TRANG NẦY GỒM TẤT CÃ 70 TỰA ĐỀ CỦA TRANG “MA-NA VÀ NƯỚC HẰNG SỐNG”

Print Friendly, PDF & Email

TRANG NẦY GỒM CÁC TỰA ĐỀ NHƯ SAU: TỪ BÀI SỐ 1 ĐẾN 70 MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO LINK DƯỚI TỰA ĐỀ SẼ CÓ BÀI ĐỌC NGAY:

Các bạn nào mới tin Chúa cần phải học từ từ, từ bài số một đến bài số 70 sẽ được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa. Mổi ngày học đều đều một bài và áp dụng, trong vòng 2 tháng bạn sẽ được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa có thể giúp người bạn của mình và người thân trong gia đình mình tin Chúa được. Chúa yêu bạn và Ngài không muốn bạn ở trong thời kỳ con đỏ suốt đời nhưng Ngài muốn bạn được mau lớn lên để giúp đở những người thân của mình tin Chúa cũng như bạn vậy. Muốn thật hết lòng! Amen!

1-Đức Chúa Trời là ai?
1-Ðức Chúa Trời

2-Đức Chúa Jesus là ai?
2-Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc

3-Đức Thánh Linh là ai?
3-Ðức Thánh Linh

4-Quyền năng của Thánh Linh
4-Quyền Năng Ðức Thánh Linh

5-Giáo Lý Ba Ngôi
5-GIÁO LÝ BA NGÔI.

6-Kinh Thánh là gì?
6-THÁNH KINH

7-Thiên sứ là gì?
7-THIÊN SỨ

8-Con người và satan
 8: CON NGƯỜI VÀ SATAN

9-Tội lổi là gì?
9-TỘI LỖI

10-Ma quỷ hay satan , hay thiên sứ sa ngã
10-THIÊN SỨ SA NGÃ : MA QUỈ Hay SA-TĂNG

11-Mười điều răn Chúa dạy trong Kinh Thánh
11-Mười Ðiều Răn

12-Sự cầu nguyện là thể nào?
12-Sự Cầu Nguyện

13-Sự thờ phượng Đức Chúa Trời
13-Sự Thờ Phượng Ðức Chúa Trời

14-Nghe tiếng Chúa
 14: NGHE TIẾNG CHÚA

15-Vâng theo tiếng Chúa
15: VÂNG THEO TIẾNG CHÚA

16-Sự cứu rổi vỉ đại
16: Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại

17-Bài cầu nguyện chung Chúa Jesus dạy
17-BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

18-Cái tôi xác thịt, cái bản ngã.
18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ

19-Những điều cần thiết trong sự cầu nguyện
19: NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:

20-Tội buồn giận không tha thứ
20-TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

21-Tội lo lắng
21-TỘI LO LẮNG 

22-Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường
22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

23-Chớ phạm tội tà dâm
23-CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM 

24-Chớ thông đồng với người chết
24-CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

25-Chớ ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian
25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

26-Chớ thờ thần tượng
26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG 

27-Hãy giết chết cái tôi của mình đi
27-HÃY GIẾT CHẾT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐI 

28-Căn bệnh tội lổi của ông Adam và bà Eva
28- “ ADAM AND EVE SINDROME” CÓ NGHỈA LÀ CƠN BỆNH TỘI LỔI CỦA ADAM VÀ EVA

29-Dọn sạch lòng để gặp Chúa Cha (TỰ DỌN RÁC TÂM LINH)
29-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

30-Sự phước lành và sự rủa sả theo lời Kinh Thánh dạy.
30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH:

31-Loạt bài mời gọi tự dọn rác tâm linh (18 bài)
31-LOẠT BÀI MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH (18 BÀI NGẮN)

32-Mười điều răn mới mọi người cần phải biết
32-MƯỜI ĐIỀU MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT:

33-Có nên bẻ gảy sự rủa sả trên đời sống mình không?
33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?

34-Làm thể nào để bày tỏ tình yêu mình đối với đấng tạo hóa?
34: LÀM THỂ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỐI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA?

35-Hãy chăm sóc thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời
 35: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ CỦA CHÚNG TA VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

36-Hãy học theo gương của người Bê-Rê tra xem Kinh Thánh mổi ngày
BÀI SỒ 36: HÃY THEO GƯƠNG NGƯỜI BÊ-RÊ TRA XEM KINH THÁNH MỔI NGÀY HẦU BIẾT NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH CÓ GIẢNG ĐÚNG THEO LẺ THẬT CỦA CHÚA KHÔNG?

37-Làm thể nào để tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng
37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?

38-Hãy chuẩn bị có đời sống tự lập trồng cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà
38: VÌ LÀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN, CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ ĐỂ CÓ THỂ SỐNG TỰ TÚC ĐƯỢC.

39-Sau khi tin Chúa Jesus thì đời sống bạn ra thể nào?
 39: SAU KHI BẠN TIN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI BẠN THÌ ĐỜI SỐNG BẠN RA THỂ NÀO?

40-Satan ngăn trở sự cầu nguyện chúng ta thể nào?
40-SATAN NGĂN TRỞ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA NHƯ THỂ NÀO?

41-Hãy trang bị khí giới của Chúa để chống lại quỷ satan (3 bài)
41: HÃY TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA ĐỂ CHỐNG LẠI THẾ GIỚI TÀ LINH:

42- Nguồn gốc của cái tôi xác thịt đến từ đâu?
42-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

43- Hãy chăm sóc thân thể, làn da của chúng ta trong cách ăn uống hằng ngày.
43: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ, LÀN DA CỦA CHÚNG TA TRONG CÁCH ĂN UỐNG HẰNG NGÀY

44- Sự dâng hiến tài chánh cho Đức Hiê-hô-va là thể nào?
44-SỰ DÂNG HIẾN TÀI CHÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ THỂ NÀO?

45-Hãy mau bước vô thiên đàng
 45: HÃY MAU BƯỚC VÔ THIÊN ĐÀNG

46-Lời chứng của một cơ đốc nhân đi sai đường được Chúa gọi về.
 46: LỜI CHỨNG CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN ĐI SAI ĐƯỜNG ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ: 

47-Làm thể nào để thành công trên đường đời?
47: LÀM THỂ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI:

48-Làm sao để biết mình đã tìm được người phối ngẩu hoàn hảo?
48-LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI PHỐI NGẨU HOÀN HẢO?

49-Hãy tuyệt đối vâng lời Chúa dạy: Vợ phải vâng phục chồng mình và chông phải cai trị vợ mình.
49-HÃY TUYỆT ĐỐI VÂNG LỜI CHÚA DẠY: VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG VÀ CHỒNG PHẢI CAI TRỊ VỢ.

50-Giải quyết xung đột trong hôn nhân.
50: GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG ĐỘT TRONG HÔN NHÂN:

51: Chớ phạm tội tà dâm.
51: HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM”

52-Hãy vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: Không phạm tội với Chúa Thánh Linh.
52-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH: CHỚ PHẠM TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH

53-Hãy hiếu kính cha mẹ mình trong lúc tuổi già.
53-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ “

54-Hãy dạy dổ con cái biết kính sợ Đức Giê-hô-va.
 54-HÃY DẠY DỔ CON CÁI BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA :

55-Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng, không nên đi tìm kiếm loài người.
 55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI:

56-Sống trong thời kỳ ân điển của Chúa là thể nào?
 56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?

57-Bệnh thoái hóa khớp xương và cách bảo quản tốt?
 57: BỆNH THOÁI HÓA KHỚP XƯƠNG:

58-Hãy gìn giử cặp mắt sáng sủa cho mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.
 58: HÃY GÌN GIỬ CẶP MẮT SÁNG SỦA CHO MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

59-Hãy gìn giữ môi miệng và cái lưỡi của chúng ta
 59: CÁI LƯỠI

60- Chớ thờ thần tượng một cách trực tiếp hay gián tiếp.
 60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

61-Hãy gìn giử và bảo vệ thân xác chúng ta cho khỏe mạnh vì là đền thờ của Đức Chúa Trời.
 61: HÃY NGỪA BỆNH, GÌN GIỬ, VÀ BẢO VỆ THÂN XÁC CHÚNG TA CHO KHỎE MẠNH VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

62: Cách tự chăm sóc cho mình hay cho người trong gia đình mình khi bị bệnh.
 62: CÁCH TỰ CHĂM SÓC CHO MÌNH HAY NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH KHI BỊ BỆNH

63-Làm thể nào để nhận biết được người chăn chiên thật của Chúa?
63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

64-Hãy tránh xa những gì có bùa ngãi, những môn học và những hội đoàn sữ dụng tà thuật.
 64: HÃY TRÁNH XA NHỮNG GÌ CÓ BÙA NGẢI, NHỮNG MÔN HỌC VÀ NHỮNG HỘI ĐOÀN SỬ DỤNG TÀ THUẬT:

65-Làm thể nào để làm chứng đạo cho người chưa tin Chúa?
65: HOW TO WITNESS ABOUT JESUS TO A NON BELIEVER (LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA)

66-Làm sao để lời cầu nguyện mình được đẹp ý Cha?
BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA?

67-Làm thể nào để chăm sóc và bảo vệ hàm răng cho thân thể chúng ta được lâu dài?
BÀI SỐ 67-LÀM THỂ NÀO ĐỂ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ HÀM RĂNG CHO THÂN THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC LÂU DÀI?

68-Thiên đàng và địa ngục. Sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Lời chứng của Angelica Zambrano
BÀI SỐ 68: THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC. SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST. (Phần 1) Lời chứng của Angelica Zambrano

69-Có nên đuổi quỷ, giải cứu cho người bị quỷ ám hay không?
BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?

70-Không nên thần tượng hay thần thánh hóa những người lãnh đạo tôn giáo nào trên thế gian nầy.
BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.

(Visited 103 times, 1 visits today)

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT