NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ

Print Friendly, PDF & Email

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ

John Eckhardt

 
Những lời cầu nguyện đập tan ma quỷ kết hợp cầu nguyện với tuyên bố Lời Chúa mang lại một sự đột phá chống lại mọi chống cự của ma quỷ. Cầu nguyện kết hợp với tuyên bố Lời Chúa là hai trong số những vũ khí quyền uy nhất mà các tín đồ có. Bạn sẽ thấy một sự khai phóng mạnh mẽ quyền năng của Đức Chúa Trời một khi hai vũ khí này được kết hợp lại với nhau.
 
Tôi bắt đầu viết ra các lời cầu nguyện này khi tôi nghiên cứu Lời Chúa. Đức Thánh Linh đã khai trí cho tôi rất nhiều câu Kinh Thánh mà cần được công bố ra bằng cầu nguyện. Tôi bắt đầu thấy một cách rõ ràng chương trình của Chúa dành cho các tín đồ và kẻ địch mong muốn ngăn chặn chương trình đó như thế nào. Đức Chúa Trời dạy tôi tầm quan trọng của việc cầu nguyện Lời Chúa để vượt qua mọi sự chống đối về thuộc linh đối với chương trình của Chúa dành cho cuộc đời tôi.
 
Những lời cầu nguyện này đã được mài dũa trong nhiều năm. Chúng sinh nở  ra từ những chiến trận thuộc linh và giải cứu. Chúng hình thành từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc giúp đở các cá nhân và các quốc gia. Đức Thánh Linh đã giúp tôi hiểu được rất nhiều câu Kinh Thánh và cách sử dụng những câu đó trong lời cầu nguyện.
 
Hầu hết lời cầu nguyện trong quyển sách này đều được dẫn chứng bằng các câu Kinh Thánh. Lời cầu nguyện của chúng tôi dựa trên Lời Chúa. Lời Chúa sẽ truyền cảm hứng cho bạn cầu nguyện. Những lời hứa của Chúa sẽ khích lệ bạn cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta rất nhiều lời hứa tuyệt vời và quý báu. Chính bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà chúng ta được hưởng lời hứa (Hê-bơ-rơ 6:12).
 
Có rất nhiều tín đồ đang khổ sở với việc cầu nguyện. Nhiều người nói rằng họ không biết cầu nguyện như thế nào. Một số thì nản lòng với việc cầu nguyện. Quyển sách này sẽ giúp bạn học cách cầu nguyện với sự mặc khải và uy quyền. Những lời cầu nguyện này nhằm mục đích mang lại kết quả. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời làm chứng, của những người bước lên một mức độ mới trong cuộc đời cầu nguyện của họ nhờ sử dụng nhửng lời cầu nguyện này. Những lời cầu nguyện này được viết rất đơn giản nhưng đầy quyền năng.
 
Trong quyển sách này có rất nhiều lời cầu nguyện khác nhau.Chúng ta được dạy hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:8). Những lời cầu nguyện này sẽ gia tăng khả năng cầu nguyện của bạn. Bạn sẽ cầu nguyện với nhiều lời cầu nguyện khác nhau mà trước đây bạn chưa hề cầu nguyện. Điều này sẽ giúp bạn phá vỡ các giới hạn của cuộc sống cầu nguyện của bạn.
 
Cầu nguyện là một trong những cách để chúng ta khai phóng ý Chúa trên đất này. Chúng ta phải nghiên cứu Lời Chúa để hiểu được ý Chúa. Đây là lý do vỉ sao lời cầu nguyện với Lời Chúa phải kết hợp với nhau. Đa-ni-ên đã cầu nguyện hiệu quả vì ông biết Lời Chúa dành cho dân tộc ông (Đa-ni-ên 9:2-3)
 
Chúng ta phải cầu nguyện với sự hiểu biết (Cô-rinh-tô 14:15). Hiểu ý Chúa sẽ giúp chúng ta cầu nguyện đúng đắn. Lời Chúa là ý Chúa. Chúng ta không thể như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu ý Chúa là thế nào (Ê-phê-sô 5:17). Lời cầu nguyện cũng giúp chúng ta bước đi một cách hoàn hảo và trọn vẹn theo ý Chúa (Cô-lô-se 4:12).
 
Sống chết là quyền của lưỡi (Châm ngôn 18:21). Những lời đúng có sức thuyết phục (Gióp 6:25). Những lời chúng ta nói ra là thần linh và sự sống (Giăng 6:63). Chúng ta có thể bị mắc phạm bởi lời phát ra từ môi miệng chúng ta. Chúng ta cần kết nối với các ý tưởng của Chúa bằng sự cầu nguyện và công bố Lời Chúa (Ê-sai 55-8). Lời Chúa được phát ra từ miệng lưỡi chúng ta sẽ khiến cho quyền năng của Chúa được tỏ ra trong cuộc đời của chúng ta.
 
Lời nói được dùng để truyền đạt các suy nghĩ của chúng ta. Lời Chúa là các suy nghĩ của Chúa. Chúng ta sẽ khai phóng ý tưởng của Chúa khi chúng ta cầu nguyện và công bố Lời Ngài. Các ý tưởng của Chúa là sự bình an va dư dật (Giê-rê-mi 29:11) Chúng được dựng nên để mang chúng ta đến một tương lai đã dịnh trước.
 
Đức Chúa Jesus đã dạy chúng ta rằng đức tin phải được phát ra bằng chính lời của chúng ta (Mác 11:23). Lời đầy đức tin có thể dời núi. Không có gì là không thể đối với những người có đức tin. Đức tin của chúng ta chính là chìa khóa để được thấy các phép lạ và bứt phá một cách vững chắc. Bất cứ điều chi chúng ta cầu xin khi cầu nguyện, hãy tin, rồi chúng ta sẽ nhận được (Ma-thi-ơ 21:22).
 
Lời Chúa rất gần gũi với chúng ta (Rô-ma:8). Lời Ngài ở trong môi miệng và trong lòng chúng ta. Đây là Lời của đức tin. Môi miệng và tấm lòng được kết nối lại với nhau. Chúng ta nói bởi sự dạt dào của tấm lòng. Lời Chúa trong lòng chúng ta sẽ sẽ tuôn ra qua môi miệng chúng ta. Đức tin trong lòng sẽ được khai phóng ra qua môi miệng chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn theo dõi Lời Ngài để thực hiện chúng (Giê-rê-mi 1:12).
 
Chúng ta được khuyến khích hãy kêu cầu Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó (Giê-rê-mi 33:3). Đức Chúa Trời vui sướng khi chúng ta cầu nguyện. Ngài vui sướng khi đáp lại các lời cầu nguyện của chúng ta. Trước khi chúng ta kêu cầu, Ngài đã nhậm lời (Ê-sai 65:24). Tai Đức Chúa Trời mở ra nghe những lời cầu nguyện của những người công bình (Phi-e-rơ I 3:12). Lời cầu nguyện sốt sắng của người công bình có linh nghiệm nhiều (Gia-cơ 5:16). Chúng ta được dạy hãy cầu nguyện không ngừng (Tê-sa-lô-ni-ca I 5:17).
 
Đức Chúa Trời của chúng ta lắng nghe lời cầu nguyện. Tất cả các loài xác thịt hãy đến với Ngài trong sự cầu nguyện (Thi-thiên 65:2). Quyển sách này được viết cho các tín đồ ở tất cả các quốc gia. Mọi tín đồ đều có những thử thách như nhau. Mọi tín đồ đều phải vượt qua các thử thách đó. Đức Chúa Trời không thiên vị bất kỳ ai. Ngài ở gần tất cả những ai kêu cầu Ngài (Thi thiên 145:19). Đức Chúa Trời sẽ nghe mọi điều bạn khấn xin và nhậm lời cầu nguyện của bạn (Thi-thiên 6:9).
 
Kêu cầu Đức Chúa Trời sẽ được cứu rỗi và giải cứu khỏi kẻ thù (Thi-thiên 18:3). Điều này luôn luôn là chìa khóa dẫn đến sự cứu rỗi. Bạn có thể cầu nguyện cho chính bạn được giải cứu khỏi mọi nghịch cảnh. Đức Chúa Trời sẽ là Đấng Giúp đỡ bạn. Đức Chúa Trời chẳng quay lưng với lời cầu nguyện của bạn (Thi-thiên 66-20). Ngài cũng sẽ không coi thường lời cầu nguyện của bạn(Thi-thiên 102:17). Lời cầu nguyện của người ngay thẳng  đẹp lòng Ngài (Châm ngôn 15:8).
 
Chúng ta đã được giao các chìa khóa của nước Thiên đàng (Ma-thi-ơ 16:19). Điều này cho chúng ta quyền buộc và mở. Buộc có nghĩa là hạn chế, dừng lại, ngăn chặn, ngăn cản, kéo lại…. Mở có nghĩa là cởi trói, cởi dây, giải phóng, khai phóng, tha thứ, hay thả tự do. Các chìa khóa đại diện cho quyền buộc hay mở. Cầu nguyện và tuyên bố là hai trong số các cách để chúng ta sử dụng uy quyền này. Chúng ta có thề trói các công việc của bóng tối, như đau ốm, bệnh tật, bùa ếm, nghèo, chết, sự hủy diệt, sự mơ hồ, sự thất bại, và sự nản lòng. Chúng ta có thể tự giải cứu chính chúng ta và những ngươi khác khỏi các công việc của bóng tối. Điều này sẽ dẫn đến sự tự do và thịnh vượng lớn hơn nữa.
 
Sự buộc và mở sẽ giúp chúng ta trong lĩnh vực giải cứu. Chúng ta có thể sử dụng uy quyền của chúng ta để tự mở cho chúng ta khỏi rất nhiều điều. Chúng ta có thể mở cho những người khác bằng các cầu nguyện các lời cầu nguyện. Đức Chúa Jesus đến để phá hủy các công việc của ma quỷ. Ngài đến để chúng ta được sống một cuộc sống dư dật.
 
Tín đồ phải biết và thực hành trong uy quyền. Đức Chúa Jesus ban cho các môn đồ Ngài quyền năng và uy quyền trên tất cả các loại ma quỷ (Ma-thi-ơ 10:1). Chúng ta được ngồi với Đấng Christ ở trên các tầng trời, rất cao hơn tất cả các thế lực và chủ quyền (Ê-phê-sô 1:20; 2:6). Tín đồ có thể sử dụng uy quyển này thông qua cầu nguyện và tuyên bố. Chúng ta có uy quyền để giẫm đạp lên rắn và bò cạp (Lu-ca 10:19). Đức Chúa Jesus đã hứa rằng không có cái chi có thể lảm chúng ta bị thương. Nhiều tín đồ chịu khổ một cách không cần thiết chỉ vì họ không biết cách thực thi uy quyền của mình.
 
Những lời cầu nguyện dành cho những tín đồ có lòng căm ghét các công việc của bóng tối (Thi-thiên 139:21). Bạn có ghét mọi đường giả dối không (Thi-thiên 119:104) ? Bạn có muốn thấy những thay đổi trong thành phố, khu vực và đất nước của bạn không ? Bạn là vua, và bạn có quyền thay đổi các khu vực địa lý (Truyền đạo 8:4). Sự kính sợ Đức Chúa Trời chính là sự căm ghét ma quỷ (Châm ngôn 8:13).
 
Những lời cầu nguyện trong quyển sách này nhằm để san bằng các đồn lũy. Lời Chúa giống như cái búa tạ mà sẽ đập nát hòn đá tảng (Giê-rê-mi 23:29). Chúng ta cần những lời cầu nguyện đầy uy quyền để san bằng các đồn lũy. Những lời cầu nguyện này dành cho những ai muốn thấy sự bứt phá trong cuộc sống cá nhân họ cũng như trong thành phố,khu vực và đất nước của họ. Nhiều sách về cầu nguyện đã được viết trong những năm qua, nhưng tôi tin rằng quyển sách cầu nguyện này rất độc đáo về tính đơn giản và sự khải thị.
 
Sa tăng đã bị đánh bại bởi thập tự giá. Các thế lực và chủ quyền đã bị đánh bại (Cô-lô-se 2:15). Chúng ta đang thi hành chiến thắng này bằng các lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đang thực hiện sự công bố đã tỏ tường. Vinh dự này được ban cho tất cả các thánh đồ của Ngài. Các thánh đã được nhận lấy nước (Đa-niên 7:18). Điều này có nghĩa chúng ta có uy quyền cùng với Vua để thúc đẩy sự cai trị của Đấng Christ trên các nước.
 
Đa vít là một vị vua mà đã am hiểu vị trí của cầu nguyện để chiến thắng. Người có rất nhiều trận chiến thắng kẻ thù của người. Người đã được thấy sự giải cứu phi thường nhờ sự cầu nguyện. Người cầu nguyện cho kẻ thù bị thất trận và Chúa đã trả lời người. Chúng ta cũng sẽ có kết quả tương tự đốivới kẻ thù thuộc linh của chúng ta. Chúng ta không chiến đấu cùng thịt và huyết. Chúng ta phải chiến thắng các chủ quyền cùng thế lực bằng khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầm lấy gươm thánh linh và cầu nguyện đủ mọi thứ cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:12-18).
 
Những lời cầu nguyện của vua Đa-vít được kết thúc bằng Thi-thiên 72:20. Người kết thúc bằng lời cầu nguyện rằng cả thế giới sẽ được tràn ngập sự vinh hiển của Chúa. Đây là cái kết của sự cầu nguyện. Chúng ta tin rằng cả thế giới sẽ tràn ngập sự nhận biết về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như nước đầy tràn biển (Ha-ba-cúc 2:14). Đây là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện nhằm để hoàn thành lời hứa này. Chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng của vương quốc Đức Chúa Trời và sự hủy diệt các quyền lực của bóng tối bằng sự cầu nguyện của chúng ta. Sự phục hưng và vinh quang đang tăng dần. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng giống như dầu châm vào lửa.
 
PHẦN 1
HÃY CẮM VÀO NGUỒN NĂNG LƯỢNG
 
Nguồn năng lượng của chúng ta là Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Khi chúng ta công bố Lời Chúa là chúng ta đang xây dựng đức tin của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm một sự tin cậy lớn hơn khi chúng ta hiểu được Lời Chúa và bước đi trong sự khải thị. Sự cầu nguyện cắm chúng ta vào nguồn năng lượng. Sự cầu nguyện kết nối chúng ta với Chúa và cho phép Ngài tuôn đổ năng quyền của Ngài cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
 
Sự giải cứu là nền tảng của mọi trận chiến. Sự tái sinh là một điều cần thiết. Tín đồ cũng cần sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Bạn đã được tái sinh chưa ? Bạn có biết, không có gì phải hoài nghi, rằng bạn đã được cứu ? Tín đồ phải sống một cuộc sống thánh khiết vì Đức Thánh Linh. Chúng ta được lệnh phải bước đi trong Thánh Linh. Điều này sẽ đảm bảo cho chúng ta liên tục chiến thắng và có những bứt phá vì những người khác. Chúng ta có thể chống lại sự không vâng phục khi chúng ta tràn đầy sự vâng phục. Đức Chúa Jesus đuổi ma quỷ bằng uy quyền của Đức Thánh Linh (Ma thi-ơ 12:28). Chính Đức Thánh Linh là nguồn quyền năng và nguồn thông sáng của Ngài. Phần này sẽ dạy chúng ta bằng cách nào chúng ta cắm được vào nguồn quyền năng đó – Đức Thánh Linh của Chúa và Lời Chúa – không phải dành cho những người tin theo tôn giáo. Những lời cầu nguyện này không phải là những lời cầu nguyện có tính tôn giáo mà sẽ bắt đầu phát huy uy quyền khi có ai đó đọc ra. Những lời cầu nguyện này dành cho những tín đồ đã được tái sinh mà khao khát được thấy sự mở mang của Vương quốc của Chúa. Chúng ta được dạy phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài( Ê-phê-sô 6:10). Chúng ta bước đi và chiến đấu nhờ sức mạnh của Ngài. Điều này đòi hỏi sự hạ mình và hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Chúng ta không tin vào sức mạnh của chính mình. Chúng ta không được để cho sự kiêu ngạo mở cửa cho sự hủy diệt.
 
Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ (Xuất Ê-đíp-tô-ký 15:3). Ngài sẽ chiến đấu cho các cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta phụ thuộc vào uy quyền và sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta phụ thuộc vào Lời Ngài và Thánh Linh Ngài. Tôi không thể không nhấn mạnh hơn nữa về sự cần thiết phải hạ mình. Đức Chúa Trời ban phước cho những kẻ khiêm nhường.
 
Đức Chúa Trời là sức mạnh của cuộc đời tôi. Điều này giúp tôi có khả năng chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Tôi sẽ đặt sự tin cậy của tôi vào Ngài. Đây chính là chìa khóa dẫn đến các chiến thắng của Đa-vít. Đa-vít là một vị vua mà biết cách phụ thuộc vào Chúa. Đa vít đã chiến thằng rất nhiều trận chiến và chiến thắng tất cả các kẻ thù của ông.
 
Đức Chúa Trời dạy cho Đa vít phải chiến đấu như thế nào (Thi-Thiên 144:1). Ngài cũng sẽ dạy cho bạn phải chiến đấu như thế nào. Bạn phải phụ thuộc vào Ngài. Những lời cầu nguyện và các chiền lược trong quyển sách này được học hỏi từ nhiều năm chiến trận và tin cậy vào Chúa. Chúa dạy cho chúng ta cách chiến đấu bằng Lời Ngài. Đức Thánh Linh mở mắt chúng ta để thấy các lẻ thật vĩ đại, nhưng chúng ta vẫn đang học.
 
Đức Chúa Trời là nguồn sức mạnh của Đa vít. Người đã công bố Đức Chúa Trời là sức mạnh của người. Đa vít là một người cầu nguyện và thờ phượng. Người khoái lạc trong sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện của Chúa là nguồn vui mừng và nguồn sức mạnh của Đa vít. Những bài hát của người là các vũ khí tiên tri đầy quyền năng chống lại quân thù. Không có gì có thể thay thế cho một cuộc đời ngợi khen và thờ phượng. Mỗi tín đồ chúng ta cần thuộc về một Hội thánh nào mà mạnh mẽ về ca ngợi và tôn thở.
 
Có rất nhiều chiến sĩ vĩ đại đãđược huấn luyện trong nhà trường Đức Thánh Linh. Họ là những người khiêm nhường và hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa để bứt phá. Họ phải kết nối với Đức Chúa Trời, Ngài là một chiến sĩ vĩ đại nhất. Họ được học qua kinh nghiệm và đôi khi qua sự thất bại. Cũng giống như những chiến sĩ vĩ đại vì Chúa, nếu chúng ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta những việc lớn và phi thường.
 
Lời Chúa là thanh gươm của Thánh Linh. Một thanh gươm để dùng trong chiến trận. Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn cách sử dụng thanh gươm này. Bạn sẽ dùng nó để chống lại các kẻ thù thuộc linh của linh hồn bạn. Bạn sẽ thấy được những chiến thằng vĩ đại nếu bạn sử dụng đúng đắn thanh gươm đó. Hầu hết những lời cầu nguyện trong quyển sách này đều có trích dẫn Kinh Thánh. Tôi muốn khích lệ các bạn xem các câu Kinh Thánh và nghiền ngẫm chúng. Lời Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan của chúng ta. Chúng ta thực hành trong sự khôn ngoan của Chúa để đánh bại các thế lực của địa ngục.
 
Công bố Lời Chúa là một phần quan trọng trong đời sống thuộc linh của mọi tín đồ. Tính chất Cơ đốc được gọi là sự công bố lớn. Sự cứu rỗi đến từ sự công bố bằng miệng. Miệng kết nối với lòng. Lời Chúa được phát ra từ miệng bạn sẽ được gieo trồng trong lòng bạn. Đức tin được phát ra từ miệng. Miệng chỉ có thể phát ra những gì có trong lòng. Đức tin từ trong lòng được miệng phát ra có thể dời núi.
 
Chúa là cội nguồn của tất cả các chiền thắng và bứt phá của chúng ta. Ngài là cội nguồn của sự khôn ngoan và chiến lược của chúng ta. Lời Ngài là cội nguồn của sự hiểu biết về cuộc chiến mà chúng ta tham gia. Chiến trận của chúng ta bắt nguồn từ các tầng trời. Chúng ta cột những gì đã được cột trên trời. Chúng ta mở những gì đã được mở trên trời.
 
Trong những năm qua, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta rất nhiều câu Kinh Thánh có liên quan với sự giải cứu và chiến trận. Những câu Kinh Thánh này là vô giá, chúng giúp chúng ta kinh nghiệm bứt phá. Lời Chúa là một rương kho báu về sự khôn ngoan và tri thức. Lời Chúa chứa đựng tràn trề các khải thị cho từng tín đồ. Tín đồ nào khao khát được khoái lạc trong tự do và chiến thắng thì phải dành thời gian để học Lời Chúa và cầu xin sự khải thị.
 
Một trong nhóm lời cầu nguyện mà tôi thích nhất trong phần này là “Những lời cầu nguyện cho sự khải thị.” Khi tôi bắt đầu cầu nguyện những lời cầu nguyện này, kết quả thật ấn tượng. Tôi bắt đầu thấy được lẽ thật trong Lời Chúa mà tôi chưa hề được thấy. Sự khải thị là chìa khóa dẫn đến uy quyền. Phi-e-rơ đã nhận được các chìa khóa của vương quốc sau khi người nhận được khải thị Đức Chúa Jesus là Đấng Christ (Mathi-ơ 16:16).
 
Đức Chúa Trời đã hứa sẽ làm cho chúng ta được vui vẻ trong nhà cầu nguyện (Ê-sai 56:7). Nhà Chúa được gọi là nhà cầu nguyện cho tất cả các nước.
 
Tôi tin rằng chúng phải không chỉ cầu nguyện mà còn phải thích lời cầu nguyện. Sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Lời cầu nguyện sẽ sinh ra vô số phép lạ và phần thưởng. Những ai thích thú với các kết quả của sự cầu nguyện sẽ được hưởng một cuộc sống thú vị.
CÔNG BỐ
Không có vũ khí nào chế ra nghịch cùng tôi sẽ thịnh vượng, và mọi miệng lưỡi nghịch tôi trong xét đoán sẽ bị tôi định tội (Ê-sai 54:17).
Tôi đứng vững trong sự công bình, và mọi sự kinh hãi chẳng đến gần tôi (Ê-sai 54:14).
Những vũ khí dùng để đánh trận của tôi không phải bình thường mà bởi Chúa trở nên phi thường, có thể đánh sập mọi đồn lũy (Cô-rinh-tô II 10:4).
Tôi nắm lấy thuẫn đức tin, và tôi dập tắt mọi tên lửa củ kẻ thù (Ê-phê-sô 6:16)
Tôi nắm lấy gươm Thánh Linh, là Lời Chúa, và sử dụng nó chống lại kẻ thù (Ê-phê-sô 6:17).
Tôi được chuộc khỏi sự rủa sả của luật pháp. Tôi được chuộc khỏi sự đói nghèo. Tôi được chuộc khỏi bệnh tật. Tôi được chuộc khỏi sự chết về tâm linh (Ga-la-ti 3:13).
Tôi chiến thắng mọi sự vì Đấng ở trong tôi lớn hơn tất cả các kẻ ở trong thế gian (Giăng I 4:4).
Tôi đứng vững trong ngày tai họa với lẽ thật làm dây nịt lưng, và áo giáp của sự công bình. Chân tôi mang giầy của Tin Lành bình an.Tôi nắm lấy cái thuẫn của đức tin. Tôi được bao phủ bởi mão trụ của sự cứu chuộc, và tôi sử dụng gươm Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:14-17).
Tôi đã được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm và được biến đổi thành con cái rất yêu dấu của vương quốc Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:13).
Tôi đã được ban cho quyền để giày đạp trên rắn và bò cạp và trên tất cả quyền lực của kẻ nghịch, không có gì làm hại tôi được (Lu-ca 10:19).
Tôi không có một tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ (Ti-mô-thê II 1:7).
Tôi đã được ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ (Ê-phê-sô 1:3).
Tôi được chữa lành bởi các lằn roi của Đức Chúa Jesus (Ê-sai 53:5).
Tay tôi chận cổ kẻ thù của tôi (Sáng thế ký 49:8).
Chúa xức dầu trên đầu tôi; chén tôi đầy tràn. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi cho đến trọn đời (Thi-thiên 23:5-6).
Tôi đã được xức dầu để rao truyền, giảng dạy, chữa lành, và đuổi quỷ.
Tôi được nhận một cách dư dật ân điển và sự ban cho sự công bình, và bởi Đức Chúa Jesus Christ, tôi được cai trị trong cuộc sống (Rô-ma 5:17).
Tôi được sống và còn sống dư dật (Giăng 10:10).
Tôi đi trong sự sáng cũng như Ngài ở trong sự sáng,và huyết của Đức Chúa Jesus đã rửa sạch mọi tội lỗi của tôi (Giăng I 1:7).
Trong Đấng Christ, tôi là người công bình của Đức Chúa Trời (Cô-rinh-tô II 5:21).
Tôi là đầu chứ không phải là cuối (Phục truyền 28:13).
Nếu tôi quyết định điều gì, điều đó sẽ được thành trong cuộc đời tôi (Gióp 22:28).
Tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta (Luca 2:52).
Của cải và sự giàu có đều ở trong nhà tôi, và sự công bình tôi sẽ kéo dài đời đời (Thi thiên 112:3).
Tôi sẽ được thỏa lòng sống lâu, và Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho tôi thấy sự cứu chuộc của Ngài (Thi thiên 91:16).
Tôi sẽ ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, và tôi ở dưới bóng của Đấng Toàn năng (Thi-thiên 91:1).
Không có tai họa nào xảy đến với tôi, cũng chẳng có ôn dịch nào dám tới gần nhà tôi.
Hết thảy con cái tôi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái tôi sẽ lớn (Ê-sai 54:13).
Tôi được mạnh mẽ về tâm linh bởi Đức Thánh Linh Ngài ngự trong lòng tôi (Ê-phê-sô 3:16 – 17).
Tôi được đâm rễ vững nền trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 3:17).
Tôi yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ tôi (Ma-thi-ơ 5:44).
 
Cầu nguyện ơn phước và ân điển
Lạy Chúa xin Ngài ban phước cho con và gìn giữ con. Mặt Ngài chiếu sáng trên con, và khoan dung con. Lạy Chúa, xin Ngài đoái xem con và ban bình an cho con (Dân số 6:24-26).
Cầu xin Chúa làm cho con được giống như Ép-ra-im và Ma-na-se (Sáng thế ký 48:20).
Nguyện cho con được hưởng ân huệ cho thỏa nguyện, và được đầy dẫy ơn phước Chúa (Phục truyền 33:23).
Lạy Chúa, xin hãy lệnh cho ơn phước Ngài đổ xuống cuộc đời con. Xin ban cho con sự khải thị, và xin cho con được ban phước. (Ma-thi-ơ 16:17).
Bởi Đức Chúa Jesus Christ, tôi là hạt giống của Áp-ra-ham, và tôi được nhận sự chúc phước của Áp-ra-ham. Lạy Chúa, khi ban phước, ban phước cho con nữa, và khi gia tăng, xin Ngài gia tăng con như sao trên trời và như cát trên bãi biển. Nguyện xin các cơn mưa ơn phước của Ngài đổ xuống đời con (Ê-xê-chiên 34:26).
Nguyện xin tất cả các lời rủa sả được biến đổi thành phước hạnh (Nê-hê-mỉ 13:2).
Nguyện xin ơn phước của Đức Giê-hô-va làm cho con giàu có (Châm ngôn 10:22)
Nguyện tất cả các nước đều xưng con là có phước (Ma-la-chi 3:12).
Nguyện tất cả các thế hệ đều xưng con là có phước (Lu-ca 1:48)
Tôi là con cái của Đức Chúa Trời đáng ngợi khen (Mác 14:61).
Tôi sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời đáng ngợi khen (Mác 11:10).
Tội lỗi của tôi đã được tha,và tôi được ban phước (Rô ma 4:7)
Lạy Chúa, xin Ngài hằng ngày ban cho con ơn phước dư dật (Thi thiên 68:19).
Tôi được Đức Chúa Trời chọn, và tôi được phước (Thi thiên 65:4).
Dòng dõi tôi được phước (Thi thiên 37:26).
Hãy để tôi được nhận đất(Thi thiên 37:22).
Tôi thuộc về nước Thánh,và tôi được phước (Thi thiên 33:12).
Lạy Chúa, xin hãy ban phước cho con lúc tuổi già nhiều hơn lúc con đang thì (Gióp 33:12).
Nguyện sự hiện diện của Ngài ban phước cho đời con (Sa-mu-ên II 6:11).
Tôi uống chén phước lành (Cô-rinh-tô I 10:16).
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho tôi, và soi sáng mặt Ngài trên tôi. Nguyện đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Nguyện hoa lợi trên đất tôi gia tăng, và các đầu cùng đất đều kính sợ Ngài (Thi thiên 67).
Tôi biết Chúa che chở tôi vì kẻ thù không thắng được tôi (Thi thiên 41:11).
Nguyện xin Đức Giê-hô-va ban ân huệ cho quê hương tôi (Thi thiên 85:1).
Nguyện xin Đức Giê-hô-va ban cho tôi sự sống và ân huệ (Gióp 10:12).
Lạy Chúa, nhờ sự che chở của Chúa, núi tôi vững bền (Thi thiên 30:7).
Lạy Chúa, con nài xin ân huệ của Ngài.
Nguyện bởi ơn Chúa sẽ khiến sừng tôi được ngước lên (Thi thiên 89:17.
Lạy Chúa, bây giờ chính là giờ đã định của con để nhận ơn phước Chúa (Thi thiên 102:13).
Lạy Chúa, xin hãy nhớ tôi, với ân huệ Ngài ban cho dân sự Ngài, và xin hãy viếng tôi với sự cứu rỗi của Ngài (Thi thiên 106:4).
Lạy Chúa, tôi nài xin ân huệ của Ngài bằng tất cả tấm lòng của tôi (Thi thiên 119:58).
Nguyện xin ân huệ của Ngài đổ xuống đời con như một đám mây của một trận mưa cuối mùa.
Nguyện xin sắc đẹp của Ngài bao phủ cuộc đời tôi, và nguyện xin tôi sẽ được ban phước dư dật (Sáng thế ký 29:17).
Tôi được ban phước rất nhiều (29-17).
Lạy Chúa, xin ban cho tôi ơn phước lạ thường.
 
Cầu Nguyện về sự Khải thị
 
Ngài là một Đức Chúa Trời mà có thể tỏ ra những điều kín nhiệm. Lạy Chúa, xin Ngài bày tỏ những điều kín nhiệm cho con (Đa-niên 2:28).
Nguyện xin Chúa bày tỏ ra những sự sâu xa, kín nhiệm cho con (Đa-niên 2:22).
Nguyện xin cho con hiểu được những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất (Ma-thi-ơ 13:35).
Nguyện xin những dấu ấn bị bể ra bởi Lời Ngài (Đa niên 12:9).
Nguyện xin cho con hiểu được và được sự khải thị về ý Ngài và mục đích của Ngài đối với cuộc đời con. Nguyện xin ban cho con thần trí của sự khôn sáng và sự bày tỏ,và xin cho đôi ma71t hiểu biết của con được sáng tỏ. (Ê-phê-sô 1:17).
Nguyện xin cho con hiểu được những việc thuộc về trời (Giăng 3:12).
Nguyện xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong Lời Chúa (Thi-thiên 119:18).
Nguyện xin cho con biết và hiểu được các sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời (Mác 4:11).
Nguyện xin cho con giảng cho người khác bởi sự khải thị (Cô-rinh-tô I 14:6).
Nguyện xin Chúa bày tỏ những sự kín nhiệm của Ngài cho tôi tớ của các Đấng tiên tri (A-mốt 3:7).
Nguyện xin những điều kín dấu phải được lộ ra (Mác 4:22).
Nguyện xin giấu những lẽ thật của Ngài với những kẻ khôn ngoan và sáng dạ, và bày tỏ cho con trẻ (Ma-thi-ơ 11:25).
Nguyện xin cánh tay Chúa được tỏ ra trong cuộc đời con (Giăng 12:38).
Nguyện xin bày tỏ những điều thuộc về con (Phục truyền 29:29).
Nguyện xin Lời Ngài được bày tỏ cho con (Sa-mu-ên I 3:7).
Nguyện xin sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va được bày tỏ trong cuộc đời con (Ê-sai 40:5).
Nguyện xin sự công bình của Ngài được bày tỏ trong cuộc đời con (Ê-sai 56:1).
Nguyện xin cho con nhận được các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra (Cô-rinh-tô II 12:1).
Nguyện xin cho con nhận được dư dật các mầu nhiệm (Cô-rinh-tô II 12:7).
Nguyện xin cho con là một kẻ quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Cô-rinh-tô I 4:1).
Nguyện xin cho con được nói về sự lạ lùng của Đấng Christ (Cô-lô-se 4:3).
Nguyện xin cho con nhận được và hiểu được sự khôn sáng kín dấu của Ngài (Cô-rinh-tô I 2:7).
Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa (Thi-thiên 119:19).
Nguyện xin cho con giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời một cách lạ lùng (Cô-rinh-tô I 2:7).
Nguyện xin cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành (Ê-phê-sô 6:19).
Nguyện xin cho con biết sự mầu nhiệm của ý Ngài (Ê-phê-sô 1:9).
Nguyện xin cho con hiểu được các thí dụ; các lời của người khôn ngoan cùng các câu đố của họ (Châm-ngôn 1:6).
Xin Chúa thắp ngọn đèn con và soi sáng sự tăm tối của con (Thi-thiên 18:28).
Xin Chúa khiến bóng tối sáng lên ở phía sau con (Ê-sai 42:16).
Xin cho con vật báu trong nơi tối và của cải kín dấu trong những nơi bí mật (Ê-sai 45:3).
Nguyện xin ngọn đèn của Ngài thắp sáng trên đầu tôi (Gióp 29:3).
Tâm linh tôi là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng (Châm ngôn 20:27).
Nguyện cho con hiểu được những điều sâu kín của Đức Chúa Trời (Cô-rinh-tô I 2:10).
Nguyện cho con hiểu được những tư tưởng sâu kín của Ngài (Thi thiên 92:5).
Nguyện cho mắt con được chiếu sáng bằng Lời Ngài (Thi- thiên 19:8).
Nguyện cho mắt con được ban phước để thấy (Lu-ca 10:23).
Nguyện cho tất cả sự che khuất về tâm linhvà các vảy cá phải đượclấy ra khỏi mắt con (Công vụ 9:18).
Nguyện cho con được cùng tất cả các thánh đồ thấu hiểu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu thương của Ngài (Ê-phê-sô 3:18).
Nguyện xin Đức Giê-hô-va dạy dỗ tôi trong thì đen tối, và nguyện xin cho tôi được tỉnh thức với lời khải thị.)
 
Cầu nguyện liên quan với Thiên đàng
Tôi đang ngồi trên các tầng trời trong Đấng Christ, rất cao hơn tất cả các chủ quyền, thế lực, và quyền lực. (Ê-phê-sô 1:3)
Tôi nắm lấy vị trí của tôi trên các tầng trời và cột trói các chủ quyền và thế lực mà hoạt động chống lại cuộc đời tôi trong danh Đức Chúa Jesus. Tôi bẻ gãy và khước từ tất cả các chương trình trên các tầng trời mà chống lại tôi thông qua mặt trời,mặt trăng, các vì sao,và các chòm sao. Tôi cột trói và khước từ tất cả các thế lực chống phá đang hoạt động chống lại tôi thông qua các sao Arcturus, Pleiades, Mazzaroth, and Orion (Gióp 38:31-32).
Tôi cột trói và khước từ tất cả các thần mặt trăng và ma quỷ hoạt động thông qua mặt trăng trong danh Đức Chúa Jesus (Các vua II 23:5).
Tôi cột trói và khước từ tất cả các thần mặt trời và ma quỷ hoạt động thông qua mặt trời trong danh Đức Chúa Jesus (Các vua II 23:5).
Tôi cột trói và khước từ tất cả các thần và ma quỷ hoạt động thông qua các vì sao trong danh Đức Chúa Jesus (Các vua II 23:5).
Mặt trời không giọi tôi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại tôi khi ban đêm.(Thi thiên 121:6)
Các tầng trời được kiến tạo để thành một nguồn ơn phước cho cuộc đời tôi
Tôi nhận được mưa và ơn phước từ trời đổ xuống cuộc đời tôi trong danh Đức Chúa Jesus.
Tôi cầu nguyện cho các thiên sứ được khai phóng để chiến đấu chống lại tất cả các linh trên các tầng trời mà được phân công ngăn chặn những lời cầu nguyện của tôi được trả lời (Đa-ni-ên 10:12-13).
Tôi cột trói vua cầm quyền chốn không trung trong danh Đức Chúa Jesus (Ê-phê-sô 2:2).
Tôi cầu nguyện cho các cửa sổ trên trời mở ra và tuôn đổ ơn phước xuống cuộc đời tôi (Ma-la-chi 3:10).
Tôi cầu nguyện cho thiên đàng mở ra, và tôi cột trói mọi sự can thiệp ma quỷ từ trên trời trong danh Đức Chúa Jesus.
Nguyện các thế lực ma quỷ ở trên trời bi rúng động trong danh Đức Chúa Jesus (Mat-thi-ơ 24:29).
Nguyện các tầng trời nhỏ sương móc xuống cuộc đời tôi (Phục truyền 33:28).
Lạy Chúa, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống (Thi-thiên 144:5).
Nguyện xin các tầng trời mở ra và con được xem những sự hiện thấy (Ê-xê-chiên 1:1).
Nguyện xin Chúa làm rúng động các tầng trời và làm cho sự vinh quang đầy dẫy nhà con. (A-ghê 2:6-7).
Lạy Chúa,nguyện xin sấm sét trên các tầng trời chống lại kẻ thù nghịch (Thi-thiên 18:13).
Nguyện xin các tầng trời hạ xuống trước sự hiện diện của Chúa (Thi-thiên 68:8).
Nguyện xin các tầng trời ngợi khen các phép lạ của Ngài (Thi-thiên-89:5).
Xin Ngài bày tỏ các phép lạ của Ngài trên các tầng trời l(Giô-ên 2:30)
Lạy Chúa, Ngài là Đấng cỡi trên các tầng trời và khai phóng giọng nói của Ngài (Thi thiên 68:33).
Bày tỏ sự khôn sáng mọi đường của Ngài cho các thế lực trên các tầng trời(Ê-phê-sô 3:10).
 
Cầu nguyện cho sự gia tăng và phát triển
Nguyện xin tất cả các giới hạn và hạn chế trong cuộc đời tôi do bất kỳ tà linh nào áp đặt đều bị bẻ gãy trong danh Đức Chúa Jesus.
Tôi cột trói và đánh đuổi tất cả các tà linh và các linh kềm kẹp trong Danh Đức Chúa Jesus.
Nguyện xin Chúa ban phước cho tôi ,mở mang bờ cõi tôi. Nguyện xin bàn tay Chúa luôn ở cùng tôi, và giữ tôi khỏi sự dữ. (Sử ký I 4:10).
Lạy Chúa, Ngài đã hứa mở mang bờ cõi tôi (Phục truyền 12:20).
Nguyện xin Chúa mở rộng lòng con để con đi theo đường lối của các điều răn của Ngài (Thi thiên 119:32).
Miệng tôi thách đố kẻ thù tôi (Sa-mu-ên I 2:1).
Nguyện xin thêm phước cho các bước đi của con để con có thể nhận được sự giàu có và thịnh vượng của Ngài (Ê-sai 60:5.-9).
Tôi nhận được sự giải cứu và sự gia tăng cho cuộc đời tôi (Ê-xơ-tê 4:14)
Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước cho tôi và con cái tôi (Thi-thiên 115:14).
Nguyện xin vương quốc và sự cai quản của Ngài thêm phước cho cuộc đời tôi (Ê-sai 9:7).
Nguyện xin cho tôi được tăng thêm sự hiểu biết của Chúa (Cô-lô-se 2:19).
Lạy Chúa, xin Ngài ban phước và thêm phước cho con (Ê-sai 51:2).
Nguyện xin gia tăng phước bội phần cho con (Sáng thế ký 30:43).
Nguyên xin cho con được gia tăng cùng với sự gia tăng của Chúa (Cô-lô-se 2:19).
Nguyện xin cho con được gia tăng và đầy dẫy lòng yêu thương (Tê-sa-lô-ni-ca I 3:12).
Nguyện xin gia tăng sự cao quý trong con, và an ủi con mọi đường (Thi thiên 71:21).
Nguyện xin cho con đượcgia tăng sự khôn sáng và vóc dáng (Lu-ca 2:52).
Nguyện xin thêm sức cho con để con khiến kẻ nào chống lại con phải xấu hổ (Công vụ 9:22).
Nguyện xin ân điển và ân huệ của Ngài gia tăng trong cuộc đời con
Nguyện xin cho các năm tháng của cuộc đời con sẽ gia tăng thêm (Châm ngôn 9:11)
Nguyện xin cho Lời Chúa được gia tăng thêm trong cuộc đời con (Công vụ 6:7)
Xin ban phước cho tất cả mọi sự gia tăng của con (Phuc truyền 14:22).
Nguyện xin thêm phước cho sự dâng hiến của con (Phục truyền 14:22).
Nguyện xin sự sau rốt của con gia tăng trọng đại (Gióp 8:7).
Nguyện xin cho con được lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết của Đức Chúa Jesus Christ (Phie-rơ II 3:18).
Tôi sẽ xum xuê như cây cọ và lớn lên như cây tuyết tùng ở xứ Lebanon (Thi-thiên 92:12).
Nguyện xin cho đức tin con lớn lên vượt trội (Tê-sa lô ni ca II 1:3)
Người mở đường đi lên trước tôi và phá tan mọi giới hạn và rào cản của kè thù (Mi-chê 2:13).
Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của sự đột phá. Ngài đã đánh tan mọi kẻ thù của tôi (Sa-mu-ên II 5:20).
Nhành nhánh của tôi bao phủ trên tất cả các bức tường mà kẻ thù tôi dựng lên (Sáng thế ký 49:22).
Tôi có thể xông ngang qua đạo binh và vượt qua các tường thành (Thi-thiên 19:29).
Nguyện xin dòng dõi của tôi đi khắp trái đất, và lời nói của tôi truyền đến nơi tận cùng thế giới (Thi-thiên 19:4).
Tôi là người đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ. Xin cho tôi người ngoại đạo làm cơ nghiệp và các đầu cùng cuối đất làm sản
nghiệp (Thi thiên 2:8)
Dưới đây là dịa chỉ để đọc phần tiếng anh 
 
  http://www.kingdomlifestyleministries.org/free_ebooks_files/Prayers%20that%20Rout%20the%20demons%20-%20John%20Eckhardt.pdf
(Visited 47 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT