“VẬY, ANH EM ĐÃ CHỊU PHÉP BÁP-TÊM NÀO ?”

Print Friendly, PDF & Email

VẬY, ANH EM ĐÃ CHỊU PHÉP BÁP-TÊM NÀO ?”

 

Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 19:2Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có nhận được Đức Thánh Linh chăng! Họ trả lời người: Chúng tôi chưa hề nghe là có Đức Thánh Linh

Cầu nguyện mở đầu: Lạy Cha, có rất nhiều sự hiểu lầm về các phép báp-têm. Xin Cha hãy mở lòng chúng con để chúng con hiểu được cả về báp-têm bằng nước và báp-têm bằng Đức Thánh Linh, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.

Vậy, anh em đã chịu phép báp-têm nào ?”

Khi chúng ta còn bé,chúng ta thường thích phá vỡ các nguyên tắc. Thật là một trò vui khi chúng ta có thể làm sai một chút và, thật là không vui chút nào nếu chúng ta phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ.

Niềm vui bất tận đến từ một nguồn hoàn toàn khác. Niềm vui bất tận đến từ hành động trong đức tin vào lời Chúa trong Kinh Thánh, cho dù lời đó như thế nào và không vui khi phải làm.

Chủ đề trong bài viết này là phép báp-têm. Mọi người đa số quen thuộc với việc báp-têm bằng nước, nhưng còn có các phép báp-têm khác sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn cho tín đồ, như chúng ta sẽ thấy dưới đây.

Tông đồ Phao-Lô gặp một vài anh em ở Ê-phê-sô, họ là các cơ đốc-nhân nhưng không hiểu. Chúng ta hãy đọc đoạn đầu của câu chuyện trong Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 19:1-7:

1 Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao Lô đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. 2 Người hỏi rằng, “Từ khi anh em tin, có nhận được Đức Thánh Linh chăng!” Trả lời rằng: “Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào” 3 Người lại hỏi “Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào ?” Trả lời rằng “Phép báp-têm của Giăng” 4 Phao-Lô bèn nói rằng, “Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jesus.” 5 Chúng nghe bấy nhiêu lời , bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jesus. 6 Sau khi Phao-Lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, và họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. 7 Cộng hết thảy độ 12 người.”

Nhóm người nhỏ này rõ ràng có tính chân thật và đức tin, vì họ thấy một điều gì đó khác với sự sùng bái tượng thần của địa phương. Họ còn tự xưng mình là môn đồ của Jesus. Nhưng Đức Thánh Linh đã cho Phao-Lô sự sáng suốt để thấy họ còn thiếu cái gì đó.

Phao-Lô thực hiện 3 bước để đưa người Ê-phê-sô đi đúng đường:

·         Người giảng luận kế hoạch cứu rỗi rõ ràng hơn.

·         Người giảng giải ý nghĩa đúng của phép báp-têm bằng nước.

·         Người giới thiệu và giải thích về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

Phép báp-têm bằng nước

Giăng Báp-Tít giảng phép báp-têm là một dấu hiệu ăn năn tội lỗi. Sau này, các môn đồ của Chúa Jesus giảng phép báp-têm là một dấu hiệu gắn bó chặt chẽ với Đức Chúa Trời.

Phép báp-têm bằng nước của cơ-đốc-nhân rất đơn giản. Khi một người trầm mình dưới nước, đó là hình ảnh một người tự nguyện dầm mình trong nước mà không hề chống trả. Khi một người mới tin Chúa được nâng lên khỏi mặt nước, đó là hình ảnh của sự sống lại từ sự chết nhờ quyền năng của Chúa.

Điều này thật sự giống với sự chết, sự chôn và sống lại của Chúa Jesus. Chúa Jesus để cho lính La-mã giết Ngài, và thân thể không còn sự sống của Ngài được đặt nằm trong một ngôi mộ dưới lòng đất. Ba ngày sau, Chúa Jesus sống lại.

Khi chúng ta nhận phép báp-têm, chúng ta tuyên bố chúng ta tự nguyện chôn chết sự ngu dốt và tâm linh trước đây, do đó chúng ta sẽ gắn bó chặt chẽ với Chúa, Ngài đã vì chúng ta mà chết. Chúng ta thú nhận rằng cuộc sống trước đây (tôn giáo trước đây) của chúng ta không có quyền năng cứu rỗi chúng ta, do vậy chúng ta sẵn sàng từ bỏ nó.

Khi chúng ta được nâng lên khỏi mặt nước, chúng ta tuyên bố là bằng sự tin cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ được sống lại và bước đi trong cuộc sống mới.

Chúng ta phải được báp-têm bằng nước

Chúa Jesus tự nguyện dâng mình để được Giăng Báp-Tít báp-têm, không phải để được sự cứu rỗi của Ngài mà để làm một thí dụ cho chúng ta. Bạn phải được báp-têm bằng nước, đó là dấu hiệu cho mọi người biết là bạn đã là một tín đồ tái sinh trong Chúa Jesus Christ. Bạn phải được báp-têm, đó là một hành động thể hiện sự vâng lời Chúa.

Trong Ma-Thi-Ơ 28:19-20, viết: “19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế.”

Đây là một thí dụ rõ ràng và đơn giản. Chúa Jesus không mô tả kế hoạch cứu rỗi. Ngài chỉ bảo các môn đồ phải đi và dạy cho người khác phải theo Chúa Jesus. Những người theo Chúa Jesus phải làm những việc nhất định như một hành động thể hiện đức tin trong các nguyên tắc được ghi trong Kinh Thánh.

Phép báp-têm bằng nước có cứu rỗi bạn không ?

Ở Cal-va-ry, một trong hai kẻ tội phạm bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với Chúa Jesus ăn năn và trao linh hồn của mình cho Chúa Jesus trước khi anh ta chết. Chúa Jesus đã nói với anh ta, “hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-Ca 23:43). Không có ai hạ kẻ tội phạm này xuống và làm phép báp-têm cho anh ta trước khi anh ta chết. Nhưng anh ta đã nhận được lời bảo đảm của chính Chúa Jesus là anh ta sẽ được vào ngay nước Thiên đáng khi anh ta chết.

Đa số chúng ta có nhiều thời gian hơn kẻ tội phạm trên thập tự giá đó. Chúng ta chắc chắn có thời gian, kể từ nay cho đến khi chúng ta xuống mồ, để tuân phục yêu cầu đơn giản này của Chúa Jesus.

Một số giáo phái giảng luận rằng phép báp-têm này – theo với các luật lệ và học thuyết của họ – là một yêu cầu cho sự cứu rỗi. Đừng tin vào điều đó. Nếu bạn tự học Kinh Thánh, bạn sẽ khám phá ra rằng những giáo phái như vậy còn xa rời Kinh Thánh cả về các học thuyết của họ nữa.

Trầm mình trong Đức Thánh Linh

Những người mà Phao-Lô gặp đã nói họ là các môn đồ của Giăng Báp-Tít. Họ đã được báp-têm bằng nước như một dấu hiệu của sự ăn năn tội lỗi. Nhưng họ đã được biến đổi và chịu phép báp-têm một cách gián tiếp qua Giăng báp-Tít. Việc họ không biết về Đức Thánh Linh không phải là lỗi của Giăng Báp-Tít.

Giảng luận của Giăng về phép báp têm và Đức Thánh Linh được nói rõ trong tất cả 4 sách Phúc Âm. Chúng ta hãy bắt đầu với Ma-Thi-Ơ 3:11-1211 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn, song Đấng đến sau có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài cầm nia mà đê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Các câu này giới thiệu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh cũng như ngọn lửa phán xét. Chúa Jesus sẽ báp-têm dân sự của Ngài bằng Đức Thánh Linh và thu thập họ giống như lúa trong kho của Ngài. Những ai chống đối Đức Thánh Linh của Ngài sẽ bị thiêu cháy. Đây chỉ là sự lựa chọn giữa trắng và đen. Sẽ không có rơm rạ đốt nửa chừng trên Thiên đàng, và cũng không có những hạt lúa rang nửa chùng từ Pur-ga-to-ry.

Điều này cũng được ghi trong sách của Mác 1:7-87 Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. 8 Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.”

Trong Lu-Ca 3:16-17, viết “16 nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 17 Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt.”

Câu này tương tự như câu viết trong Ma-Thi-Ơ, cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng không phải mọi thứ sinh ra trên đất của Chúa đều là lúa mì thật sự.

Sách Phúc Âm của Giăng 1:32-33 có một quan điểm hơi khác, nói về Giăng Báp-tít sau khi ông ta đã làm phép báp têm cho Chúa Jesus ở Giô-đanh.

32 Và Giăng lại còn làm chứng này nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. 33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài, nhưng Đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.”

Khi bạn đặt các lời này cạnh nhau, bạn sẽ thấy một vài điểm đáng chú ý sau:

·         Đây phải là một chủ đề quan trọng nên được đề cập đến trong tất cả 4 sách Phúc Âm.

·         Giăng Báp-tít giảng về điều này trong nhiều trường hợp, cả trước khi và sau khi ông làm phép báp têm cho Chúa Jesus ở sông Giô-đanh.

·         Lời chính xác là “được báp têm bằng Đức Thánh Linh”

·         Báp-têm bằng Đức Thánh Linh là một phần quan trọng mà một cơ-đốc-nhân phải trải qua. Giống như báp têm bằng nước, không phải là một yêu cầu bắt buộc để được cứu rỗi. Tuy nhiên, cũng giống như báp-têm bằng nước, đó là vấn đề sự vâng lời. Nếu bạn chống đối lại bất kỳ hình thức báp têm nào, bạn sẽ không được thực sự cứu rỗi.

Từ báp-têm có nghĩa là sự nhúng hết mình, theo tiếng Hy lạp thì được dùng để mô tả quá trình nhuộm quần áo hay đổ nước từ trong lọ ra. Được báp têm bằng Đức Thánh Linh có nghĩa được nhấn chìm trong Chúa và được mang lên tràn ngập hay bao phủ bởi Ngài.

Đây là một món quà rất quý giá từ Chúa. Đấng tạo dựng nên vũ trụ rất sẵn lòng nhấn chìm bạn trong chính Ngài. Các hàm ý rất sâu sắc. Từ chối món quà quý (“có giáo phái nói việc này là do ma quỉ”) là xúc phạm đến Đấng đã tạo ra bạn, và có nguy cơ bị để lại ngoài sân đập lúa.

Nếu bạn đã vô tình bỏ qua phép báp-têm này, xin hãy tiếp tục đọc. Đức Chúa Trời có một cách đối xử rất đặc biết đối với bạn.

 

Sự đánh giá của Đức Chúa Trời

Chúa Jesus cũng nói về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4-84 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. 6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa , có phải lúc này Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng ? 7 Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền đặt lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ sa-ma –ri, cho đến cùng trái đất.”

Lời này cho chúng ta những hiểu biết rõ hơn:

·         Đây là buổi nói chuyện cuối cùng của Chúa với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài được cất lên Thiên đàng.

·         Suy nghĩ của các môn đồ bị lu mờ vì các ham muốn và các câu hỏi về Nước của Chúa Jesus. Chúa Jesus đã quét sạch hết những suy nghĩ này qua một bên để tập trung mối quan tâm của họ vào phép báp têm bằng Đức Thánh Linh sắp đến.

·         Chúa Jesus dặn các môn đồ không được bắt đầu công việc truyền bá Phúc Âm cho đến khi đã nhận được phép báp têm này. Các môn đồ đã được cứu rỗi. Họ đã tin vào Chúa Jesus về sự cứu rỗi và đã được báp têm bằng nước.

·         Các môn đồ đã được huấn luyện. Họ đã được chính Chúa Jesus dạy dỗ trong 3 năm. Họ đã thực hiện các cuộc hành trình truyền giáo, truyền giảng Phúc âm. Họ đã làm nhiều phép lạ đầy quyền năng và đuổi quỉ trong danh Chúa Jesus.

·         Các môn đồ đã được cứu rỗi, nhận phép báp têm bằng nước, huấn luyện, thành khẩn và nhiệt tình. Họ đã thực hiện được một số điều nhất định trong danh Chúa Jesus. Nhưng họ vẫn chưa được nhận quyền năng.

Bạn có thể đã được cứu rỗi, đả nhận phép báp têm bằng nước, huấn luyện, thành khẩn và nhiệt tình. Bạn cũng có thể đã thực hiện được một số điều nhất định trong danh Chúa Jesus. Nhưng chỉ đến khi bạn đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì bạn mới nhận được quyền năng mà Chúa Jesus xem là thiết yếu.

Khi bạn chưa nhận được quyền năng này, bạn vẫn phải làm công việc của Chúa bằng sức của chính bạn. Chúa có thể bạn phước cho bạn phần nào, nhưng chưa được đầy đủ.

Sự báp têm bằng Đức Thánh Linh đầu tiên không khó thấy, như ta thấy trong Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:2-42 Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”

Điều này rất khác với bất kỳ điều gì mà các môn đồ đã từng trải qua trước đó. Thực vậy, điều đó chắc chắn rất khác với bất kỳ điều gì mà bạn đã từng trải qua.

Đó có phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần, không bao giờ lặp lại không ?

Ở một mức độ nào đó, điều đó đúng. Chúa đã chọn một sự biểu thị đẹp mắt cho Đức Thánh Linh để chính thức giới thiệu đạo của Ngài.

Tuy nhiên, sự biểu lộ đặc biệt ra bên ngoài của quyền năng của Chúa gắn liền với một số sự kiện được ghi trong sách Công-Vụ Các Sứ-đồ. Một sự kiện đáng chú ý là Công-Vụ Các Sứ-đồ 4:29-3129 Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, 30 giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus, mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. 31 Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm đã rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.”

Các môn đồ cầu nguyện xin sự dạn dĩ, vì họ bắt đầu đối đầu với sự đối nghịch. Các môn đồ có đức tin lớn, và họ cầu nguyện xin Chúa giữ lời Ngài đã hứa (luôn luôn là một suy nghĩ hay). Chúa gửi một chút biểu thị của quyền năng của Ngài làm rung chuyển tòa nhà, và gửi một sự biểu thị vĩ đại về quyền năng của Ngài khiến dân sự của Ngài dạn dĩ.

Một sự kiện đặc biệt khác được ghi lại trong Công-Vụ Các Sứ-đồ 10: 44-47: 44 Khi Phi-e-rơ đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người Giu-đê nữa. 46 Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ Phi-e-rơ lại nói rằng: Ai có thể từ chối làm phép báp têm bằng nước cho những người này? Họ cũng vừa được nhận Đức Thánh Linh như chúng ta.”.

Phi-e-rơ giảng Phúc Âm cho người xứ Giu-đê, cũng kính sợ Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên nhưng không phải là người Do Thái. Như Phi-e-rơ nói, họ tin vào thông điệp của ông và bắt đầu tin vào Chúa Jesus về sự cứu rỗi. Để đáp lại đức tin của họ, Chúa đã giáng Đức Thánh Linh xuống cho họ. Các tín đồ mà cũng chịu phép cắt bì đã ngạc nhiên vì người Giu-đê được “…nhận Đức Thánh Linh cũng như họ.”

Sự kiện đặc biệt thứ 3 được ghi trong Công-Vụ Các Sứ-đồ 16:25-26 25 Lối nửa đêm, Phao-Lô và Si-La đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. 26 Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động, cùng một lúc tất cả các cửa đều mở ra và xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.

Chờ một chút! Chẳng có sự kiện nào trong các sự kiện này đã xảy ra giống như ở Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ chương 2.

Đây đúng là điểm cốt yếu của tôi. Đức Chúa Trời biểu thị quyền năng kỳ lạ của Ngài cho những trường hợp đặc biệt. Ngài không bao giờ để Ngài bị đặt vào các nghi lễ.

Đức Chúa Trời làm điều này có lý do. Trong 5 quyển sách của Môi-Se, Đức Chúa Trời đã giải thích rõ ràng các thủ tục thờ phượng quan trọng. Ngài đặt tên cho các hình thức cúng tế đặc biệt phải được thực hiện bởi các thấy tế lễ được chỉ định cho từng trường hợp riêng ở từng nơi thờ cúng riêng biệt. Ngài làm điều này vì một lý do: vì Con trai Ngài, Chúa Jesus, vị cứu tinh của dân Y-sơ-ra-ên. Tất cả các trình tự hành lễ và vật dụng thờ cúng đã vẽ nên hình ảnh của Chúa Jesus, do đó chúng ta sẽ chắc chắn nhận ra Ngài khi Ngài đến. Chỉ có Chúa Cứu Thế mới có thể hoàn thành từng nghi thức thờ phượng.

Trong Tân Ước, Chúa Jesus đã đến và hoàn thành hoàn hảo các lời tiên tri. Luật môi-se và các thủ tục thờ phượng của ngươi lê-vi bấy giờ giống như các tấm bản đồ trong một viện bảo tàng. Chúng vẫn vẽ ra một bức tranh chính xác, nhưng không còn được chúng ta đặt niềm tin. Chúa Cứu Thế đã đến. Bây giờ chúng ta đặt niềm tin vào Ngài.

Theo Tân Ước, Chúa Jesus nói, “Hãy theo ta” Nếu chúng ta vâng lời theo Chúa Jesus và được báp têm bằng Đức Thánh Linh, chính Chúa sẽ nhập vào lòng chúng ta. Nếu chúng ta chịu phục tùng Đức Thánh Linh và bước đi ngay thẳng, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta từ bên trong.

Nếu chúng ta tiếp tục bước đi một cách kiên định trong đức tin, tuân phục Đức Thánh Linh, chúng ta trở thành một bộ phận chức năng trong cơ thể của Đấng Christ, đạo Ngài, với chính Chúa Jesus là đầu của chúng ta. Như vậy, hình ảnh tổng hợp này sẽ giống Chúa Jesus. Cá nhân chúng ta vẫn còn những ngày vui vẻ và những ngày gian truân, nhưng chúng ta vẫn có một vai trò trong cơ thể Ngài.

Ảnh hưởng thực là khi một người chưa tin đến nhà thờ, họ đến với Chúa Jesus. Đức Thánh Linh sẽ làm việc thông qua chúng ta để làm động lòng người đó. Đôi khi, Đức Thánh Linh cũng thực hiện một điều kỳ diệu thông qua đôi tay hay sự cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta là những bộ phận chức năng của cơ thể của Đấng Christ, các điều kỳ diệu sẽ là một phần bình thường trong cuộc đời của chúng ta.

Nhiều giáo phái giảng rằng sự báp têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra cùng lúc với sự tin nhận. Họ tin rằng tất cả những tín đồ đều được báp têm bằng Đức Thánh Linh một cách đương nhiên.

Điều đó chỉ đúng một chút. Tất cả các tín đồ có nhận được Đức Thánh Linh trong tâm họ khi họ tin nhận. Đó chính là ý nghĩa của sự tái sinh: có Chúa ngự trong tâm linh của chúng ta. Các môn đồ của Chúa được cứu rỗi. Họ được tái sinh, và được Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong tâm linh họ. Nhưng cho đến lễ ngũ tuần, họ vẫn chưa được trao quyền để phục vụ.

Trao quyền để phục vụ

Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 8: 5-13 nói về nguyên tắc này: “5 Sau đó, Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri và giảng về Đấng Christ tại đó. 6 Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ do người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; 7 Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. 8 Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. 9 bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùng. 10 Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng, “ Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. 11 Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép giục họ thảy đều phải khen lạ. 12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-Líp, là người đã rao giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho họ, thì cả đàn ông và đàn bà đều chịu phép báp têm. 13 Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Phi-Líp, và rất lấy làm kinh ngạc khi thấy những phép lạ, dấu lạ được làm ra.”

Đừng nhầm lẫn về điều này: Đức Chúa Trời đã làm việc một cách mạnh mẽ thông qua Phi-Líp. Dân chúng đã ăn năn vì tội lỗi của họ và được báp têm. Những người bệnh được chữa lành. Ma quỉ bị đuổi đi. “tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết” (câu 8). Cả người phù thủy tại nơi đó cũng bị động lòng. Đức Chúa Trời đã làm việc một cách mạnh mẽ thông qua Phi-Líp. Nhưng câu chuyện vẫn còn tiếp tục:

14 Lúc này các sứ đồ đang ở tại thành Giê-ru-sa-lem nghe được tin xứ Sa-ma-ri đã nhận được lời của Chúa, họ bèn gửi Phi-e-rơ và Giăng đến đó, 15 Hai người tới nới, cầu nguyện cho các tín đồ mới để họ nhận được Đức Thánh Linh. 16 Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống cho bất kỳ ai trong bọn họ. Họ chỉ được báp têm trong danh Chúa Jesus. 17 Sau đó Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay lên họ, và họ nhận được Đức Thánh Linh.”

 

Từ câu chuyện này, chúng ta học được rằng:

 

·         Công việc của Phi-líp làm không có điều gì sai. Đức Chúa Trời đã sử dụng Phi-Líp một cách mạnh mẽ để hoàn thành ý của Ngài.

·         Dân thành Sa-ma-ri thật sự được cứu rỗi và được báp têm bằng nước trước khi được báp têm bằng Đức Thánh Linh.

·         Niềm vui họ nhận được là thật, và là bằng chứng cho thấy Đức Thánh Linh đã bắt đầu làm việc trong lòng họ.

·         Các phép lạ mà Phi-Líp thực hiện được là nhờ Phi-Líp đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh

 

Vậy điều gì xảy ra khi người ta được báp têm bằng Đức Thánh Linh ?

Một câu hỏi hay! Chúng ta đã thấy một số thí dụ trong Sách Công vụ Các Sứ đồ. Trong lễ Ngũ tuần, các môn đồ nói được tiếng nước ngoài một cách kỳ diệu, nhờ đó tất cả các người ngoại quốc ở Giê-ru-sa-lem đang dự lễ hội cũng có thể nghe được bằng ngôn ngữ của họ. Vào lúc khác, người ta nói bằng tiếng lạ hoặc bắt đầu nói tiên tri. Đôi khi có những điều kỳ diệu hay sự chữa lành. Trong từng trường hợp, những người tin được trải qua những kinh nghiệm khác nhau.

Cho dù các kinh nghiệm rất khác nhau, nói chung việc báp têm bằng Đức Thánh Linh sẽ mang lại cho tín đồ hai điều:

·         Tín đồ sẽ nhận được ân điển Thánh Linh

·         Tín đồ bắt đầu cư xử theo trái Thánh Linh

Ân điển Thánh Linh và trái Thánh Linh là những chủ đề sâu sắc, sẽ được giảng giải ở những bài khác. Ở đây, chúng ta hãy quay lại câu chuyện ban đầu trong Công vụ Các Sứ đồ 19: 4-6:4 Phao Lô bèn nói rằng, “Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jesus. 5 Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jesus. 6 Sau khi Phao Lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.

Điều cảm động trong cảnh này chính là một câu chuyện rất bình thường. Bạn có thể thấy những hoạt động đó (sự biến đổi, sự báp têm bằng nước, sự đặt tay lên, và các ân điển Thánh Linh) diễn ra đều đặn trong một nhà thờ tốt, tin vào Kinh Thánh.

Đây là một nhóm nhỏ, và sự biểu lộ của quyền năng Thánh Linh không làm rung chuyển mặt đất hay chia đôi con sông ở chính giữa. Và Phao Lô và những tín đồ đầu tiên rõ ràng cũng tin sự đổ đầy Đức Thánh Linh và các ân điển là một sự thực hiện khác với sự cứu rỗi và báp têm bằng nước.

Cách thức để được báp têm bằng Đức Thánh Linh là gì ?

Trong các thí dụ trong Kinh Thánh, chúng ta thấy các tín đồ được báp têm bằng nhiều cách khác nhau:

·         Các môn đồ trong Lễ Ngũ tuần nhận được Đức Thánh Linh bằng cách cầu nguyện theo nhóm như lời căn dặn của Chúa Jesus. Họ được chính Chúa Jesus hứa về sự báp têm này, và họ đã hành động bởi đức tin, mong đợi để nhận được điều đó.

·         Người Giu-đa ở nhà của Cọt –Nây nhận được Đức Thánh Linh trong khi Phi-e-rơ vẫn đang giảng giải về thông điệp căn bản của Phúc Âm cho họ. Họ không hề mong đợi cách báp têm này, nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ vì sự vinh hiển của Ngài và để giáo dục chúng ta.

·         Các tín đồ ở Sa-ma-ri được báp têm bằng Đức Thánh Linh khi Phi-e-rơ và Giăng đặt tay lên họ và cầu nguyện cho họ. Đây là cách thông dụng nhất trong kinh Thánh.

 

Một vài người bạn của tôi (đúng hơn, chỉ có hai, và họ đang sống ở nơi khác) đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh một cách rất bất ngờ, giống như trường hợp dân Sa-ma-ri trong nhà của Cọt-Nây. Cả hai đều là tín đồ của các nhà thờ đã giảng chống đối lại các ân điển Thánh Linh. Cả hai đã bắt đầu thỉnh thoảng nói tiếng lạ mà không hề cố gắng hay cố ý. Một trong hai bạn tôi vào lúc đó chỉ mới ở tuổi teen. Hình thức báp têm này có thể xảy ra cho bạn, nhưng bạn đừng có sợ hãi.

Vào nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử Nhà thờ, các nhóm tín đồ (từ các giáo phái không được đổ đầy Đức Thánh Linh) đã châm ngòi cho sự phục hưng bằng cách nhóm lại với nhau để cầu nguyện thường xuyên để được đổ đầy Đức Thánh Linh. Những cơ-đốc-nhân này đã biết rằng Đức Chúa Trời muốn báp têm họ bằng Đức Thánh Linh, và đã cầu nguyện cho đến khi nào họ nhận được ơn phước này.

Theo kinh nghiệm của tôi, cách đảm bảo nhất để nhận được sự báp têm bằng Đức Thánh linh là có một nhóm đầy dẫy Đức Thánh Linh, tin Kinh Thánh và có một người có trách nhiệm (mục sư, mục sư phụ tá, người dẫn dắt nhóm cầu nguyện, hay bậc tiền bối cùng cầu nguyện với bạn.)

 

Tôi đã thử, nhưng tôi chưa hề được trải qua một điều gì đặc biệt !

Không phải ai cũng có một ‘kinh nghiệm’ vào lúc đó. Với tư cách là một người dẫn dắt nhóm cầu nguyện, tôi đã được chứng kiến rất nhiều khả năng:

·         Một số đã cảm thấy có một niềm vui dâng tràn trong họ khiến họ bật khóc

·         Một số ngay lập tức nói tiếng lạ

·         Một số (rất ít) ngã lăn ra bất tỉnh

·         Một người (trong một lần đi ra ngoài truyền giáo ) đã cầu nguyện với chúng tôi để tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa, và cầu xin được báp têm bằng Đức Thánh Linh – là Đấng có thể giúp anh ta dứt bỏ hoàn toàn ma túy – Khi chúng tôi cầu nguyện, anh ta ngã lăn ra bất tỉnh và nằm dài trên mặt đất, thỉnh thoảng rung lên, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện để đuổi những con quỉ đã chế ngự cuộc đời của anh ta. Khi người đàn ông này tỉnh lại 15 phút sau đó, câu đầu tiên của anh ta là : “Điều gì đã xảy ra ?” chúng tôi giải thích rằng Đức Thánh Linh đã giáng xuống anh ta, đổ đầy cho anh ta và chữa lành tâm linh anh ta. Kinh nghiệm này rất gây ấn tượng, nhưng rất hiếm.

·         Một số người khác không cảm thấy gì ngay lúc đó. Nếu bạn chưa được nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh, bạn vẫn còn một sự trải nghiệm tuyệt vời đang chờ bạn. Nếu giáo đoàn của nhà thờ của bạn giảng dạy những điều trái với việc báp têm bằng Đức Thánh Linh, bạn hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn đến một giáo đoàn khác. Nếu bạn không biết chắc mình nên đi đâu hay tìm kiếm gì, hãy tìm đến một Nhà thờ tin lành gần nhất.

Bước tiếp theo

Một khi bạn đã nhận được sự báp têm bằng Đức Thánh Linh, bạn đã được trang bị một cách kỳ diệu nhằm hai hoạt động rất đặc biệt:

·         Vì bạn được nhận các ân điển Thánh Linh , bạn sẽ được làm cho có khả năng thực hiện những điều kỳ lạ trong danh Chúa Jesus Christ.

·         Vì sự đầy dẫy Đức thánh Linh trong lòng bạn, bạn sẽ bắt đầu được trải nghiệm các trái Thánh linh – những điểm đặc biệt của Chúa Jesus. Rồi bạn sẽ bắt đầu được hưởng niềm vui bất tận mà Đức Chúa Trời đã hứa đối với những ai tin Ngài.

Cư xử theo trái Thánh Linh quan trọng hơn hành động trong các ân điển của Đức Thánh Linh. Tính cách thay đổi là một sự kỳ diệu tuyệt vời hơn sự chữa lành bằng thuốc men. Tính cách thay đổi làm cho quyền năng và tình yêu thương của Chúa Jesus là thật sự đối với những người chưa tin. Tính cách thay đổi là một bằng chứng không thể nhầm lẫn mà Đức Chúa Trời rất quan tâm trong từng kẻ phạm tội nhưng đã ăn năn và đi theo Chúa Jesus.

Cầu nguyện kết thúc: Lạy Chúa, con tha thiết cầu xin mọi điều Ngài muốn cho con, cho dù lúc đầu nó có vẻ kỳ lạ. Xin Ngài đổ đầy con bằng Đức Thanh Linh, và dẫn dắt con theo lẽ thật của Ngài. Con xin hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT