BUÔN THÔN 4

Print Friendly, PDF & Email

Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.
Ma-thi-ơ 10:42

Công việc Chúa cho VNSALVATION  đến thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn Buôn 4 ở Lộc Nam, Lâm Đồng , Đà Lạt. Cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn trên tấm lòng các anh chị em ban Lãnh Đạo VNSALVATION quan tâm đến những nơi miền quê hẻo lánh người già cả neo đơn. Nguyện Chúa tiếp tục ở cùng đầy ơn trên mục vụ mà Chúa đã giao cho VNSALVATION. Amen!

(Visited 27 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT