CÔNG VIỆC CHÚA TẠI BÌNH PHƯỚC

Print Friendly, PDF & Email

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên-tri,
Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao.
                                            Công-vụ 2:17
Thăm viếng khích lệ hội Thánh Chúa nơi mục sư Điểu Cây đang quản nhiệm. Giữa vùng quê xa sôi luôn có những ánh sáng soi đường. Nguyện Chúa đổ thần của Ngài trên từng người nam người nữ, sử dụng họ thành những công cụ sắt bén cho nhà của Chúa. Nguyện Chúa đầy ơn trên tấm lòng Ban lãnh đạo VNSALVATION luôn quan tâm cưu mang cầu thay cho anh em mọi nơi bằng tình yêu của Chúa! Amen!

(Visited 19 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT