BẺ GÃY NHỮNG SỰ RỦA SẢ

Print Friendly, PDF & Email

BẺ GÃY NHỮNG SỰ RỦA SẢ

 Image result for breaking curses

 

Mười điều răn của Môi-Se đã dạy chúng ta rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa hay ghen tuông, Ngài không tha thứ cho sự thờ phượng bất kỳ một chúa nào khác. Bất kỳ ai vướng phải tội lỗi này đều bị rủa sả đến đời thứ 3 và thứ 4. Điều này có vẻ không công bằng nhưng đó là sự thật. Vua David mắc phải tội ngoại tình và giết người, và các dấu vết này đã liên lụy đến gia đình nhà vua trong nhiều thế hệ. 

(Xuất-Ê-díp-tô-ký 20:3-5 “3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu
đến ba, bốn đời
.”

Sự ban phước và sự rủa sả cùng được đề cập đến trong Phục-truyền-luật-lệ-ký 27 và 28, chỉ có 13 câu nói về sự ban phước nhưng có đến 52 câu nói về sự rủa sả. Nếu tính tất cả từ ‘rủa sả’ được nhắc đến dưới những hình thức khác nhau  trong Kinh Thành thì có khoảng 230 lần. Có thể bạn nghĩ rằng khi bạn đã là một cơ-đốc-nhân bạn sẽ không còn bị rủa sả. Đây là một sự hiểu sai. Trừ phi bạn đã thú tội và khước từ tất cả tội lỗi của bạn và tội lỗi của các đời cha ông của bạn, bạn mới có thể không còn bị rủa sả.

Kinh Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ăn năn. Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:2 “ rằng các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần”, Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 4:17 “Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”; Lu-ca 24:47 “và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-Sa-lem”), Phi-e -rơ (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:38 “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh”; Phi-e-ơơ II 3:9 “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”), và Phao-Lô (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 17:29-30 “29 Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ hay tài xảo của người ta chạm trổ nên. 30 Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn.”, tất cả  đều dành ưu tiên cho sự ăn năn. Giăng gọi những người Do Thái tự xưng công bình thuộc dòng dõi rắn lục và bảo họ phải ăn năn ( Ma-thi-ơ 3: 7-9 “7 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngau? 8 vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến cho đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.”

 

Danh sách các tội lỗi khiến chúng ta bị rủa sả:

 

1.
Nếu bạn hay tổ tiên của bạn có sùng bái thần tượng, tà thuật, thuật huyền bí, chiêm tinh, xem chỉ tay, tử vi, mang bùa, vật tế lễ hay hình nhân tế lễ, thờ các tà thần và nữ thần, trầm tư mặc tưởng, yoga, lên đồng chữa bệnh, phù thủy, cầu hồn, thờ phượng tổ tiên đã mất và các thánh, dâng con cho Sa tan, giao ước với các tà linh, hay nhận thức ăn thờ cúng thần tượng, cho dù không biết, những tội lỗi này có thể mang lại cho bạn sự rủa sả. (Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 18:9-14; 20:1-5; 32:17-35)

2.
Nếu bạn không hiếu kính cha mẹ  (Xuất-Ê-Đíp-Tô-Ký 20:12hãy hiếu kinh cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”; Mác 7:10Vì Môi-Se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết

 

3.
Nếu bạn bóc lột các bà góa và cô nhi hoặc không trả lương đúng đắn cho những người hầu nghèo khó, nếu bạn kỳ thị người khác vì họ thuộc đẳng cấp thấp, thất học, hoặc nghèo. (Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 27:19 “Đáng rủa sả thay người nào làm cong vạy pháp chánh của khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa! Cả dân sự phải đáp: A-men!”

 

4.
Nếu bạn ngoại tình, nếu bạn phá thai thì sẽ bị xem là giết người (Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 27:20-23 “20 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình! Vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp: A-men! 21 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào! Cả dân sự phải đáp: A-men! 22 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha! Cả dân sự phải đáp: A-men! 23 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng bà-gia mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!”; Lê-vi-ký 18:22Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm.”)

5.
Nếu bạn chỉ trích một tín đồ, mục sư, hay anh em mình thì bị rủa sả là kẻ giết người (Giăng I 3:15 “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.”; 4:20 “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.”)

6.
Nếu bạn không biết tiết chế và đã lấy cắp trong các phần mười và trong các của dâng cho Chúa thì bạn sẽ nhận sự rủa sả của Chúa. (Xa-cha-ri 5:3-4: “3 Người bảo ta rằng: Ấy là sự rủa sả truyền ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách này; hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của cuốn sách này. 4 Đức giê-hô-va vạn quân phán rằng: Ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm, và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối; thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá.”; Ma-la-chi 3: 8-11 “8 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao ? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. 9 Các ngươi bị rủa sả, và các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. 10 Các người hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bong trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy.” 

7.
Nếu bạn ưa thích hơn bất kỳ lời dạy, truyền thống, hay lễ nghi nào ngoài Kinh Thánh, (Ga-la-ti 1:8 “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them (dứt phép thông công)” ; Khải-huyền 22: 18-19 “18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này; Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. 19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách này.”

8.
Căn nhà của bạn cũng bị rủa sả nếu được xây trên nơi mà máu của người vô tội đã bị đổ ra, hoặc trước đó ma thuật đã được thực hành ở đó, hoặc giao ước khoản đất đã bị phá vỡ, cho dù bạn không hề nhận thức được điều đó. Điều này cần được từ bỏ. Miếng đất phải được tẩy rửa.

9.
Nếu bạn sở hữu bất kỳ ‘vật thân thiết’ nào mang dấu hiệu của sự thờ phượng các thần khác, thí dụ như các bức tượng, quần áo, lịch treo tường, vật gia truyền, đồ trang sức giả, và chuỗi tràng, chúng là những thứ mà kinh Thánh gọi là ‘vật
kinh tởm’. Chúng mở cửa cho các tà linh đến gần chúng và sẽ tác động đến cuộc đời của bạn một cách bất lợi. (Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 7:25-26 “25 Các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thàn chúng nó. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy chăng, vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 26 Chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng đáng bị diệt như nó. Khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt.”)

10.
Ngay cả các tín đồ cũng thường tự rủa sả mình hay gia đình mình và bạn bè bằng những lời họ nói. Nếu bạn nói “Tôi ghét
cái mũi của tôi hay phần nào khác của cơ thể,” thì bạn có lẽ đã rủa sả chính bạn. Nếu một người con gái đang có tháng và nói, “Tôi ghét cái nợ hàng tháng này,” cô ấy đang tự rủa sả dạ con của mình và có thể có vấn đề sau này. Thường xuyên
nói con mình có con quỉ trong nó thì sẽ giúp cho quỉ xâm nhập vào đứa trẻ.

 

Lột trần tội lỗi bằng sự ăn năn:


Giống như một củ hành được lột dần từng lớp vỏ, tội lỗi của bạn cũng phải được xưng ra, hối lỗi, và khước từ từng tội lỗi một. Nếu bạn dấu giếm bớt tội lỗi thì bạn không được hoàn toàn giải thoát khỏi sự rủa sả ( Giăng I  1:7-9 “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jesus, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”) và cuộc đời của bạn sẽ không tran đầy ơn phước vì ma quỉ có thể dễ dàng lôi kéo bạn. Do đó, hãy luôn cấu nguyện Chúa nhắc nhở bạn tất cả tội lỗi mà bạn đã mắc phải. Hãy ăn năn từng tội lỗi một, khước từ nó, rồi cầu xin Chúa chữa lành tất cả các ký ức quá khứ (Gia-Cơ
1:22hãy
làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình
.”;
4:17Cho nên,kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.”)

 

Cầu nguyện

 

Lạy Cha thiên thượng yêu thương và đầy thương xót, Ngài biết tất cả mọi điều trong trái tim con, không có một tội lỗi nào của con mà che dấu được Ngài. Con nhận biết rằng không có Chúa Jesus Christ, con không thể được cứu chuộc. Con đã bị lạc khỏi con đường đúng, do vậy con thành tâm ăn năn và xin xưng các tội lỗi của con (kể từng tội ……) 

 

Lạy Cha, hôm nay con xin kể ra tất cả các sự rủa sả nhiều đời, tội lỗi, và độc ác mà con và gia đình con đã cố ý hoặc vô tình mắc phải. Con cũng xin xưng ra tất cả tội lỗi về tâm tính  như tự kiêu, thù địch, và ghen ghét cũng như tất cả tội lỗi về thái độ như tính kiêu ngạo, không tha thứ, và các tội như không hiếu kính đối với cha mẹ, người thân, và làng giềng. Con cũng xin xưng ra các tội về sự lạm dụng vật chất, sự tham gia vào ma thuật, và sùng bái thần tượng, sự không dâng hiến một phần mười, và sự suy đồi đạo đức trong gia đình con. Con xin xưng tội và ăn năn bằng tất cả tấm lòng, tâm linh và cầu xin sự tha thứ theo lời Ngài nói trong Giăng 1:7-9. Con cầu xin sự tẩy sạch tất cả mọi tội lỗi, tẩy trừ tất cả sự rủa sả từ bao đời và các linh hồn người trong gia đình, sự giải thoát khỏi sự đàn áp và sự đam mê của Sa tan, nhờ vào huyết của Chúa Jesus Christ . Nhân danh Chúa Jesus, tôi đóng cánh cửa không để cho bất kỳ ma quỉ nào xâm nhập vào tôi và người thân, và tôi đặt dấu ấn của huyết của con chiên đời đời. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con.

 

Lời tuyên bố hay công bố

 

Tôi tuyên bố cho tất cả quyền lực của bóng tối rằng huyết của Chúa Jesus đã giải thoát tôi và những người thân khỏi mọi sự rủa sả từ bao đời và các linh hồn người trong gia đình đã làm chúng tôi khổ sở. tôi tuyên bố Chúa Jesus đã trở thành lời nguyển cho tôi trên thập tự và đã hủy bỏ mọi lời rủa sả.

 

Lạy Cha, con xin cảm ơn Cha vì Đức Thánh Linh đã làm được những điều mà không ai có thể làm. Kể từ hôm nay, con được tái sinh và con xin cam kết hoàn toàn vâng lời Cha. Con xin cảm ơn Cha vì Cha đã nghe lời cầu nguyện của con.

 

Lời răn: Hãy nhớ rằng bạn được cứu chuộc nhờ huyết của Chúa Jesus Christ. Bây giờ, với sự tự do mới tìm thấy này, bạn phảigiúp những người khác được giải thoát để họ cũng trở thành con cái Chúa. Tin lành về sự cứu chuộc không được giữ riêng cho bạn mà phải được đem chia sẻ với những người khác (Ga-la-Ti 3:13-14 “13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bời Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, – vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, – 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.”; 26 “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jesus Christ, nên hết thảy đều là con cái của Đức Chúa Trời.”)

 

 

BREAKING CURSES

The Ten Commandments of Moses clearly teach us that our God is a jealous God and that He does not tolerate the worship of any other god. Anyone indulging in this sin can be cursed right up to the third and fourth generation. This may not appear to be fair, but it is true. King David committed adultery and murder, and these character traits persisted in his family for many generations. (Exodus 20: 3-5)

Both blessings and curses are mentioned in Deuteronomy 27 and 28. In chapter 28, only 13 verses speak about blessings whereas 52 verses are about curses. Altogether the word
“curse” comes in various forms about 230 times in the Bible. Perhaps you think that as a Christian you are free from these curses. This is a misconception. Unless you confess and revoke all your sins and the sins of your forefathers, you may not be completely free.

The Scriptures emphasize the importance of repentance. John the Baptist (Matthew 3: 2), the Lord Jesus Christ (Matthew 4: 17; Luke 24: 47), Peter (Acts 2: 38; 2 Peter 3: 9), and Paul (Acts 17: 29-30) all give priority to repentance. John called the self-righteous Jews a brood of vipers and told them to repent. (Matthew 3: 7- 9)

List of some sins that cause us to be cursed :

 1. 1. If you or your ancestors have participated in idolatry, sorcery, occult, astrology, palmistry, horoscopes, wearing amulet, chanting mantras, animal or human sacrifices, telepathy, worship of false gods and goddesses, meditation, yoga, consulting psychic healers, witches, mediums and spirit guides, worship of deceased ancestors and saints, dedicating babies to Satan, covenanting with evil spirits, or accepting food offered to idols, even innocently, these sins can bring a curse upon you. (Deuteronomy 18: 9-14; 20: 1-5; 32: 17-35)

 2. 2. If you have dishonored your parents. (Exodus 20: 12; Mark 7: 10)

 3. 3. If you have exploited widows or orphans or have not given proper wages to poor servants, if you have discriminated against people because of their being of low-castes, illiterates, or poor, then. (Deuteronomy 27: 19)

 4. 4. If you have committed adultery,, If abortion has been done in your family, then it amounts to murder. (Deuteronomy 27: 20-23; Leviticus 18: 22)

 5. 5. If you have criticized a believer, pastor, or your brother, then the curse of murder is upon you. (1 John 3: 15; 4: 20)

 6. 6. If you have abstained from giving and, therefore, have stolen from the tithes and offerings to God, then you are under God’s curse. (Zechariah 5: 3-4; Malachi 3: 8-11)

 7. 7. If you have given preference to any other teaching, tradition, or ritual  that is extra-biblical, (Galatians 1: 8; Revelation 22: 18-19)

 8. 8. Your house may be cursed if it is built on land where innocent blood has been shed, or the occult has been practiced in the past, or the land covenant has been broken, even though you might not be aware of it. It will need to be revoked. Healing of the land is required.

 9. 9. If you own any “familiar object,” which is a symbol of worship of other gods, like statues, clothes, calendars, family heirlooms, trinkets,
  and rosaries, they are what the Bible calls “abominations.” They open doors for the evil spirits to get attached to them, which can affect your life adversely. (Deuteronomy 7: 25-26)

 10. 10. Even believers sometimes casually curse themselves or their family members and friends by the words they speak. If you say “I hate my nose or some other part of the body,” then you might be cursing yourself. If a girl is having her periods and says, “I hate this monthly curse,” she is cursing her womb and can have problems later on. Constantly saying that your child has the devil in him will result in the devil getting into him.

Onion Peel Repentance : Just as an onion is peeled layer by layer, so every sin has to be confessed, repented, and revoked separately. If you hide some of your sins, then you will not be completely free from curses (1 John 1: 7-9) and your life will not be fruitful because the devil can easily manipulate you. Therefore, keep praying that the Lord may remind you all the sins that have been committed. Repent for each sin separately, revoke it, and then ask God to heal your memories of the past. (James 1: 22; 4: 17)

Prayer : O loving and merciful heavenly Father, You know everything in my heart, and no sin of mine is hidden from You . I realize that without Jesus Christ, I cannot attain salvation. I have strayed from the true path, and so I repent with all my heart and confess my (name of the sin…………………….).

O Father, today I come with a list of all the generational curses, sins, and wickedness that my family and I have knowingly and unknowingly committed. I therefore confess behavioral sins like pride, hatred, and jealousy as well as sins of attitude like arrogance, unforgiving, and sins of not honoring parents, loved ones, and neighbors. I confess sins of substance abuse, of involvement in the occult and idolatry, of not tithing, and of moral lapses in my family. I confess and repent with my heart, soul, and spirit and ask forgiveness according to Your Word in 1 John 1: 7-9. I claim cleansing from all sins, removal of generational curses and familial spirits, deliverance from all satanic oppression and addiction, through the shed blood of Jesus Christ. In the name of Jesus, I close the door to all the evil coming upon my blood relations and me, and I put the seal of the blood of the lamb forever. Lord, thank you for hearing my prayer.

Declaration : I declare to all the powers of darkness that the blood of Jesus has delivered my blood relations and me from all generational curses and familial spirits that afflict us. I declare that Jesus became the curse for me on the cross and has nullified all curses.

Thank you, Father, for Your Holy Spirit who can accomplish what no one can do. From now on I am a new creation, and I give my full commitment to obey You. Thank You for hearing my prayer.

Warning: Remember you have been redeemed from sin by the blood of Jesus Christ. Now, with this new found freedom, you must help other people find release so that they can also become the children of God. The good news of salvation is not for keeping it to yourself but for sharing with others. (Galatians 3: 13-14, 26)

http://freewebs.com/theprayerwarrior/breakingcurses.htm

BACK

 

 

 

(Visited 25 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT