CÔNG VIỆC CHÚA TẠI BUÔN THÔN 1 VÀ THÔN 9

Print Friendly, PDF & Email

[:en]Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ,
            Nâng-đỡ kẻ mồ-côi và người góa-bụa;
                      Nhưng Ngài làm cong-quẹo con đường kẻ ác.
                                           Thi-thiên 146:9
Cảm tạ ơn Chúa! Nơi Thôn 1 có bà cụ mù nhưng rất yêu mến Chúa đặt đức-tin nơi Chúa. Miệng tươi cười khi được thông công với anh em. Đôi mắt bà mù nhưng tấm lòng tâm trí bà được soi sáng. Nguyện Chúa soi sáng quý mục sư và anh chị em ban lãnh đạo VNSALVATION luôn đầy ơn của Chúa trong mọi việc làm của tay mình! Amen!

 

 

(Visited 19 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT