[:en]Chúa Đến Vì Yêu – Tina Luu[:]

Print Friendly, PDF & Email

[:en]Chúa Đến Vì Yêu

Tiếng hát: Tina Lưu

Sáng Tác: Mười Đào.

Đồi Gô-tha năm nào in dấu chân Jesus mang thập giá, siêu vẹo Ngài bước đi. Và quân lính theo Ngài, lấy dây quất Ngài, từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim. Mọi ánh mắt đang trông thấy Cha, cùng bước Ngài đi ôi xót xa. Jesus Chúa tôi mang hình, mọi tội ác Jesus gánh thay, vì yêu thương nên Chúa đến đây, Vì ai Jesus mang hình chịu thập giá? Tại vì sao Ngài làm như thế tại vì sao? Bàn tay dấu đinh roi in trên thân Ngài, trên đầu Ngài đội mão gai, thân Ngài tan vỡ.. Hai tay Jesus Ngài đã dang ra, vì tôi với anh Chúa đã mang hình. Ôm nhân loại bằng tình yêu thương, Jesus đã trút linh hồn. Đồi Gô-tha năm nào in dấu chân Jesus mang thập giá, siêu vẹo Ngài bước đi. Và quân lính theo Ngài, lấy dây quất Ngài, từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim. Mọi ánh mắt đang trông thấy Cha, cùng bước Ngài đi ôi xót xa. Jesus Chúa tôi mang hình, mọi tội ác Jesus gánh thay, vì yêu thương nên Chúa đến đây, Vì ai Jesus mang hình chịu thập giá? Tại vì sao Ngài làm như thế tại vì sao? Bàn tay dấu đinh roi in trên thân Ngài, trên đầu Ngài đội mão gai, thân Ngài tan vỡ.. Hai tay Jesus Ngài đã dang ra, vì tôi với anh Chúa đã mang hình. Ôm nhân loại bằng tình yêu thương, Jesus đắc thắng muôn đời.. Ngài đã đắc thắc, đắc thắng, đắc thắng sự chết. Ngài đã đắc thắc, đắc thắng mãi mãi.. Tại vì sao Ngài làm như thế tại vì sao, bàn tay dấu đinh roi in trên thân Ngài, trên đầu Ngài đội mão gai thân Ngài tan vỡ.. Hai tay Jesus Ngài đã dang ra, vì tôi với anh Chúa đã mang hình. Ôm nhân loại bằng tình yêu thương Jesus đắc thắng muôn đời, Ôm nhân loại bằng tình yêu thương… Jesus… đắc thắng.. muôn.. đời…[:]

(Visited 22 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT