BUÔN THÔN 10 LỘC NAM

Print Friendly, PDF & Email

Chẳng phải kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, Mở dây trói của ách, thả cho những kẻ bị áp bức được tự do, và bẻ gãy mọi ách hay sao?
Ê-sai 58:6

Thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn 1 Lộc Nam thay mặt cho ban Lãnh Đạo VNSALVATION tặng Kinh-thánh và máy nghe Mp3. Nguyện Chúa luôn ở cùng ban ơn đổ phước bội phần trên những tấm lòng yêu thương Chúa chọn. Amen!

(Visited 32 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT