỷ, phù thủy, và bọn thuộc hạ ..ta thấy chúng bay đang cố quấy nhiễu việc làm của Chúa trong cuộc đời ta, đang cố gắng làm ô uế và bôi nhọ để khiến những người muốn nhận lấy nhiệm vụ này phải chán nản. Ta không bỏ qua các mưu chước, cũng như chiến lược của chúng bay đâu (Cô-rinh-tô II 2:11). Ngay giờ này ta truyền lệnh cho chúng bay phải ngưng ngay mọi hoạt động; tất cả các mệnh lệnh về tâm thần, thần chú, cầu nguyện, và mong muốn chống lại gia đình ta; phải quay ngược lại cho bất kỳ ai đã tuyên bố chúng. Ma quỷ cùng đi với chúng, phải cút ngay, ngay trong giờ này. Ta cũng truyền lệnh cho tất cả môi miệng của những ai giúp cho việc truyền bá những lời dối trá chống lại ta phải ngậm lại ngay lặp tức (Thi thiên 63:11). Đức Chúa Trời quở trách chúng bay và tất cả những kẻ đã giúp chúng bay. Trong Danh Đức Chúa Jesus.”
(dựa trên các câu Kinh Thánh: Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 18:18-20, Mác 16:17-18, Phục truyền 18:9-13, Mác 16:17-18.


CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH

Ta bẻ gãy và giải thoát chính ta và gia đình ta khỏi mọi sự rủa sả đã áp đặt và đang áp đặt trên chính ta và gia đình ta: rủa sả của ma thuật, các suy nghĩ tâm linh hay những lời khấn vái, những lời cầu thay trái với Chúa, và những lời nói ra trong sự tức giận và ta trả lại những rủa sả này cho kẻ đã gửi đi gấp bảy lần và trói buộc chúng bằng Huyết của Đức Chúa Jesus. Trong Danh Đức Chúa Jesus, A-men.

 Lạy Cha, con cầu nguyện rằng những linh hồn hư mất này sẽ tìm thấy ánh sáng của Con Ngài, Đức Chúa Jesus. Các mưu chước và cạm bẫy của chính họ đã được thiết lập để chống lại chính họ. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ thành Nazareth, ngay giờ này con giải thoát cho họ khỏi mọi sự kiểm soát tâm trí của sa tăng! Lạy Cha, con cũng cầu nguyện Cha hãy buộc Đức Thánh Linh vào lòng họ để làm Đấng dẫn dắt họ đến với Con Ngài , Đức Chúa Jesus Christ. Do vậy họ có thể được giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa tăng. Trong Danh Đức Chúa Jesus con cầu nguyện, A-men.

(Visited 38 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT