Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Manna and Living Waters Ministries (Manna và nước hằng sống)

image_pdfimage_print

TRANG NẦY GỒM CÁC TỰA ĐỀ NHƯ SAU: TỪ BÀI SỐ 1 ĐẾN 70 MỜI CÁC BẠN COPY LINK PHÍA DƯỚI TỰA ĐỀ VÀ CÀI TRÊN NƠI ĐỊA CHỈ PHÍA TRÊN CHỔ HTTPS:// ĐỂ CÓ BÀI ĐỌC:
Các bạn nào mới tin Chúa cần phải học từ từ, từ bài số một đến bài số 70 sẽ được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa. Mổi ngày học đều đều một bài và áp dụng, trong vòng 2 tháng bạn sẽ được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa có thể giúp người bạn của mình và người thân trong gia đình mình tin Chúa được. Chúa yêu bạn và Ngài không muốn bạn ở trong thời kỳ con đỏ suốt đời nhưng Ngài muốn bạn được mau lớn lên để giúp đở những người thân của mình tin Chúa cũng như bạn vậy. Muốn thật hết lòng! Amen!

1-Đức Chúa Trời là ai?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/1-duc-chua-troi/

2-Đức Chúa Jesus là ai?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/2-chua-jesus-va-su-cuu-chuoc/

3-Đức Thánh Linh là ai?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/3-duc-thanh-linh/

4-Quyền năng của Thánh Linh
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/4-quyen-nang-duc-thanh-linh/

5-Giáo Lý Ba Ngôi
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/5-giao-ly-ba-ngoi/

6-Kinh Thánh là gì?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/6-thanh-kinh/

7-Thiên sứ là gì?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/7-thien-su/

8-Con người và satan
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/8-con-nguoi-va-satan/

9-Tội lổi là gì?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/9-toi-loi/

10-Ma quỷ hay satan , hay thiên sứ sa ngã
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/10-thien-su-sa-nga-ma-qui-hay-sa-tang/

11-Mười điều răn Chúa dạy trong Kinh Thánh
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/11-muoi-dieu-ran/

12-Sự cầu nguyện là thể nào?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/12-su-cau-nguyen/

13-Sự thờ phượng Đức Chúa Trời
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/13-su-tho-phuong-duc-chua-troi/

14-Nghe tiếng Chúa
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/14-nghe-tieng-chua/

15-Vâng theo tiếng Chúa
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/15-vang-theo-tieng-chua/

16-Sự cứu rổi vỉ đại
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/16-su-cuu-roi-vi-dai/

17-Bài cầu nguyện chung Chúa Jesus dạy
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/17-bai-cau-nguyen-chung/

18-Cái tôi xác thịt, cái bản ngã.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/18-cai-toi-xac-thit-cai-ban-nga/

19-Những điều cần thiết trong sự cầu nguyện
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/19-nhung-dieu-can-thiet-trong-su-cau-nguyen/

20-Tội buồn giận không tha thứ
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/20-toi-buon-gian-khong-tha-thu/

21-Tội lo lắng
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/21-toi-lo-lang/

22-Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/22-dung-kieu-ngao-hay-khiem-nhuong/

23-Chớ phạm tội tà dâm
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/23-cho-pham-toi-ta-dam/

24-Chớ thông đồng với người chết
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/24-cho-thong-dong-voi-nguoi-chet/

25-Chớ ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/bai-so-25-cho-ham-me-the-gian-va-nhung-gi-thuoc-ve-the-gian/

26-Chớ thờ thần tượng
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/26-cho-tho-than-tuong/

27-Hãy giết chết cái tôi của mình đi
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/28-hay-giet-chet-cai-toi-cua-minh-di/

28-Căn bệnh tội lổi của ông Adam và bà Eva
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/28-adam-and-eve-sindrome-co-nghia-la-con-benh-toi-loi-cua-adam-va-eva/

29-Dọn sạch lòng để gặp Chúa Cha (TỰ DỌN RÁC TÂM LINH)
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/29-don-sach-long-de-gap-duc-chua-cha/

30-Sự phước lành và sự rủa sả theo lời Kinh Thánh dạy.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/30-su-phuoc-lanh-va-su-rua-sa-theo-loi-kinh-thanh/

31-Loạt bài mời gọi tự dọn rác tâm linh (18 bài)
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/31-loat-bai-moi-goi-don-rac-tam-linh-18-bai-ngan/

32-Mười điều răn mới mọi người cần phải biết
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/32-muoi-dieu-moi-nguoi-can-phai-biet/

33-Có nên bẻ gảy sự rủa sả trên đời sống mình không?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/33-co-nen-be-gay-su-rua-sa-trong-doi-song-minh-khong/

34-Làm thể nào để bày tỏ tình yêu mình đối với đấng tạo hóa?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/34-lam-the-nao-de-bay-to-tinh-yeu-cua-minh-doi-voi-dang-tao-hoa/

35-Hãy chăm sóc thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/35-hay-cham-soc-than-the-cua-chung-ta-vi-la-den-tho-cua-duc-chua-troi/

36-Hãy học theo gương của người Bê-Rê tra xem Kinh Thánh mổi ngày
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/bai-so-36-hay-theo-guong-nguoi-be-re-tra-xem-kinh-thanh-moi-ngay-hau-biet-nguoi-lanh-dao-ton-giao-cua-minh-co-giang-dung-theo-le-that-cua-chua-khong-2/

37-Làm thể nào để tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/37-lam-the-nao-de-tiep-nhan-chua-jesus-vao-long-ma-khong-can-qua-trung-gian-ai-het/

38-Hãy chuẩn bị có đời sống tự lập trồng cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/38-vi-la-thoi-ky-cuoi-cung-cua-muon-vat-da-gan-chung-ta-co-the-nen-bat-dau-chuan-bi-de-co-the-song-tu-tuc-duoc/

39-Sau khi tin Chúa Jesus thì đời sống bạn ra thể nào?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/39-sau-khi-ban-tin-chua-jesus-lam-chu-cuoc-doi-ban-thi-doi-song-ban-ra-the-nao/

40-Satan ngăn trở sự cầu nguyện chúng ta thể nào?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/40-satan-ngan-tro-loi-cau-nguyen-cua-chung-ta-nhu-the-nao/

41-Hãy trang bị khí giới của Chúa để chống lại quỷ satan (3 bài)
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/149/

42- Nguồn gốc của cái tôi xác thịt đến từ đâu?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/42-cai-toi-kieu-ngao-tri-khon-phan-loan-cua-con-nguoi-khong-chiu-ton-tho-dang-tao-hoa-den-tu-dau/

43- Hãy chăm sóc thân thể, làn da của chúng ta trong cách ăn uống hằng ngày.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/43-hay-cham-soc-than-the-lan-da-cua-chung-ta-trong-cach-an-uong-hang-ngay/

44- Sự dâng hiến tài chánh cho Đức Hiê-hô-va là thể nào?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/44-su-dang-hien-tai-chanh-cho-duc-gie-ho-va-la-the-nao/

45-Hãy mau bước vô thiên đàng
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/45-hay-mau-buoc-vo-thien-dang/

46-Lời chứng của một cơ đốc nhân đi sai đường được Chúa gọi về.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/46-loi-chung-cua-mot-co-doc-nhan-di-sai-duong-duoc-chua-goi-ve/

47-Làm thể nào để thành công trên đường đời?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/47-lam-the-nao-de-thanh-cong-tren-duong-doi/

48-Làm sao để biết mình đã tìm được người phối ngẩu hoàn hảo?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/48-lam-sao-de-biet-minh-da-tim-duoc-nguoi-phoi-ngau-hoan-hao/

49-Hãy tuyệt đối vâng lời Chúa dạy: Vợ phải vâng phục chồng mình và chông phải cai trị vợ mình.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/49-hay-tuyet-doi-vang-loi-chua-day-vo-phai-vang-phuc-chong-va-chong-phai-cai-tri-vo/

50-Giải quyết xung đột trong hôn nhân.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/50-giai-quyet-nhung-xung-dot-trong-hon-nhan/

51: Chớ phạm tội tà dâm.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/51-hay-vang-loi-chua-day-cho-pham-toi-ta-dam/

52-Hãy vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: Không phạm tội với Chúa Thánh Linh.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/52-hay-vang-loi-chua-day-trong-kinh-thanh-cho-pham-toi-voi-chua-thanh-linh/

53-Hãy hiếu kính cha mẹ mình trong lúc tuổi già.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/53-hay-vang-loi-chua-day-hay-hieu-kinh-cha-me/

54-Hãy dạy dổ con cái biết kính sợ Đức Giê-hô-va.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/54-hay-day-do-con-cai-biet-kinh-so-duc-gie-ho-va/

55-Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng, không nên đi tìm kiếm loài người.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/55-hay-tim-kiem-chua-het-long-khong-nen-di-tim-kiem-loai-nguoi/

56-Sống trong thời kỳ ân điển của Chúa là thể nào?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/56-song-trong-thoi-ky-an-dien-cua-chua-la-the-nao/

57-Bệnh thoái hóa khớp xương và cách bảo quản tốt?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/57-benh-thoai-hoa-khop-xuong/

58-Hãy gìn giử cặp mắt sáng sủa cho mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/58-hay-gin-giu-cap-mat-sang-sua-cho-minh-la-den-tho-cua-duc-chua-troi/

59-Hãy gìn giữ môi miệng và cái lưỡi của chúng ta
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/59-cai-luoi/

60- Chớ thờ thần tượng một cách trực tiếp hay gián tiếp.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/60-cho-tho-than-tuong-mot-cach-truc-tiep-hay-gian-tiep/

61-Hãy gìn giử và bảo vệ thân xác chúng ta cho khỏe mạnh vì là đền thờ của Đức Chúa Trời.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/61-hay-ngua-benh-gin-giu-va-bao-ve-than-xac-chung-ta-cho-khoe-manh-vi-la-den-tho-cua-duc-chua-troi/

62: Cách tự chăm sóc cho mình hay cho người trong gia đình mình khi bị bệnh.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/62-cach-tu-cham-soc-cho-minh-hay-nguoi-than-trong-gia-dinh-khi-bi-benh/

63-Làm thể nào để nhận biết được người chăn chiên thật của Chúa?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/63-lam-the-nao-de-nhan-biet-duoc-nguoi-chan-chien-that-cua-chua/

64-Hãy tránh xa những gì có bùa ngãi, những môn học và những hội đoàn sữ dụng tà thuật.
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/64-hay-tranh-xa-nhung-gi-co-bua-ngai-nhung-mon-hoc-va-nhung-hoi-doan-su-dung-ta-thuat/

65-Làm thể nào để làm chứng đạo cho người chưa tin Chúa?
https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/65-lam-the-nao-de-lam-chung-dao-cho-nguoi-chua-tin-chua/

66-Làm sao để lời cầu nguyện mình được đẹp ý Cha?
https://vnsalvation.org/2018/06/29/bai-so-66-lam-sao-de-loi-cau-nguyen-duoc-dep-y-cha/

67-Làm thể nào để chăm sóc và bảo vệ hàm răng cho thân thể chúng ta được lâu dài?
https://vnsalvation.org/2018/07/12/bai-so-67-lam-the-nao-de-cham-soc-va-bao-ve-ham-rang-cho-than-the-chung-ta-duoc-lau-dai/

68-Thiên đàng và địa ngục. Sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Lời chứng của Angelica Zambrano
https://vnsalvation.org/2018/07/29/bai-so-68-thien-dang-va-dia-nguc-su-tro-lai-cua-chua-jesus-christ-phan-1-loi-chung-cua-angelica-zambrano/

69-Có nên đuổi quỷ, giải cứu cho người bị quỷ ám hay không?
https://vnsalvation.org/2018/08/05/bai-so-69-co-nen-duoi-quy-giai-cuu-cho-nguoi-bi-quy-am-khong/

70-Không nên thần tượng hay thần thánh hóa những người lãnh đạo tôn giáo nào trên thế gian nầy.
https://vnsalvation.org/2018/08/31/bai-so-70-khong-nen-than-tuong-hay-than-thanh-hoa-nhung-nguoi-lanh-dao-ton-giao-nao-tren-the-gian-nay/

print
(Visited 27 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *