CẦU NGUYỆN SỰ HỒI PHỤC

CẦU NGUYỆN SỰ HỒI PHỤC

Thông điệp
Xa-cha-ri 10:6 – Khi các con nợ của bạn từ chối trả nợ hay không có khả năng trả nợ. – Khi bạn bị mất việc một cách không công bằng. – Khi đồ vật của bạn bị đánh cắp và bạn muốn được bồi hoàn và kẻ cắp bị bắt – Khi bạn mong muốn được bồi hoàn lại những thiệt hại về tài chính trước đây – Bất cứ khi nào bạn muốn được “sở hữu của cải của bạn”, dù bạn đã rơi xuống từ bất kỳ độ cao về tâm linh nào, Đức Chúa Trời vẫn rất quan tâm đến việc hồi phục bạn nếu bạn có thể kêu cầu ơn thương xót của Ngài. Gióp 42:10 “Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp bằng gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước.” Công việc của ma quỷ là cướp, giết và hủy diệt (Giăng 10:10). Khao khát lớn nhất của chúng là hủy diệt hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào.

Kinh Thánh có chép, “khi vách tường bị phá, rắn sẽ cắn” (Truyền đạo 10:8). Rất nhiều người, do bất cẩn, đã phá vỡ bức tường do Chúa xây dựng chung quanh cuộc đời và tài sản của họ. Do vậy họ đã cho phép kẻ thù hủy diệt chúng. Tin lành là những gì đã bị giết, cướp và hủy diệt bởi kẻ thù sẽ được Chúa hồi phục. Đức Chúa Jesus phán, “Ta đến để ban cho các ngươi sự sống và sống dư dật.” (Giăng 10:10). Trong Giô-ên 2:25, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ đền bù cho chúng ta những thiệt hại và những năm mất mát. Mọi thừ bị hủy diệt bởi ma quỷ sẽ được Đức Chúa Trời đền bù. Gióp đã mất tất cả nhưng cuối cùng mọi thứ đã được đền bù và thậm chí được đền bù gấp đôi. Khi bạn cầu nguyện những lời cầu nguyện này, sức mạnh của sự đền bù sẽ được khai phóng vào cuộc đời của bạn. Tuyên bố: Giê-rê-mi 1:12: “Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.”

Tuyên bố
Giô-ên 2:25-26: “25 Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. 26 Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa.”

Ê-sai 41:18-20: “18 Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. 19 Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương. 20 hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.”

Tôn Vinh Thờ Phượng
1. Cảm ơn Chúa trong Danh Đức Chúa Jesus.
2. Lạy Chúa, qua lời cầu nguyện này xin Ngài mở các cánh cửa cơ hội, trong Danh Đức Chúa Jesus.
3. Ta ra lệnh cho tất cả các thế lực ma quỷ vô danh tụ tập chống phá cuộc đời ta phải giải tán ngay, trong danh Đức Chúa Jesus.
4. Ta vô hiệu tất cả các hoạt động của tất cả các kẻ ăn bám và cắn nuốt về thể chất và về tâm linh của cuộc đời ta, trong danh Đức Chúa Jesus.
5. Các sức mạnh trong tôi sẽ nhận được những hòn đá lửa, trong Danh Đức Chúa Jesus.
6. Tôi giành lại tất cả mọi thứ mà tôi đã bị mất vào tay kẻ thù, trong Danh Đức Chúa Jesus.
7. Ta cột trói linh chán nản, linh thất vọng và linh ảo tưởng trong cuộc đời ta, trong Danh Đức Chúa Jesus.
8. Hỡi các bác sĩ phẫu thuật của thiên đàng, xin hãy thực hiện những cuộc mổ xẻ cần thiết cho tất cả các lĩnh vực của cuộc đời con, trong Danh Đức Chúa Jesus.
9. Lạy Đức Chúa Jesus, con xin Ngài hãy thực hiện những sửa chữa cần thiết trong cuộc đời con.
10. Ta ra lệnh tất cả các thiệt hại gây ra trong cuộc đời ta bởi …. (chọn từ danh sách liệt kê dưới đây) phải được hồi phục, trong Danh Đức Chúa Jesus.
• Lưỡi ma quỷ
• Lời tiên tri ma quỷ
• Lời phán và lời rủa sả tà đạo
• Lời tuyên bố tiêu cực của cá nhân
• Sự đồi bại của gia tộc
11. Mọi kẻ ăn bám đang gặm nhấm ở bất kỳ nơi nào của cuộc đời ta sẽ bị nướng cháy, trong Danh Đức Chúa Jesus.
12. Lửa Của Chúa, xin hãy thiêu cháy chiếc đồng hồ ma quỷ của kẻ thù đang vận hành chống lại cuộc đời con, trong Danh Đức Chúa Jesus.
13. Cuộc đời ta không phải là mảnh đất màu mỡ để cho bất kỳ kẻ thù nào đến trú ngụ, trong Danh Đức Chúa Jesus.
14. Ta ra lệnh cho tất cả các cánh cửa của những điều tốt lành, đã bị kẻ thù đóng lại, nay phải mở ra, trong Danh Đức Chúa Jesus.
15. Ta khước từ linh của sự không thể, Ta yêu cầu các cánh cửa mở ra, trong Danh Đức Chúa Jesus.
16. Ta ra lệnh một sự bồi hoàn gấp bảy lần trong …. lĩnh vực của cuộc đời ta, trong Danh Đức Chúa Jesus.
17. Ta khước từ tiến hành chiến tranh với chính ta, trong Danh Đức Chúa Jesus.
18. Lạy Chúa xin Ngài hãy khiến con là một phép lạ. Xin Ngài hãy đánh mạnh vào kẻ thù của con, bạn bè con và cả chính con nữa, trong Danh Đức Chúa Jesus.
19. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con giải pháp cho mọi nan đề đặt ra cho con, trong Danh Đức Chúa Jesus.
20. Các cây cổ thụ nan đề trong cuộc đời ta phải héo khô đến tận gốc rễ, trong Danh Đức Chúa Jesus.
21. Các bức tường thành chống nghịch về thuộc thể và về tâm linh phải sụp đổ sau mệnh lệnh ở thành Jericho, trong Danh Đức Chúa Jesus.
22. Lạy Chúa, xin Ngài hãy khiến cho vua Ô-xia của con chết đi để con được thấy mặt Ngài, trong Danh Đức Chúa Jesus.
23. Tôi có sức mạnh của sự theo đuổi, chiến thắng và phục hồi của cải của tôi từ người Ai cập tà linh, trong Danh Đức Chúa Jesus.
24. Tất cả những lời thần chú, trù ếm, bùa phép ma quỷ chống lại ta phải bị tiêu trừ, trong Danh Đức Chúa Jesus.
25. Tôi hủy phá mọi ảnh hưởng của mọi sự giúp đỡ kỳ lạ đối với nan đề này mà đến từ Ai cập, trong Danh Đức Chúa Jesus.
26. Lạy Chúa xin Ngài hãy chữa lành tất cả các vết thương và các vết đạn tâm linh do sự tấn công của kẻ thù.
27. Tất cả các tiềm năng kín giấu và ân điển mà sẽ làm cho tôi vĩ đại, đã bị kẻ thù đánh cắp sẽ được bồi hoàn 21 lần, trong Danh Đức Chúa Jesus.
28. Tôi khước từ linh tiếc nuối, phiền muộn và thất vọng, trong Danh Đức Chúa Jesus.
29. Lạy Chúa, xin Ngài hãy ban cho con sức mạnh cho một sự khởi đầu mới.
30. Lạy Chúa, xin Ngài hãy làm cho cuộc đời con là một phép lạ và được vinh hiển trong mọi khía cạnh, trong Danh Đức Chúa Jesus.
31. Lạy Chúa Jesus, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã nhậm những lời cầu nguyện của con.

print
(Visited 29 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT