NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC

Đây là quyển sách rất có giá trị vì nó không phải là lý thuyết nhưng là kinh nghiệm thực tế. Đây là từng trải của một người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau, giống như từng trải của nhiều người Việt Nam trên con đường theo Chúa.

Tôi hết lòng giới thiệu quí độc giả Việt Nam quyển sách nầy và xin quí vị tiếp tay giới thiệu quyển sách nầy cho nhiều người cùng đọc. Ước mong Đức Chúa Trời dùng quyển sách nầy để dẫn quí vị đến nguồn hạnh phúc mà chỉ có Chúa Giê-xu có khả năng ban cho những người đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Muốn thật hết lòng.
 

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 1/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 2/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 3/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 4/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 5/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 6/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 7/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 8/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 9/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 10/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 11/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 12/12

 

 

 

 

 

print
(Visited 30 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 − 15 =