Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời

Print Friendly, PDF & Email

[:en]

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 1

Việc học cách cầu nguyện hiệu quả là một trong những việc quan trọng nhất trong đời sống Cơ Đốc của một tín hữu. Thật ra, một tín hữu không thể thành công trong việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình nếu người đó không biết cách cầu nguyện theo những nguyên tắc của Kinh Thánh. Đời sống cầu nguyện của một tín hữu nên đặt cơ sở và xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ xem bảy bước mà tín hữu nào cũng có thể theo để nhận sự đáp lời cầu nguyện, nếu một người thực hành trung tín bảy bước sau trong sự cầu nguyện người đó có thể nắm chắc sự đáp lời bất cứ khi nào.

1. HÃY CHI TIẾT TRÊN LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bước số một để nhận sự đáp lời cầu nguyện là quyết định những điều bạn muốn nơi Chúa và tìm một câu hay nhiều câu Kinh Thánh nào có hứa rõ ràng cho bạn những điều này. Rất nhiều lần, lời cầu nguyện của chúng ta, là lời cầu nguyện không xác định hoặc lời cầu nguyện không có mục đích.

Một lần nọ tôi hỏi một người: “Anh đang cầu nguyện về điều gì?” Anh trả lời rằng: “Tôi không biết nữa, tôi cầu nguyện chỉ để cầu nguyện thôi”. Tôi hiểu rõ rằng có một loại cầu nguyện mà qua đó ta cầu nguyện để tương giao với Chúa. Nhưng tôi đang nói về sự cầu nguyện với Chúa một cách chi tiết để nhận sự đáp lời cầu nguyện. Nếu ta không cẩn thận, loại cầu nguyện đầu tiên tôi nói đến – cầu nguyện để tương giao với Chúa sẽ chạy sang lĩnh vực cầu nguyện cách chi tiết để nhận sự đáp lời.

Một lần nọ một đầy tớ Chúa nhờ tôi cầu nguyện cho ông. Tôi hỏi ông, ông muốn tôi cầu nguyện về vấn đề gì? Và ông ta nói ông không biết. Bây giờ nếu bạn đến cửa hàng tạp hóa và kéo tới kéo lui chiếc xe của bạn mà không mua thứ gì hết, người ta sẽ nghĩ bạn có gì đó không bình thường. Nhưng ngược lại, nếu một người nào đó đến cửa hàng mua một vài món và người đó thật sự mua nó, bạn sẽ không nghĩ không có gì bất thường. Thật ra, bạn có thể nói rằng người đó xác định được điều mình đang làm.

Trong cùng một cách, hãy quyết định điều mình muốn nơi Chúa và xác định rõ điều đó. Rồi tìm những câu Kinh Thánh nào có chứa lời hứa cho điều bạn cần hoặc nhu cầu của bạn. Hãy chi tiết trong sự cầu nguyện.

2. CẦU NGUYỆN THEO LỜI CHÚA

Rất ít cơ đốc nhân hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết đức tin bắt đầu từ chỗ không biết được ý muốn Đức Chúa Trời và chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài. Hãy tìm những câu Kinh Thánh hứa rõ ràng những điều bạn đang cầu nguyện, nếu Kinh Thánh không hứa cho bạn những điều mà bạn đang ao ước, bạn không có quyền cầu nguyện cho những điều đó. Và bạn không muốn bất cứ điều gì Lời Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ không có gì.

Nhiều tín hữu đang cố gắng cầu nguyện vượt quá đức tin của mình, tuy nhiên chính Lời Chúa ban cho bạn đức tin. Lý do mà nhiều người không cầu nguyện với sự tin chắc và đức tin là ở chỗ họ không tìm thấy Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Chúa Trời muốn họ có những điều mà họ đang ao ước, họ có thể hy vọng Lời Chúa đã hứa, xong họ không thể biết chắc, bởi vì đức tin bắt đầu ở chỗ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Một khi bạn tìm được những câu Kinh Thánh hứa cho bạn điều bạn ước ao nơi Chúa, hãy ghi khắc nó một cách chắc chắn trong lòng bạn, không chỉ trong tâm trí bạn, để làm điều đó bạn phải suy ngẫm Lời Chúa. (Giô-suê l:8) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước”. Bản dịch khác nói: “…ngươi mới có thể đối phó cách khôn ngoan trong những vấn đề của cuộc sống”.

Thành công trong cuộc sống đến bởi việc suy ngẫm Lời Chúa, đó là cách mà bạn sẽ xây Lời Chúa vào trong tiềm thức và vào trong tâm linh của bạn. Và khi bạn ăn nuốt Lời Chúa qua việc suy ngẫm bạn sẽ sẵn sàng dùng những câu Kinh Thánh này chống lại ma quỉ là kẻ cố làm bạn nghi ngờ Chúa và cố cướp khỏi bạn điều bạn muốn. Chính ma quỉ là kẻ cố gắng làm bạn nghi ngờ Chúa, nhiều lần, nhiều người cầu nguyện mà không biết Lời Chúa và nếu họ không nhận sự đáp lời như họ nghĩ, họ nói: “Ồ đó không phải là ý muốn của Chúa”.

Thế nhưng đó luôn có những lời hứa của Đức Chúa Trời để họ chiếm hữu, nếu bất cứ điều gì bạn đang cầu nguyện mà có Lời Chúa thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Lần nọ có một phụ nữ, cùng nhiều người khác cầu nguyện cho con trai của bà đang bị bệnh, nhưng khi nó không được lành, bà ta kết luận rằng Chúa không muốn con bà được lành, bà ta không có câu Kinh Thánh nào sẵn để chống lại ma quỉ vì bà ta không đứng trên Lời Chúa, bà không có Lời Chúa giấu trong lòng (Thi Thiên 119:11).

Để nói thật điều này, ma quỉ nói với bà rằng Chúa không muốn con bà được lành, và bà ta đã tin nó. Một cách vô tình, bà ta đã xác nhận Kinh Thánh nói dối và Chúa Giê-xu bất công, bởi vì Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta sự chữa lành là một phần của sự cứu chuộc chúng ta (Ê-sai 53:4-5; Ma-thi-ơ 8:17; lPhi-e-rơ 2:23).

Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. [Ê-sai 53:4-5]

Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta. [Ma-thi-ơ 8:17]

Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. [1 Phi-e-rơ 2:23]

3. DÙNG GƯƠM THÁNH LINH CHỐNG LẠI MA QUỶ

Khi bạn ghi khắc Lời Chúa trong lòng và trong trí bạn, bạn có thể dùng nó chống lại ma quỉ. Khi Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ để biến đá thành bánh, Chúa Giê-xu chỉ trả lời bằng Lời Chúa. Ngài phán: “…Có lời chép rằng: Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Sau đó Kinh Thánh nói Satan đem Ngài lên trên nóc đền thờ và cám dỗ Chúa Giê-xu lần nữa (Ma-thi-ơ 4:7-l1). “Đức Chúa Giê xu phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy. Mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê xu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi Satan hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến mà hầu việc Ngài”.

Để đánh bại ma quỉ Chúa Giê-xu cũng sử dụng cùng một loại vũ khí hiện đang sẵn có nơi mỗi thánh đồ ngày nay. Khi bạn đang bị kẻ thù cám dỗ, một điều bạn phải làm là nói “Có lời chép rằng” và dùng Lời Chúa chống lại Satan, nhưng để có thể nói điều đó và chống trả ma quỉ một cách hiệu quả, bạn phải vũ trang bằng gươm Thánh linh; là Lời Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bạn phải giấu Lời Chúa trong lòng bằng cách suy ngẫm Lời Chúa liên tục để lời đó thực hiện cho bạn, thì bạn mới có thể chống cự lại những sự tấn công của kẻ thù.

Lần nọ tôi đang giảng tại Houston, một người hầu việc Chúa của tôi đến nhờ tôi hiệp ý với ông để xin sự chữa lành cho bệnh cao huyết áp của ông, chúng tôi nắm tay nhau hiệp ý nhau. Một lúc sau tôi có mặt tại Hội Thánh ông và đang dùng câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 18:19 “Nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ”. Người hầu việc Chúa của tôi làm chứng thể nào ông hiệp ý với tôi và về nhà thì cảm thấy kinh khủng vì huyết áp ông cao hơn bình thường, ma quỉ nói với ông là ông sẽ không nhận sự chữa lành, nhưng mỗi khi ma quỉ quấy rầy ông, ông cứ công bố rằng nếu hai người hiệp ý nhau trên đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha sẽ làm việc ấy cho họ, ông nói sau khi ông đứng vững như vậy ba đêm, tất cả triệu chứng biến mất và ông đã giành phần thắng.

4. CHIẾN ĐẤU CUỘC CHIẾN OAI HÙNG CỦA ĐỨC TIN

Đôi khi cần một ít thời gian để xây Lời Chúa trong tâm linh bạn, để bạn có thể đứng vững trong đức tin cho sự đáp lời cầu nguyện. Kinh Thánh nói “Hãy đánh trận tốt đẹp của đức tin…” (l Ti-mô-thê 6:12).

Nếu không có ngăn trở gì với đức tin, thì sẽ không có trận chiến, khi đối chọi với những điều thiên nhiên, người ta chiến đấu khốc liệt cho những gì tự thuộc về họ. Nhưng đôi khi đối chọi với những điều thuộc linh, nhiều khi họ chỉ ngã lăn ra chết. Ví dụ, nếu ai đó đến nhà bạn và đòi con cái, nhà cửa của bạn, bạn sẽ chống lại người đó để giữ gia đình bạn, giữ lại những gì thuộc về bạn. Hoặc nếu chồng bạn về nhà nói là ông ta đã tìm được người đàn bà khác và ông muốn đem cô ta về nhà và tống cổ bạn ra ngoài thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn có chắc là ra tay chống đối không?

Vâng, nếu Lời Đức Chúa Trời nói điều gì đó thuộc về bạn, thì nó thuộc về bạn! Vậy hãy ra tay chiến đấu bằng cách đứng vững trên Lời Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không muốn bạn nhận lãnh những gì Ngài hứa, thì chắc có lẽ Ngài đã không hứa cho bạn những điều đó. Bổn phận của bạn là dùng Lời Chúa để tiến hành cuộc chiến oai hùng của đức tin và nhận phước hạnh cùng mọi thứ khác mà Đức Chúa Trời đã hứa cho bạn. Khi liên quan đến những điều thiên nhiên, người ta sẽ ủng hộ những gì thuộc về họ. Nhưng khi liên quan đến những điều thuộc linh và nhận sự chữa lành, phước hạnh hay ân phước của Chúa thuộc về chúng ta, nhiều tín hữu lại không đứng vững bằng Lời Chúa.

Một số người nghĩ họ đang hạ mình “Vâng, ý Chúa được nên” trong khi thật sự đó là ý Satan được nên. Bạn thấy không, có một cuộc chiến oai hùng của đức tin mà tín hữu phải chiến đấu để chiếm hữu và nhận phước đã hứa, cơ nghiệp hợp pháp của mình trong Đấng Christ. Để chiến đấu cuộc chiến oai hùng của đức tin, bạn phải học cách dùng gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời . Chiến đấu cuộc chiến oai hùng của đức tin là từ môi miệng nói ra Lời Chúa là Lời mà bạn tin trong lòng hay trong tâm linh bạn. Đó là lý do thật quan trọng để giấu Lời Chúa trong lòng bạn và sẵn sàng dùng nhiều câu Kinh Thánh chống lại ma quỉ, khi chúng cố gắng tấn công và khiến bạn nghi ngờ Lời Chúa, hãy sẵn sàng nói với Satan: “Có Lời chép rằng” và trích Lời Chúa và ý muốn của Chúa về tình huồng đó.

Có nhiều người đứng về phe ma quỉ và tin những lời dối trá của nó về Lời Đức Chúa Trời. Cũng có nhiều người sẽ vô tình đứng về phe ma quỉ để làm bạn nản lòng trong những điều thuộc linh và trong đức tin. Nhưng hãy đứng vững trên Lời Đức Chúa Trời nếu kẻ thù tấn công vào tâm linh, hồn hay thân thể bạn.

Lần nọ, tôi đang tổ chức một số buổi nhóm tại Texas, trong lúc có cơn bộc phát bệnh cúm. Nhiều người bị cúm đến nỗi các trường học phải đóng cửa. Sau đó tôi đọc bài báo nói rằng dân chúng tại tỉnh Dallas đã chết vì bệnh dịch vào năm 1960 nhiều hơn bệnh dịch cúm hiểm nghèo đã bộc phát vào năm Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất. Bệnh dịch cúm này tại Texas ảnh hưởng kinh kiếp đến các buổi nhóm của chúng tôi. Một số người bị bệnh và không trở lại buổi nhóm được, triệu chứng của loại cúm đặc biệt này rất khốc liệt. Tất cả triệu chứng đến trong thân thể tôi lúc về đêm, song tôi không nói cho ai biết. Tôi cứ tiếp tục nói: “Có lời chép rằng” và tôi đứng trên đức tin bằng Lời Chúa, tôi từ chối chấp nhận cúm vì nó không phải là ý Chúa. Tôi đang ở tại buổi nhóm phấn hưng và nhiều tội nhân đang được cứu. Giải tán buổi nhóm không phải là ý muốn Chúa.

Đôi lúc nhiều người có những quan điểm hết sức ngớ ngẩn về những điều này. Ví dụ, họ nói rằng ý muốn Chúa cho dân sự là phải bị bệnh, nhưng điều đó ngược với Lời Chúa. Nếu bệnh là ý Chúa thì tại sao nhiều Hội Thánh xây bệnh viện để cố gắng chữa lành bệnh nhân! Điều đó đem người ta ra khỏi ý muốn của Chúa. Các bác sĩ cũng đang chống chọi bệnh tật và đau yếu, cũng vậy, họ đang chống chọi bằng các vũ khí khác, nếu Chúa muốn con người bị bệnh thì Chúa không muốn con người đi đến bác sĩ, bởi vì bác sĩ cũng đang chống chọi bệnh tật và đau yếu. Hơn nữa, nếu Chúa muốn con người bị bệnh, thì sao không cầu nguyện cho người khác bị bệnh để họ cùng vui hưởng “Phước hạnh” bệnh tật và được ở trong ý muốn của Chúa.

Sau khi cầu nguyện và nói: “Có lời chép rằng” và đứng trên Lời Chúa chống lại các triệu chứng cảm cúm cố tấn công thân thể, tôi khỏe mạnh và tiếp tục buổi nhóm, và tôi không hề bị cúm nữa. Khi bạn có nền tảng của Lời Chúa, bạn có thể đứng vững chống lại sự tấn công của Satan.

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 2
1. BẠN PHẢI XIN CHÚA ĐIỀU BẠN MUỐN

Chúng ta đang nói về bước đầu để nhận sự đáp lời cầu nguyện, bước một là quyết định điều bạn muốn nơi Chúa và tìm những câu Kinh Thánh hứa cho bạn những điều bạn ao ước. Bước số hai để nhận sự đáp lời cầu nguyện là xin Chúa điều bạn muốn và tin rằng bạn nhận được.

Chắc chắn, Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin, nhưng Ngài vẫn nói chúng ta xin Ngài, Kinh Thánh nói: “ …Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy” (Ma-thi-ơ 6:32). Mà Ngài cũng bảo bạn xin những điều bạn cần “…Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để các con hưởng trọn niềm vui” (Giăng 16:24). Nói rằng bạn để Chúa toàn quyền và bạn biết Ngài tự động làm bất cứ điều gì tốt nhất thì không thuộc Kinh Thánh, chính Chúa Giê-xu phán chúng ta phải xin Đức Chúa Trời điều chúng ta cần. Giăng 16:23-24: “Ngày ấy các con không còn hỏi Ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, điều gì các ngươi xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn”. Ma-thi-ơ 7:7-8: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ, cửa sẽ mở.” Mác 11:23-24: “Quả thật Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng: Phải nhấc mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy Ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi”.

2. TRI THỨC THEO GIÁC QUAN KHÁC TRI THỨC THEO MẶC KHẢI

Lần nọ trong hàng người nhờ tôi cầu nguyện, một phụ nữ nói bà sẽ không tin bà có điều gì mà các giác quan vật lý lại bảo bà không có điều đó. Lúc đó tôi vừa bảo bà ngồi xuống vì theo Kinh Thánh, bà sẽ không nhận bất cứ điều gì nơi Chúa theo cách bà tin. Hãy tin Đức Chúa Trời và chớ tin Satan, Satan sẽ bảo bạn rằng bạn không nhận sự đáp lời cầu nguyện, Satan hoạt động trong lĩnh vực giác quan, Satan hoạt động như Thần của đời này (2 Cô-rinh-tô 4:4). Về thuộc linh bạn sẽ không đi đến đâu cho đến khi bạn nhận thức rằng có hai loại lẽ thật, lẽ thật hiểu biết giác quan, lẽ thật khải thị, tức là lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Một số người nghĩ lẽ thật liên quan đến những điều họ có thể thấy bằng mắt vật lý, nhưng bạn không thể thấy những điều của linh, những điều của thuộc linh không thuộc thiên nhiên và không phải là vật chất, mọi sự ta cần đều được cung cấp cho chúng ta trong lĩnh vực thuộc linh qua Lời Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 1:3: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời”. Câu Kinh Thánh này có nghĩa là mọi sự ta cần đều đã cung cấp cho chúng ta trong Đấng Christ. Bạn không thể thấy những phước này, nhưng nó có sẵn bởi vì Lời Chúa nói vậy. Có lẽ thật hiểu biết giác quan và có lẽ thật khải thị. Khi lẽ thật hiểu biết giác quan trái với lẽ thật khải thị, lẽ thật của Lời Chúa thì tôi bắt đầu bước đi bởi lẽ thật khải thị. Tôi bước đi bởi những gì Chúa đã phán trong Lời Ngài. Điều mà trong lĩnh vực thuộc linh được thành thực hữu trong lĩnh vực thiên nhiên qua đức tin của tôi nói Lời Đức Chúa Trời. Đức tin tôi nắm chặt điều đó và tạo ra thực tế về điều đó trong đời sống tôi (Rô-ma 4:17).
Vậy khi bạn cầu nguyện, hãy tin bạn nhận bất cứ điều gì bạn cầu nguyện và bạn sẽ có. Điều đó vượt quá suy nghĩ thiên nhiên. Thật ra, tâm trí thiên nhiên không nắm bắt được điều đó. Phần lớn những nhà lãnh đạo Hội Thánh ngày nay đều là những người hiểu biết giác quan. Hiểu biết giác quan đã giam cầm Hội Thánh. Chúng ta bước đi bởi đức tin chớ chẳng bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Tin lẽ thật chớ đừng tin lẽ giả.

Lần kia tôi đang giảng tại một Hội Thánh nọ nhóm trong một tòa nhà nhỏ. Thời tiết bên ngoài thì lạnh, vì vậy người ta sử dụng lò sưởi ấm. Đôi lúc bên trong nhà lại rất nóng và tôi cũng thấy ấm khi giảng. Đêm ấy, tôi đã toát mồ hôi khi bước ra khỏi căn nhà nhỏ đó để hít thở không khí, khi bước ra ngoài, không khí lạnh áp vào mặt tôi và cuống họng tôi bắt đầu đau. Lúc tôi đến chỗ đậu xe thì tôi khó có thể nói được. Hôm sau, suốt ngày, tôi chỉ nói trong miệng, sau đó ngực tôi bắt đầu đau. Tôi bắt đầu đọc những câu Kinh Thánh về sự chữa lành, với Kinh Thánh mở ra trước mắt, tôi cầu nguyện im lặng. Tôi thưa: “Chúa ôi, Lời Chúa bảo là con đã được lành, nếu con hỏi xác thịt hay người khác xung quanh mình là mình có lành chưa, thì câu trả lời sẽ là không, nếu con hỏi cảm giác của mình là mình đã lành chưa, nó sẽ nói con chưa lành. Nhưng Lời Chúa nói: “…Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù mọi người đều giả dối…” (Rô-ma 3:4). Vậy con nói con chưa lành, con là kẻ nói dối vì Lời Chúa phán Ngài không thể nói dối. Rô-ma 3:4: “Chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.”

Tôi thưa với Chúa là tôi sẽ đứng dậy đến Hội Thánh và giảng. Vậy tôi đến cửa nơi Hội Thánh nhóm và bước vào buổi nhóm, khi tôi đứng lên giảng, tôi đến micro và nói “Tôi muốn cảm ơn Chúa, tôi đã lành bệnh”. Hội chúng nhìn tôi giống như tôi mất trí bởi vì tôi mới thì thầm. Tôi bắt đầu nói cho họ những gì Lời Chúa nói về sự chữa lành và tôi chứng minh cho họ từ Lời Chúa là tôi đã lành bệnh. Tôi bảo họ những gì Chúa phán là thật và nếu tôi nói chưa lành, tôi đã nói dối. Tôi bảo họ rằng tôi muốn tất cả đều đứng dậy và ngợi khen Chúa với tôi bởi vì tôi đã lành bệnh. Một số người đã đứng lên và chúng tôi bắt đầu khen ngợi Chúa. Tôi chưa nói: “Halêlugia!” tới ba lần thì tiếng tôi phục hồi. Tôi khởi sự giảng và tôi đã giảng hùng hồn, đám đông đó chứng kiến những gì Chúa làm, họ thấy đức tin nơi Lời Chúa hành động ngay trước mắt họ.

Một điều bạn phải làm là xin Chúa về những điều bạn cần và muốn mà Lời Chúa đã hứa và tin là bạn nhận được khi bạn xin điều ấy, sau đó bạn có bất cứ điều gì bạn cần nơi Chúa. Một số người cứ hỏi tôi tại sao Chúa không chữa lành họ sau khi nhiều người đã cầu nguyện cho họ mà không có kết quả, rất nhiều lần tôi hỏi họ đã hành động như thể Lời Chúa phán chưa?

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 3

1. HÃY SUY NGHĨ TÍCH CỰC

Bước số ba để nhận sự đáp lời cầu nguyện là để một ý tưởng và ước ao xác định bạn có điều bạn đã cầu xin. Sau khi bạn cầu nguyện trong đức tin theo Lời Chúa, đừng cho phép hình ảnh thất bại nào đọng trong tâm trí bạn.

Giờ tôi đang nói về việc nhận sự đáp lời cầu nguyện. Một khi bạn đã cầu nguyện và xin Chúa điều gì, đừng có giây phút nào nghi ngờ rằng bạn không nhận được sự trả lời. Nếu nghi ngờ vẫn còn, hãy rủa sả nó, hãy hướng tâm trí vào sự đáp lời, để hướng tâm trí vào sự đáp lời, bạn phải hướng tâm trí vào Lời Chúa, Kinh Thánh nói “…Hãy chống trả ma quỉ nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). l Phi-e-rơ 5:8: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được”.

2. CHỐNG CỰ SỰ NGHI NGỜ

Mối nghi ngờ đến từ ma quỉ, bạn phải chống cự lại mối nghi ngờ và rủa sả nó, bạn phải hướng tâm trí vào sự đáp lời và vào Lời Đức Chúa Trời. Để nhận sự đáp lời cầu nguyện bạn phải đoạn tuyệt mọi hình ảnh, lời đề nghị, ảo tưởng, giấc mơ, ấn tượng cảm nhận và mọi ý tưởng nào mà không hỗ trợ cho đức tin bạn và không xác quyết là bạn đã có được điều bạn xin nơi Ngài. Từ “Đoạn tuyệt” nghĩa là nhổ bật rễ hay dời đi. Hãy nhớ, Satan hoạt động trong lĩnh vực giác quan, trong lĩnh vực tự nhiên và công cụ của nó là lời đề nghị.

Một số người nghĩ là tất cả các loại khải tượng, giấc mơ ấn tượng hay cảm nhận của họ đều là đến từ Đức Chúa Trời nhưng điều đó không đúng.

3. LOẠI BỎ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI VỚI LỜI CHÚA

Satan cũng có thể hoạt động trong lĩnh vực siêu nhiên, bởi vì nó là linh thể như Đức Chúa Trời là linh thể. Bạn phải đạt được khả năng để biết hoặc giấc mơ, ấn tượng, cảm nhận hay lời đề nghị đến từ Chúa hay từ Satan, những lời đề nghị nào không hợp với Lời Chúa là thuộc ma quỉ.

Một người bạn hầu việc Chúa của tôi có một Hội Thánh phước hạnh mà ông đã gây dựng và đã làm mục sư hai mươi lăm năm, ông đã làm một công việc đáng kể dù chỉ mới 50 tuổi nhưng ông phải thôi công việc vì thân thể yếu. Tình trạng thân thể ngăn trở ông và không cho ông làm tốt được, ông là một người hầu việc Chúa, biết Phúc âm Trọn Vẹn nhưng vẫn không biết cách nào để tin cho sự chữa lành của mình. Sáng nọ khi thức dậy, ông thấy ai đó đang đứng trong phòng mình với y phục sáng chói, và ông nghĩ đó là Chúa Giê-xu “người đó nói ý ta không muốn chữa lành cho ngươi”. Nhưng người này không thể là Giê-xu bởi vì những gì người này nói mâu thuẫn với Lời Chúa. Ma-thi-ơ 8:17: “Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta”. Hê-bơ-rơ 1:1-2: “Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các Đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian”. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta, Chúa Giê-xu là Lời Đức Chúa Trời, Ngài là Lời trở nên xác thịt (Giăng 1:1-5; 14). Nếu bạn muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động, hãy nhìn Chúa Giê-xu, Giê-xu là ý muốn Đức Chúa Trời trong khi hành động ở trên đất, Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu “…Chữa lành tất cả những người bệnh bị ma quỉ ức hiếp…” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38).

Nói cách khác nếu Chúa Giê-xu hiện ra với bạn trong một khải tượng và nói ý muốn người không muốn chữa lành bạn, thì Ngài sẽ là kẻ nói dối. Có thể nào Ngài muốn bạn mang những gì Ngài đã mang cho bạn không? Không, dĩ nhiên là không Chúa Giê-xu đã mang những bệnh tật và đau yếu của bạn, vậy bạn khỏi mang nó nữa. Chính ma quỉ là kẻ đã đem khải tượng đó đến với người đầy tớ Chúa này và ông đã chấp nhận. Đức Chúa Trời không truyền bá nỗi nghi ngờ và vô tín, mọi hình ảnh, lời đề nghị, giấc mơ, ấn tượng cảm giác và mọi ý tưởng nào không góp phần cho việc tin cậy rằng bạn có điều bạn đã xin, phải nên gạch bỏ và trờ diệt hoàn toàn. Tất cả những điều đó phải được thay bằng Lời Đức Chúa Trời. Nhiều lần người ta nói họ cảm nhận Chúa nghe khi họ cầu nguyện. Tôi biết những người này họ bỏ cuộc ngay giây phút họ nói điều đó. Khi cầu nguyện, tôi nói tôi biết Chúa nghe tôi. Tôi tin đã nhận sự đáp lời bởi vì Lời Chúa nói tôi nhận, chứ không phải tôi cảm thấy điều gì cả (Mác 11:24). Lời Đức Chúa Trời là vậy dẫu tôi có cảm thấy muốn hay là không. Lời công bố đức tin tạo ra thực tại. Vậy hãy đứng vững và không thất bại.

4. CUỘC CHIẾN ĐỨC TIN CỦA CHÍNH TÔI

Trong những ngày đầu của đời sống tôi, tôi gần như tàn tạ. Cuộc đời tôi hầu hết là bệnh tật và bị giam trên giường bệnh mười sáu tháng vì bệnh tim và hầu như bại hoàn toàn. Bác sĩ bảo tôi là mọi ống trong ngực tôi mở ra và không phát triển, không có cuộc phẫu thuật nào có thể cứu giúp tôi.

Tôi học cách cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin qua việc đọc những câu Kinh Thánh, đặc biệt Mác 11:24 nói: “Bởi vậy Ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin sẽ được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi”. Tôi tin là tôi đã nhận sự chữa lành cho tim tôi trước khi tôi thật sự thấy sự chữa lành bày tỏ. Bằng môi miệng, tôi bắt đầu nói: “Tôi tin là mình đã được lành theo như Lời Chúa”.

Người ta cứ tranh chiến trong sự cầu nguyện và đức tin và họ không thật sự tin những gì Lời Chúa nói, nhưng sau khi tôi cầu nguyện và tin là tôi đã nhận, không có sự bày tỏ nào về sự chữa lành. Tôi ngồi xuống giường quyết định đứng dậy và đi! Nếu tôi ngã thì không ai quanh đó đỡ tôi, bởi vì bà con tôi không có ai ở đó và mẹ tôi thì quá yếu không thể đỡ tôi được. Tôi nắm lấy cột giường và gồng mình lên, tôi trở nên choáng váng, nhưng tôi tiếp tục gồng mình ra khỏi giường. Khi mọi thứ đều ngừng quay, tôi vẫn còn nắm giữ cột giường, tôi không còn choáng váng nữa, tôi bắt đầu cảm nhận trong chân tôi và cảm thấy như có hàng triệu cây kim chích vào tôi. Chân tôi cảm thấy mạnh cho dù nó còn đau. Tôi liền cảm thấy bình thường và không còn cảm giác gì trong thân thể tôi!
Tôi bắt đầu đi quanh phòng một lát và hôm sau tôi bắt đầu đi trở lại. Tôi không nói cho gia đình, những gì tôi đang làm vì họ chắc có lẽ sẽ cảnh cáo tôi về việc đó. Thật ra, cuối cùng tôi nói điều đó cho mẹ tôi, tôi phải mất một hồi lâu để nói cho bà mặc áo cho tôi, nhưng sáng hôm sau, tôi mặc áo và đi tới bàn ăn. Ông nhìn tôi hỏi “người chết đã sống lại hả?” Tôi bảo ông “Vâng, Chúa đã khiến cháu sống lại”.

Sau bữa ăn sáng tôi đi vào và nằm xuống ngủ khoảng 10 phút. Khi thức, tôi nghe một tiếng nói: “Tiếng nói này đến từ bên ngoài, chứ không phải xuất phát từ trong tâm linh tôi”. Tiếng nói mà bảo tôi dậy khỏi giường và bước đi là đến từ bên trong tâm linh tôi. Đó chính là tiếng của Chúa phán trong tâm linh tôi. Nhưng tiếng này đến từ nguồn bên ngoài nói rằng: “…Song ngày mai sẽ thể nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). “…Hôm nay ngươi chắc sẽ chết…” (Ê-sai 38:1). Tôi biết cả hai câu này đều từ Kinh Thánh. Gia-cơ nói câu đầu về Ê-sai đã nói với Ê-xê-chi-ên “…Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa”. Sau đó ý tưởng đó đến với tôi trở lại, nói là tôi sẽ chết. Kế đó tôi đứng dậy và ngồi trên ghế ở trong phòng cho tới hai giờ chiều, chỉ để chờ chết, tôi nghĩ tiếng nói đó là của Chúa đang phán với tôi. Nhưng chiều hôm đó trong lúc tôi đang ngồi đó, lời nói từ bên trong tôi nói “Ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của Ta” (Thi thiên 91:16).

Tôi không để ý đến những lời này, vì tôi đang chuẩn bị chết! Nhưng những lời này cứ tiếp tục đến với tôi. Giống như là nó đang phán qua nhiều lần bên trong tôi, lúc đó tôi không hiểu rõ, nhưng nó đến từ tâm linh tôi. Đức Thánh Linh đang cố dẫn dắt tôi. Trong Châm ngôn 20:27 nói “Linh tính loài người vốn một ngọn đèn của Đức-Giê-hô-va”. Nếu bạn được tái sinh thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn qua tâm linh bạn. Tâm linh tôi đang cố gắng chuyển lẽ thật từ Thi Thiên 91 đến tâm trí tôi. Lần thứ ba những lời này thoáng qua, tôi bắt lấy nó và đùa giỡn với nó trong tâm trí tôi. Lần thứ tư tôi hỏi: “Ai nói điều đó?” Một điều gì đó bên trong tôi thốt lên “Đó là Thi Thiên 91″.
Tôi tra cứu và nghiên cứu câu đó được chép ở đấy, rồi tôi nhảy lên, cầm Kinh Thánh, tôi đá chân trên không và nói: Ma quỉ, ngươi hãy ra khỏi đây! Tôi bảo nó rằng: Tôi sẽ không chết. Tôi bảo nó rằng: Đức Chúa Trời đã hứa cho tôi sống lâu.

Hành Động Trên Lời Đức Chúa Trời Đem Lại Kết Quả. Cuộc chiến của tôi đã kết thúc thắng lợi thông qua việc đoạn tuyệt mọi hình ảnh, trí tưởng tượng, khải tượng hay ý nghĩ nào mà không góp phần vào việc tin cậy vào điều tôi đã cầu xin.

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 4

CANH GIỮ TÂM TRÍ

Bước số bốn để nhận sự đáp lời cầu nguyện là đề phòng mọi ý tưởng xấu bước vào trong tâm trí bạn để cố làm bạn nghi ngờ Lời Chúa. Những ý tưởng bị chi phối bởi sự quan sát, sự liên kết và sự dạy dỗ. Vì thế, bước này liên kết gần gũi với bước số ba.
Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải hạ bệ mọi trí tưởng tượng tự dấy nghịch cùng tri thức của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 10:5). Đó là lý do bạn nên lánh xa tất cả những nơi, những việc nào không ủng hộ lời xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của bạn.

Những ý tưởng của bạn bị chi phối và ảnh hưởng bởi sự quan sát, sự liên kết và sự dạy dỗ. Điều đó có nghĩa là đôi lúc bạn phải lánh xa loại Hội Thánh nào đặt sự vô tín vào nơi bạn hơn bất cứ điều gì khác. Hơn nữa, đừng quên có mối thông công với những ai góp phần vào đức tin của bạn. (2 Cô-rinh-tô 10:5) “Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (Phi-líp 4:8). “Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.

Trong Phi-líp, Kinh Thánh nói cho chúng ta chính xác điều chúng ta phải nghĩ đến, nhiều người đang suy nghĩ điều sai trật và kết quả là họ thất bại trong cuộc sống, nhưng nếu bạn đề phòng mọi ý tưởng xấu và chỉ nghĩ về những điều mà xác nhận rằng Chúa đã nghe và đáp lời cầu nguyện, bạn sẽ hợp tác với Chúa trong đức tin.

Bạn phải canh giữ tâm trí bạn, để phát triển trong đức tin và khi bạn đứng vững trong đức tin, đức tin sẽ giúp bạn chiến thắng.

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 5

1. NGẪM NHỮNG LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bước số năm để nhận sự đáp lời cầu nguyện là suy ngẫm liên tục những lời hứa mà bạn đặt cơ sở cho sự đáp lời cầu nguyện. Nói cách khác, bạn phải thấy mình chiếm hữu những gì bạn đã xin và theo đó lên kế hoặch cứ như là đã thành thực tế rồi. (Châm ngôn 4:20-22) “Hỡi con hãy chăm chỉ về các Lời Ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết Ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ”.

Đức Chúa Trời phán: “Hỡi con, hãy chăm chỉ về các Lời Ta…”. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện Lời của Ngài cho đời sống bạn. Nếu bạn hành động cho Lời ấy. Ví dụ, nếu bạn cần sự chữa lành, thì Lời Chúa nói: “…Ngài mang lấy sự đau ốm chúng ta và cất đi bệnh tật chúng ta…” (Ma-thi-ơ8:17) và “Bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5). Nếu bạn không thấy mình đã lành bệnh thì Lời Đức Chúa Trời đã ra khỏi mắt bạn.

2. THẤY LÀ BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHỮA LÀNH

Khi nằm trên giường bệnh, ngay cả khi bắt đầu đi được lại, tôi bắt đầu thấy mình khỏe mạnh. Tôi ở trong đức tin vậy tôi bắt đầu lên kế hoặch theo đó (theo đức tin của tôi). Từ trước đến giờ tôi đã thấy mình chết thật. Một thời gian dài, tôi đã hình dung đám tang của tôi và mọi thứ tiếp theo sau. Tôi đã tưởng tượng mồ mả và nghĩa địa, nhưng khi ánh sáng Lời Chúa đến, tôi bắt đầu thấy mình sống và khỏe mạnh để hầu việc Chúa. Tôi bắt đầu lên kế hoặch theo như đức tin của mình bởi vì tôi tin mình đã nhận được sự chữa lành. Tôi nhờ mẹ tôi lấy hộ cái bút chì và một tấm bảng, tôi bắt đầu viết ra những sứ điệp, vì tôi muốn giảng, tôi đang hành động trong đức tin, tôi chưa hề giảng ngoại trừ một trong những sứ điệp này và tôi vẫn giảng như sứ điệp đó ngày hôm nay.

Ngày nọ bác sĩ bước vào phòng tôi trong lúc tôi viết tất cả phần ghi chú và Kinh Thánh tôi mở ra trên giường. Ông bảo tôi rằng không nên chỉ đọc Kinh Thánh liên tục như vậy. Khi ông hỏi tôi rằng có đọc sách vui, báo chí hay sách gì khác tương tự như vậy không, thì tôi đã trả lời với ông là mình không hề có thời giờ. Tôi biết vị bác sĩ sẽ nghĩ rằng tôi là người điên vì tôi cứ luôn đọc Kinh Thánh, ông nghĩ đọc Kinh Thánh liên tục là tôi mất trí. Nhưng không ai đọc Kinh Thánh mà mất trí! Đọc Kinh Thánh là phục hồi tâm trí, sẽ nâng cao và làm tươi mới tâm linh. Nhiều năm trước đây tôi đã viết bằng mực đỏ câu “Kinh Thánh nói, tôi tin và thế là xong rồi” vào chỗ trống của cuốn Kinh Thánh tôi. Tôi không có quan tâm những gì Hội Thánh này, Hội Thánh nọ tin. Tôi quan tâm những gì Kinh Thánh nói. Tôi không quan tâm tín điều hay giáo lý Hội Thánh, tôi quan tâm những gì Kinh Thánh nói. Nếu Lời Chúa nói rằng: Ngài nghe và đáp lời cầu nguyện và nếu Lời đó không xa khỏi mắt bạn, thì bạn chắc chắn thấy mình có những điều mình ao ước. Nếu bạn không thấy mình có những điều mình ước ao, thì Lời Chúa xa khỏi mắt bạn. Nếu bạn không giữ chặt Lời Chúa, mặc dù Chúa muốn giữ chặt bạn, Ngài không thể làm được, vì cách duy nhất Đức Chúa Trời hành động phù hợp với Lời Ngài. Ngài đã buộc chính Ngài bằng Lời Ngài, Ngài đã tôn cao Lời Ngài trên danh Ngài (Thi Thiên 138:2).

Nếu bạn giữ chặt Lời Chúa, Đức Chúa Trời sẽ giữ chặt bạn và sẽ thực hiện Lời Chúa trên đời sống bạn. Nhưng nếu bạn không đứng trên Lời Ngài, thì Ngài không có gì để thực hiện trên đời sống bạn. Nhiều người cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng họ không cầu nguyện theo Lời Chúa. Mà trong Giăng 15:17 nói: “Nếu các con cứ ở trong Ta và Lời Ta ở trong các con hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó”. Chúa Giê-xu không chỉ nói “nếu các con cứ ở trong Ta, các ngươi cứ cầu xin mọi điều mình muốn”. Ngài cũng nói “ Nếu các con cứ trong Ta và NHỮNG LỜI TA Ở TRONG CÁC CON (thì) hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được”. Có Lời Đức Chúa Trời cứ ở trong chúng ta, thì chúng ta có cơ sở vững chắc để đứng vững trên đó.

Lần nọ tôi đang tổ chức một buổi nhóm tại Fort Worth, Texas. Trong Hội Thánh Phúc Âm trọn vẹn, tôi đang ở trong tư thất mục sư và ngày nọ mục sư nhờ tôi đi cùng ông thăm một nữ truyền giáo lớn tuổi mà ông đã được cứu qua chức vụ của bà. Bà này 82 tuổi, bà đã được giải phẫu và bác sĩ đã tìm thấy bảy khối u trong người bà. Nhưng bác sĩ đã khâu lưng bà lại và không sờ tới, và họ bảo rằng bà có lẽ sẽ chết sớm. Nhiều tháng trôi qua bà vẫn sống, mặc dù trên giường bệnh. Khi chúng tôi đến đó, bà nhất quyết bà già nên chết được rồi, nhưng chúng tôi bảo bà hãy để Chúa chữa lành bà trước tiên. Đầy tớ Chúa bảo bà rằng, nếu bà sống, bà có thể chinh phục nhiều linh hồn cho Chúa bởi vì rất nhiều người đã được cứu và đầy dẫy Đức Thánh Linh dưới chức vụ của bà. Chúng tôi đọc Châm ngôn 4:20-22 cho bà và bảo bà hãy bắt đầu thấy mình khỏe mạnh và đứng lên giảng.
[Châm-ngôn 4:20-22] Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.

Đó là tháng chín và tháng năm tới tôi trở lại buổi nhóm của vị đầy tớ Chúa này, ông kể cho tôi là người đàn bà đã nhận sự chữa lành, ông kể cho tôi buổi tối mà tôi bắt đầu buổi nhóm phục hưng khoảng hai tuần lễ. Bà ta điện thoại và nói là bà ta sẽ có mặt trong buổi nhóm của tôi vào đêm thứ ba. Khi bà ta đến vào tôi thứ ba, tôi không nhận ra bà. Điều này làm tôi giật mình, và rồi bà nói “Anh có lẽ không nhận ra tôi”. Tôi thú nhận với bà tôi không nhận ra (bà trông rất khác vì bà đã lên cân, và trông bà trẻ hơn tuổi bà). Sau đó bà giải thích bà là ai và bà rất vui khi chúng tôi không để cho bà chết đi, bà đã làm những gì chúng tôi bảo bà làm và bắt đầu thấy mình khỏe mạnh và nhận sự chữa lành. Bà nói bà có những buổi nhóm đầy suốt cả mùa hè. Sau này tôi nghe bà sống tới 91 tuổi. Vậy, bạn thấy bà sống được nhiều năm và không chết vì bệnh ung thư.

Vào năm 1943 khi tôi đang làm mục sư tại Hội Thánh ở Texas, một bà cụ bị ung thư bao tử. Bác sĩ đã cho bà về nhà chết. Bà 83 tuổi nên cảm thấy đây là lúc bà phải chết. Tôi bảo bà không phải chết vì bệnh tật đau yếu. Tôi bảo bà hãy để Đức Chúa Trời chữa lành bà rồi hãy chết nếu bà muốn. Tôi cầu nguyện với bà là bà sẽ không chết vì bệnh. Tôi xin Chúa giúp bà lấy lại lòng tin nơi sự chữa lành Thiên Thượng. Tôi trở lại thăm bà lần nữa, nhưng bà vẫn muốn chết. Cuối cùng bà cụ này quyết định dự buổi nhóm chữa bệnh do chúng tôi tổ chức. Bà đến được một, hai lần gì đó, nhưng không có gì xảy ra bởi vì bà cứ nói về sự nghi ngờ và vô tín. Bà có chỗ loét lớn trong bao tử và ăn sâu tới lưng. Đêm nọ tôi nghĩ được rằng bà sẽ được lành. Vậy tôi nói với bà là tôi có nhận một khải tượng nhỏ rằng bà sẽ được lành. Tôi bảo bà trong vòng 10 phút bà sẽ ra khỏi ghế và nhảy nhót. Khi tôi dùng dầu xức và cầu nguyện cho bà, bà bước ra khỏi ghế và bắt đầu nhảy, bà đã được lành hoàn toàn.

Sau này bà làm chứng tại Hội Thánh về sự chữa lành hoàn toàn, bà nói bà đã đi xe buýt đến Hội Thánh vào buổi chiều mà bà được lành và trên đường về nhà, bà đã làm chứng cho người khác trên xe buýt. 9 năm sau đó, khi bà 92 tuổi, chúng tôi ghé thăm bà, nhưng bà đi thăm viếng rồi. Chúng tôi hỏi thăm và nghe người ta kể lại rằng bà đã đến bác sĩ để khám và bác sĩ nói bà vẫn khỏe mạnh vô cùng, bác sĩ không thấy bệnh nào nơi bà!

Tôi rất vui mừng vì tôi đã không để bà chết. Hai phụ nữ này có những câu chuyện tương tự, họ đã bắt đầu thấy mình chết. Chúng tôi phải giúp họ thấy mình có những gì Đức Chúa Trời đã chu cấp cho họ. Bạn phải thấy mình có những gì bạn đã cầu xin.

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 6

CẢM TẠ CHÚA LIÊN TỤC VỀ SỰ ĐÁP LỜI

Bước số sáu để nhận sự đáp lời cầu nguyện là trong mọi lúc, hãy nghĩ dến sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài và hãy đếm phước hạnh của bạn. Điều này sẽ thêm lên đức tin cho bạn. Hãy hướng lòng về Chúa để ngợi khen liên tục và biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm và về những gì Ngài đang làm cho bạn bây giờ. (Phi-líp 4:6) “Chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”.

Nhóm từ “Chớ lo phiền chi hết” nghĩa là chớ lo phiền chi hết. Nó cũng có nghĩa là “Đừng lo lắng về bất cứ điều gì…” (Phi-líp 4:6). Chừng nào mà bạn còn phiền muộn lo lắng, thì tất cả sự cầu nguyện và kiêng ăn trên đất cũng sẽ không ích lợi gì. Phần còn lại của Phi-líp 4:6 nói “Với sự cảm tạ” khi bạn cầu nguyện trình các nhu cầu của mình cho Chúa biết, thì bạn phải cảm tạ Ngài về sự đáp lời, chúng ta phải cầu nguyện với sự cảm tạ.

Cách đây một vài năm, chúng tôi đang giảng tại Overton, Texas và chúng tôi được mời ăn tối tại một gia đình trong Hội Thánh này. Bà này nói với chúng tôi rằng bà bị suyễn và đã chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa bảo bà, đây là trường hợp suyễn nguy cấp, mà ông đã từng thấy. Bà đã tìm được một ít sự giúp đỡ nhưng không nhiều lắm. Bà đã được mọi người có chức vụ cầu nguyện chữa bệnh cho bà nhưng không có gì xảy ra. Lần nọ bà đến trong cuộc phấn hưng của Raymond T. Richey đang tổ chức tại vùng đó, bà đang ở trong hàng ngàn người xin chữa bệnh và ông bảo bà bắt đầu ngợi khen Chúa cho tới lúc bà đã được lành. Bà nói với ông là bà không được lành, Richey bảo bà cảm tạ Chúa về Lời Ngài và nói “Lời Chúa nói tôi đã được lành”.

Vậy bà bắt đầu làm điều đó, và chẳng bao lâu bà làm quen với sự ngợi khen Chúa đến nỗi khi tất cả các cơn suyễn biến mất mà bà cũng không biết. Khi bà kể điều này thì đã hơn mười bốn năm từ khi bà bị triệu chứng suyễn. Kinh Thánh nói, “Đừng lo lắng gì cả…” (Phi-líp 4:6) vì vậy, bạn có thể tỏ lời cầu xin với sự cảm tạ vì bạn biết Chúa sẽ nghe bạn.

Khi tôi gặp những tình huống dường như bất năng, tôi chỉ nói mọi sự đều có thể được cho người nào tin (Mác 9:23) và tôi là một người tin. Đôi khi ma quỉ cám dỗ tôi bằng những ý tưởng làm cản trở đức tin tôi, nhưng tôi đã có Lời Chúa để đứng. Và vì Lời Chúa là chân thật, tôi cảm tạ Chúa về sự đáp lời của tôi trước khi tôi thấy nó xảy ra.

Bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời – Bước số 7

1. BIẾN MỌI LỜI CẦU NGUYỆN THÀNH LỜI CÔNG BỐ ĐỨC TIN

Bước số bảy để nhận sự đáp lời cầu nguyện là nói lời đức tin thay vì vô tín liên hệ đến những gì bạn đã cầu xin. Bạn có thể suy nghĩ và nói những lời đức tin dễ dàng như bạn suy nghĩ và nói những lời nghi ngờ và vô tín. Chính việc nghĩ những suy nghĩ đức tin và nói những lời đức tin mà dẫn tấm lòng ra khỏi thất bại để bước vào chiến thắng.

Nói về lời cầu nguyện đức tin, lần nọ Smith Wigglesworth nói “Nếu bạn cầu nguyện bảy lần cho một điều gì đó, thì bạn cầu nguyện sáu lần trong sự vô tín rồi”. Andrew Murray nói “Cầu xin Chúa về một điều tương tự lặp lại nhiều lần thì không có kinh nghiệm gì cả”. Andrew Murray cũng nói rằng nếu những gì bạn đã cầu nguyện không thành sự thật, thì bạn hãy cầu nguyện trở lại, nhưng đừng cầu nguyện trong cùng một cách, bởi đó là vô tín, ông nói hãy nhắc nhở Chúa là bạn đã cầu xin và nhắc Ngài về những Lời hứa Ngài (Ê-sai 43:26). Hãy nói với Ngài là bạn đang chờ sự đáp lời và cảm tạ Ngài về điều đó.

Hãy để tôi nêu cho bạn một ví dụ về việc nói và nghĩ những lời đức tin và nhận phước lành dư dật. Lần nọ tôi đang phụ trách buổi nhóm tại tây Texas. Một người đàn ông cùng vợ, họ đều là những ca sĩ, cùng đi chung với tôi, ông này đã hứa với tôi sẽ ở với tôi một thời gian vì tôi cần nhiều thì giờ để huấn luyện ông, ông nói, ông không bắt đầu giảng một mình chỉ khi nào tôi huấn luyện ông đủ để ông có thể thật sự hữu dụng cho tôi. Chúng tôi tổ chức nhóm lại tại phòng họp khách sạn và ông này cùng vợ mình đang ở với mục sư. Ngày nọ trong suốt buổi nhóm người cùng vợ chạy lên phòng. Trong lúc họ chạy lên, tôi nhận một khải thị là Chúa đang kêu gọi người này giảng, nhưng người này sợ không nói với tôi. Ồng và vợ ông đã nói chuyện với tôi về nhiều điều. Cuối cùng, ông nói với tôi là ông phải thưa với tôi một điều. Tôi bảo là tôi biết điều đó là gì, vì Chúa đã tỏ cho tôi rồi. Tôi quả quyết với ông là điều này đúng và tôi sẽ không cố gắng cản đường Chúa.

Sau đó ông thử làm mục sư của một Hội Thánh nhỏ tại vùng tôi đã làm mục sư, và họ đã bầu ông, ông nói với họ là điều duy nhất ông biết là những gì ông nghe tôi nói. Sau này ông nhờ tôi đến tổ chức cho nhóm ông. Ồng này đã nói với dân sự tại Hội Thánh đó là trong sáu mươi ngày họ sẽ phải hướng dẫn sáu mươi người tham dự trường Chúa nhật. Cuối cùng khi tôi đến tổ chức nhóm, người giám thị trường Chúa nhật nói với tôi là trước đây họ đã có nhiều mục sư tốt tại Hội Thánh, nhưng họ chưa bao giờ có hơn bảy mươi người dự trường Chúa nhật. Vị giám thị trường Chúa nhật nói là vào cái ngày vị mục sư mới này nói họ sẽ có sáu mươi người trong trường Chúa nhật, thì họ có sáu mươi người (vị mục sư này đã học được nguyên tắc đức tin). Sau đó vị mục sư nói rằng trong chín mươi ngày, họ sẽ hướng dẫn chín mươi người tại trường Chúa nhật và họ đã làm. Kế đến ông nói rằng trong sáu mươi ngày khác, họ sẽ hướng dẫn 120 người và họ cũng đã làm điều nầy. Trong thời gian 9 tháng đó, họ đã có số người dự trường Chúa nhật tăng từ 18 đến 120 người, sau đó vị mục sư nói với hội chúng là họ sẽ xây một nhà thờ bằng gạch tại đó.

Vị giám thị trường Chúa nhật nói với tôi là lúc đó ông sẵn sàng tin bất cứ điều gì, và ông nói ông sẽ dâng 1.000 đô la cho việc này, ông nói là cha ông là thị trưởng thành phố, cũng dâng 1.000 đô la. Khi tôi đến tổ chức nhóm tại Hội Thánh đó, chúng tôi có một căn nhà đầy đủ tiện nghi.

2. ĐỪNG LẶP LẠI LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BẠN

Vị mục sự mới mà trước đây đã đi cùng tôi biết được cách để tin cậy Đức Chúa Trời, ông biết cách để nhận nơi Chúa nhờ sự cầu nguyện và ông biết cách bám chặt sự đáp lời bằng đứng vững trong đức tin. Nhiều lần người ta hủy bỏ lời cầu nguyện của họ. Họ rơi vào sự vô tín và chỉ ở đó, và cứ như là họ đang quay bánh xe trong sự cầu nguyện. Họ cần bước vào đức tin và giữ ở đó, họ phải đứng vững một thời gian. Nhưng nếu họ ở trong lĩnh vực đức tin, sự đáp lời sẽ dẫn đến.

Một ví dụ về những người hủy bỏ lời cầu nguyện của họ đã xảy ra trong buổi nhóm tôi tổ chức tại Hội Thánh của vị mục sư này. Đêm nọ một người phụ nữ bước vào Hội Thánh trước khi buổi nhóm được giao cho tôi. Khi đầy tớ giao buổi nhóm cho tôi, bà ta nhảy lên và nói rằng bà có một nhu cầu cần cầu nguyện đặc biệt. Bà nói bà mới từ nhà chị Gray đến và chị Gray được cho biết là không sống qua đêm. Người bạn hầu việc Chúa của tôi nói ông đã gặp chị Gray ngày đó và ông xác nhận những gì bà này đã nói là đúng. Vậy ông bảo mọi người đứng lên cầu nguyện cho bà. Tôi nghĩ chúng tôi đang đứng cầu nguyện cho sự bà được chữa lành. Hết thảy chúng tôi đều đứng cầu nguyện, sau đó chúng tôi tạ ơn Chúa về sự đáp lời.

Đêm hôm sau cũng người phụ nữ này trở lại và suốt buổi nhóm bà nói bà nghĩ chúng tôi phải cầu nguyện cho chị Gray nữa. Bà nói bác sĩ đã khám cho chị Gray và không hiểu tại sao bà không chết. Thật ra, ông nói rốt cuộc thì bà sẽ sống. Họ đã đưa bà ra khỏi giường và bà đang ngồi trên ghế, dù bà vẫn còn yếu. Lẽ đương nhiên là thân thể bà sẽ yếu sau khi nằm liệt giường. Người chị em này nói rõ ràng là Chúa đã đụng đến chị Gray, nhưng bây giờ chúng tôi nên cầu nguyện Chúa chữa lành! Nhưng điều đó không đúng vì nếu chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi sẽ không khiến mọi lời cầu nguyện liên hệ với những gì chúng tôi đã cầu nguyện bằng một lời đức tin. Thay vì nói lời đức tin, chúng tôi lại nói lời vô tín. Lúc đầu chúng tôi không cầu nguyện Chúa đụng đến bà ta, chúng tôi cầu nguyện Ngài chữa lành cho bà ta! Và Chúa đã trả lời cầu nguyện của chúng tôi! Vì vậy, đối với chúng tôi cầu nguyện trở lại để Chúa chữa lành bà ta là cầu nguyện trong sự vô tín. Trong lúc tất cả mọi việc đang diễn tiến, tôi có một cảm nhận là tôi phải đứng dậy nói đôi điều nhưng tôi lại do dự. Tôi biết rằng bởi vì chị Gray đã được lành bởi đức tin số đông, điều đó có nghĩa là, bởi đức tin của hội chúng cứ tiếp tục cầu nguyện cho chị Gray được lành, sự vô tín sẽ đem chị ta ra khỏi cánh tay Chúa và bà có lẽ sẽ chết.

Bạn thấy không, lúc đó chị Gray vượt ra khỏi vòng tận dụng đức tin của chính bà để nhận sự chữa lành. Nhưng tôi khó mà nói được điều gì. Bên trong tôi biết rõ là trong vòng ba ngày bà sẽ chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba ngày sau đó, bà đã chết. Nhiều lần chúng ta đã làm tiêu tan những phước lành Chúa muốn chúng ta hưởng ở đời này vì chúng ta không hợp tác với Ngài. Thay vì cầu nguyện trở lại cho sự chữa lành cho chị Gray, hội chúng đáng lẽ giơ tay cảm tạ Chúa rằng bà đã được chữa lành.

Nhiều năm trước đây trong một hội nghị cấp quận tại Texas, một cú điện thoại gọi đến nói rằng một trong những vị mục sư trong thành phố đó sắp chết tại bệnh viện. Vị chủ tịch quận kêu gọi tất cả chúng tôi cầu nguyện, vậy chúng tôi thảy đều cầu nguyện cho người sắp chết này. Sau khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi cảm tạ Chúa là Ngài đã nghe chúng tôi. Anh Raymond T. Richey, là đầy tớ hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện, đã ra khỏi đó quay lại tiến về micrô, ông hỏi mọi người “Bao nhiêu người trong quí vị vẫn còn cầu nguyện cho người anh em tại bệnh viện?” Tôi không giơ tay, còn hầu hết mọi người đều giơ tay. Rồi ông hỏi đám đông: “Quí vị muốn làm điều đó nhằm mục đích gì?” Sau đó Richey tiếp tục giải thích cho hội chúng là họ đã cầu nguyện trong đức tin rồi và họ tiếp tục ngợi khen Chúa vì Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện chúng ta và đã chữa lành người đó, cầu nguyện kiểu nào khác chỉ là cầu nguyện trong vô tín mà thôi.

Chúng tôi tiếp tục buổi nhóm và sau đó, một người đàn ông bước vào loan báo là người đàn ông sắp chết đó thình lình hồi tỉnh và khỏe mạnh. Người bệnh này đã thấy Chúa Giê-xu bước vào phòng ông và Chúa phán với ông “Ta là Đức Giê-hô-va Đấng chữa lành con”. Trước đó ông bất tỉnh, song bây giờ được hồi tỉnh lại và nhìn thấy Chúa Giê-xu. Điều này xảy ra trong khi chúng tôi đang cầu nguyện, ông ta được hồi tỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh ngay lập tức.

 [:]

(Visited 3 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT