Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC

image_pdfimage_print

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 1/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 2/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 3/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 4/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 5/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 6/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 7/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 8/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 9/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 10/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 11/12

NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC 12/12

print
(Visited 10 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *