Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Tìm Của Báu

image_pdfimage_print

Tìm Của Báu

Của báu đây chứa đựng trong một kho tàng vô giá mà ai cũng có thể cầm trong tay,  đó là cuốn Kinh Thánh.  Vâng Kinh Thánh là một kho tàng đầy báu vật mà không tiền bạc nào trên đời này mang đến cho ta được.  Nhưng nếu bạn không biết cách khai thác kho báu vật ấy  thì dù bạn có sở hữu bao lâu cũng vô ích.  Sau đây là bẩy lời khuyên để bạn có thể khai thác kho báu vật Kinh Thánh để được giàu sang trong phần tâm linh:

Hãy dành một thời gian đều đặn mỗi ngày để nghiên cứu Kinh Thánh.  Bạn cần lập chương trình cẩn thận vì nếu không,  bạn sẽ rất dễ bỏ qua.

Trước khi bạn đọc Kinh Thánh,  hãy cầu xin Chúa giúp đỡ và ban thông sáng.

Hãy suy nghĩ rất cẩn thận về những gì mình sẽ đọc.  Nghĩa là phải đào sâu mới tìm được của báu,  nên không thể hời hợt vội vàng.ác giả.

Hãy ghi lại trên một cuốn sổ một điểm hay một nguyên tắc nào mà bạn có thể đem ra thực hành.

Đừng nản lòng,  vì một số phần trong Kinh Thánh rất khó hiểu,  nhưng có rất nhiều điều bạn hiểu được.  Khi bạn áp dụng được những gì bạn học được trong khúc Kinh Thánh thì những thay đổi sẽ xảy ra trong đời bạn.

Sau khi đọc,  bạn cầu xin Chúa cho có nghị lực thực hiện điều Chúa dạy.

Xin Chúa ban cho bạn nghị lực để khám phá của báu trong kho tàng Kinh Thánh mỗi ngày

print
(Visited 5 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *