ĐƯỢC PHƯỚC VỚI ĐỦ MỌI THỨ PHƯỚC THIÊNG LIÊNG

ĐƯỢC PHƯỚC VỚI ĐỦ MỌI THỨ PHƯỚC THIÊNG LIÊNG

 “Ngợi
khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống
phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các
nơi trên trời”
(Êphêsô 1:3).

Bạn thân mến, bạn biết từ “thiêng liêng” ở đây có nghĩa là gì không? trong nguyên văn tiếng Hê bơ rơ, đó là sự ban cho thiêng liêng trong ngữ cảnh này có nghĩa là sự thịnh vượng và những đặc tính của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Vì thế nếu bạn có sự ban cho thiêng liêng, ví dụ như phước hạnh về sức khỏe, điều đó có nghĩa là nói về Thánh Linh Đức Chúa Trời, do đó đừng lệ thuộc vào việc tập thể dục hay ăn kiêng.

Một
thành viên trong Hội thánh chúng tôi bị huyết áp cao không thể trở lại
tình trạng bình thường ngay cả khi anh bắt đầu tập thể dục và có chế độ
ăn đều độ. Vì thế anh không bận tâm đến việc tập thể dục và chế độ ăn
kiêng nữa, đơn giản nghỉ ngơi trong lẽ thật và anh tin rằng huyết áp sẽ
trở lại bình thường là phước hạnh sự ban cho thiêng liêng từ Chúa đã ban cho anh rồi. Trong một thời gian ngắn, huyết áp của anh đã trở lại bình thường!

Tương tự như vậy phước hạnh sự ban cho thiêng liêng của
sự thạnh vượng. Đó là nói đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời và không tùy
thuộc vào sự lao động cực nhọc cả tuần của chúng ta hay việc chúng ta
theo dõi thị trường cổ phiếu chặt chẽ.

Một thành viên trong Hội thánh chúng tôi ra thành lập một công ty riêng, đã nhận được phước hạnh sự ban cho thiêng liêng
của sự thạnh vượng khi cô tin rằng Chúa sẽ khiến cho công ty nhỏ của
mình trở thành một công ty nằm trong danh sách những công ty nổi tiếng.
Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của cô. Thực tế, trong vòng một tuần công ty
cô đã nhận được gấp bảy lần đơn hàng! Sau đó thậm chí công ty của cô đã
thâm nhập được vào thị trường
Đubai
ở Trung Đông. Để một phụ nữ có thể nhận được sự ưu ái của một hiệp hội
do những người đàn ông lãnh đạo ở Đubai điều đó chỉ có thể là sự ban cho thiêng liêng, phước hạnh của ân sũng, mà không nằm ở dưới bất kỳ luật lệ nào của con người.

Bạn thân mến, hãy tin bạn đã nhận được mọi phước hạnh ban cho thiêng liêng,
và bạn sẽ thấy chính mình vui hưởng những phước hạnh đó đời đời, như
Đức Chúa Trời là đời đời, và phước hạnh của sự đủ điều kiện mà chỉ có
Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể ban cho!

Nguồn : Bài viết được dịch từ website http://www.newcreation.org.sg/ dưới sự cho phép của tác giả. 

© Copyright Joseph Prince, 2006. All rights reserved. 
No part of this document or any related files may be modified, adapted, reproduced,
distributed and/or converted in any form and by any means (electronic, photocopying or otherwise)
without express written consent of the copyright holder.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version®.
Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

print
(Visited 33 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

63 + = 72