LÀM GÌ KHI ĐỨC TIN DƯỜNG NHƯ YẾU ĐUỐI VÀ THẤT BẠI

Print Friendly, PDF & Email

LÀM GÌ KHI ĐỨC TIN DƯỜNG NHƯ YẾU ĐUỐI VÀ THẤT BẠI

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi khởi đầu quyển sách này với hai đoạn Thánh Kinh (2 Cor. 4:4 và Eph. 6:10–17), cho chúng ta biết rằng kẻ thù của chúng ta là Satan.
Nhưng Chúa đã trang bị cho chúng ta để chiến thắng Satan! Chúng ta không cần phải bị nó chinh phục. (Nếu chúng ta bị chinh phục, đó là lỗi của chúng ta, không phải của Chúa.) Chúng ta không cần phải bị đánh bại. (Nếu chúng ta bị đánh bại, đó là lỗi của chúng ta, không phải của Chúa.) Chúa đã ban cho chúng ta Lời Ngài. Lời Chúa và áo giáp của Chúa là tất cả mọi trang bị chúng ta cần để đánh bại Satan và bè lũ của nó.
Vậy mà tôi vẫn gặp những Cơ Đốc Nhân có vấn đề suốt. Họ thậm chí đến mức phải nói, “Tôi không biết phải làm gì.” (Bạn có bao giờ như vậy chưa?) Đó là lý do tôi viết quyển sách này. 10 bước được liệt kê trong sách, khi được thực hiện theo tuần tự, sẽ đưa bạn thoát khỏi thất bại để đón nhận chiến thắng chắc chắn!
Tôi nợ Rev. Finis Jennings Dake về 10 bước này, điều anh đã liệt kê trong phần Supplement Nine trong quyển sách nổi tiếng của ông, Kế Hoạch Của Chúa Dành Cho Loài Người.
“Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”
—2 Cô-rinh-tô 4:4
Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.
Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.”
—Ê-phê-sô 6:10–17
 

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT