HỘI THÁNH CHÚA NƠI MỤC SƯ ĐIỂU LONG QUẢN NHIỆM

Print Friendly, PDF & Email

Ánh sáng soi nơi tối-tăm cho người ngay thẳng.
Người hay làm ơn có lòng thương xót, và là công bình.
Thi-thiên 112:4

Nguyện Chúa ban ơn cho Hội -thánh Chúa nơi này được đầy dẫy tình yêu thương những linh hồn hư mất. Nguyện Chúa làm ơn trên anh chị em Ban lãnh đạo VNSALVATION đã có tấm lòng cưu mang cầu thay và nhớ đến công việc Chúa ở khắp mọi nơi. Amen!

(Visited 27 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT