BÀN CHÂN NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người rao truyền Tin-lành thật xinh đẹp biết bao!
Rô-ma 10:15

Ông Nguyễn Văn Khanh đã được cứu rỗi linh hồn và đứng dậy bước đi tại Cần Thơ năm 2016. Cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn trên mẹ Nguyễn Thị Hường đã mang Tin-lành cứu rỗi đến.

 

 

(Visited 19 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT