SỰ SA NGÃ

Print Friendly, PDF & Email

SỰ SA NGÃ

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Trong Hội thánh ta thấy hiện tượng ngày nay có người tín đồ nói năng mạnh mẽ, nhưng một ngày nào đó chính người ấy lại yếu đuối, sa ngã.

Đôi khi chúng ta nói: Ai bỏ Chúa chứ tôi thì không. Nhưng bạn hãy nhớ lời cảnh cáo nghiêm trọng;

1 Cô-rinh-tô 10:12 “Ai tưởng mình đứng, coi chừng kẻo ngã.”

Châm 16:18 “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”

Nhờ ân điển và sức mạnh của Chúa, chúng ta được giữ gìn,Ngài là Đấng có khả năng, gìn giữ chúng ta khỏi sa ngã. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố tình khước từ ân điển và sự trợ giúp của Ngài, chúng ta sẽ sa ngã.

II Ti-mô-thê 1:12″… ta chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” Ngài chắc sẽ giữ gìn chúng ta.

I. ĐỊNH NGHĨA SỰ SA NGÃ :

– Sa ngã là quay hướng, là trở lòng khỏi Đức Chúa Trời. 1 Vua 11:9 “Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời.”

– Sa ngã là trở nên nguội lạnh và từ bỏ tình yêu ban đầu. Khải 2:4 “Dầu vậy, điều Ta trách ngươi là ngươi đã bỏ mất tình yêu ban đầu.”

– Sa ngã là dời khỏi tính chất đơn sơ của Tin lành và hướng về sự cứu rỗi luật pháp. Ga-la-ti 5:4 “Ai muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi.”

Một số người định nghĩa sự sa ngã như là một tội lỗi phân rẽ người tín đồ khỏi Chúa. Ê-sai 59:2 “Nhưng ấy là sự gian ác các người làm xa cách mình với Đức Chúa Trời.”

Nói chung, sa ngã là trở nên nguội lạnh và không còn thích thú nơi Chúa, không thích đọc Kinh thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, không thích làm chứng đạo và hướng lòng về với thế gian.

II. SA NGÃ LÀ MỘT DIỄN TRÌNH TỪ NGỮ :

Tôi không tin rằng có người thình lình sa ngã. Có thể chúng ta sẽ kinh ngạc vì sự thể hiện ra bên ngoài về một tội lỗi khủng khiếp nào đó. Nhưng sự thật là có nhiều việc nhỏ mọn đã thâm nhập và làm ngập lụt đời ta.

Câu chuyện ông Lót sa ngã là thí dụ điển hình về bảy bước đi xuống của đời ông:

1. Tham muốn: Sáng 13:10 “Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô đanh.” Thường thường, đôi mắt chúng ta là cơ quan đầu tiên xa rời Chúa. Đôi mắt ta nhìn thấy một cái gì đó hấp dẫn hơn. Nhiều người đã sai lầm khi chăm chú vào những mục tiêu sai lầm của cuộc sống.

2. Chọn nơi thấp: Lót đã chọn đồng bằng thay vì núi non. Sáng 13:11. Cũng xem Sáng 19:17 “Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng?” Các bạn thân mến, hãy nâng cao tầm nhìn của bạn, hãy nhắm lên cao, Hãy nhìn xem Chúa Jêsus. Hê-bơ-rơ 12:1.

3. Thỏa hiệp: Lót đóng trại mình ở Sô-đôm. Sáng 13:12,13 “Vả, dân Sô-đôm là độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.” Lót đã thỏa hiệp và sống gần nơi tội lỗi. Trong khi đó, Áp-ra-ham thịnh vượng với Đức Chúa Trời ở nơi cao. Kinh thánh dạy “Hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ.”(Tim 2:22). Đừng sống gần Sô-đôm (tội lỗi).

4. Bị giặc bắt giữ: Sáng 14:11,12. Nếu một người sống gần tội lỗi thế nào cũng có ngày bị tội lỗi bắt giữ. Người say rượu đã tin Chúa hãy tránh xa hũ rượu. Người ăn trộm đã tin Chúa hãy lánh xa chỗ cám dỗ. Chơi với lửa thế gian thế nào cũng bị đốt cháy. Nếu bạn cho tội lỗi một ngón tay nó sẽ nuốt luôn cả bàn tay, cả cánh tay, rồi cả thân thể và đến cả linh hồn của bạn.

5. Trần tục: Lót ngồi ở cửa thành Sô-đôm. Sáng 19:1 cho biết Lót là thành viên của Hội đồng thành phố Sô-đôm. Lót đã có thế lực trần gian nhưng đã mất hết thế lực thuộc linh. Sáng 19:16 “Nhưng Lót lần lữa.”Lót yêu thích Sô-đôm. Lót yêu thích điều Đức Chúa Trời ghét bỏ và đang chuẩn bị tiêu diệt. Bạn có yêu tội lỗi không? Đức Chúa Trời không yêu thích tội lỗi đâu.

6. Dung dưỡng tội ác: Sáng 19:8 “Lót sẵn sàng đưa đẩy các con gái vào chỗ phạm tội. Khi một người đi xuống, hắn kéo người khác xuống theo. Rô-ma 14:7 rất là thực tế. Lót đã thành người gây trò đùa cho các con rõ. Sáng 19:14.

7. Say sưa: Sáng 19:33-38. ở đây ta thấy Lót uống rượu say sưa và đã phạm tội vô luân. Lót yêu thích tội lỗi. Lót lần lữa trong tội lỗi. Rượu chè luôn luôn dẫn đến sự vô luân. Chúng ta không nên kết án ông Lót. 2 Phi-e-rơ 2:6-8. Vẫn còn là sự thật. Chúng ta hãy quan sát và cẩn trọng.

III. NHỮNG NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI CỦA SỰ SA NGÃ:

1. Tham muốn: Sáng 13:10. Lót tham muốn điều ngược lại với ý Chúa dành cho ông.

2. Tiếc của đời: Sáng 19:26. Vợ ông Lót quay lại tiếc nhìn những của cải bà ham thích và trở thành tượng muối.

3. Sợ hãi: Ma-thi-ơ 26:70-74. Phi-e-rơ chối Chúa và sợ con người.

4. Tinh thần kiêu ngạo: Châm 16:18 “Tự cao đi trước sự sa ngã.”

5. Ích kỷ: Châm 14:14 “Lòng kẽ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình.”

6. Thờ hình tượng: Xuất 32: 8 “Dân Y-sơ-ra-ên thường xa cách Chúa và đi theo các thần giả.”

7. Không vâng lời: Vua Sau-lơ trong I Sa-mu-ên 15:11. “Ngươi đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta.”

8. Yêu thích vàng bạc, áo quần: A-can ăn cắp đồ cấm. Xem Giô-suê 7:1-24.

9. Thích tiền: Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Xem Giăng 13:29.

10. Đàn bà ngoại: Sa-lô-môn trong Nê-hê-mi 13:26.

11. Tham vọng quyền hành: Si-môn thuật sĩ. Công vụ 8:19. Ông cố mua quyền năng thuộc linh bằng tiền.

12. Lòng yêu mến thế gian: Đê-ma trong II Ti-mô-thê 4:10.

IV. NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY RA SA NGÃ:

1. Không giữ giờ tĩnh nguyện: Nhiều người ăn năn trở lại cùng Chúa, và đôi khi qua dòng nước mắt đã thổ lội “Tôi đã mất Chúa vì mất giờ Tĩnh nguyện.”

2. Không cầu nguyện: Chúng ta cần cầu nguyện luôn để xin Chúa ban sức mạnh. Không cầu nguyện cũng là hình thức tự cao tự mãn và Châm 16:18 đã thành hiện thực.

3. Không đọc Kinh thánh: II Ti-mô-thê 2:15 “Hãy chuyên tâm… giảng dạy Lời của Lẽ thật.” Không tìm kiếm ý Chúa trong Kinh thánh là dễ dàng đi vào ý riêng.

4. Không đi nhà thờ: Hê-bơ-rơ 10:5 “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm.”

5. Không vâng lời Đức Thánh Linh: Ê-phê-sô 4:30 “Chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời.”

6. Không xưng Danh Chúa ra: Ma-thi-ơ 10:33 “Ai chối ta trước mặt thiên hạ, ta cũng chối người đó trước mặt Cha ta ở trên trời.” Xem Rô-ma 10:9.

7. Không bước đi trong ánh sáng: I Giăng 1:7 “Bước đi trong sự sáng như Ngài trong sự sáng.” Chúng ta phải vâng theo luồng ánh sáng Ngài ban cho ta và đi theo lập tức.

V. HẬU QUẢ CỦA SỰ SA NGÃ:

Chắc chắn là mất quyền năng, mất bình an, mất niền vui và hạnh phúc.

Bóng tối bắt đầu vần vũ trên đường đi. Sa ngã sẽ dẫn đến mất phần thưởng và bản thân người sa ngã sẽ “bị hư mất ” (1 Cô-rinh-tô 3:15).

Một số người dạy rằng sự sa ngã có thể dẫn đến sự hư mất linh hồn.

VI. ĐỨC CHÚA TRỜI MỜI GỌI TRỞ LẠI:

Giê-rê-mi 3:22 “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại: Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Nầy chúng tôi trở về cùng Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi.

VII. ĐỨC CHÚA TRỜI HỨA THA THỨ CHO NGƯỜI SA NGÃ BIẾT ĂN NĂN:

Ô-sê 14:4 “Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi.”

KẾT LUẬN:

Xin cho tôi khuyên bạn trong Danh Chúa và trong quyền năng của Ngài. Bạn đừng bao giờ để mình rơi vào sự sa ngã, yếu đuối.

Khải 21:10 “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” Người Cơ đốc thật rất ghét sự sa ngã.

Thi 101:3 “Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung.”

Đối tượng chiêm ngưỡng thường trực của chúng ta là “Nhìn xem Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 12:2).

Mục đích của Phao-lô là Đấng Christ. Phi-líp 3:14. “Tôi nhắm mục đích mà chạy hầu cho được giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

(Visited 14 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT