30 Ngày cầu nguyện cho chồng

Print Friendly, PDF & Email

[:en]

30 Ngày cầu nguyện cho chồng

Bạn có cảm thấy cần cầu nguyện nhiều hơn nữa cho chồng và cho hôn nhân của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Chúng ta thường không cầu nguyện như thể chúng ta tin Chúa sẽ hiện diện và làm điều gì đó lớn lao, nhưng lời cầu nguyện thực sự có hiệu quả, và Chúa muốn chúng ta ở trong sự cầu nguyện với Ngài. Ngài đặc biệt muốn bạn cầu nguyện cho hôn nhân và cho người mà bạn chung sống cả đời.
Đây là thách thức: Mỗi ngày trong 30 ngày tiếp theo, bạn sẽ cầu nguyện một cách cụ thể cho chồng mình. Mỗi ngày sẽ có ít nhất một câu Kinh Thánh để bạn học và cầu nguyện cho chồng.

Bạn có thể bắt đầu thách thức này vào bất kỳ ngày nào trong tháng, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu vào ngày đầu tháng để tiện cho việc theo dõi. Sẽ không sao nếu bạn bỏ lỡ 1 hoặc 2 ngày. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, bạn không nhất thiết phải quay lại từ đầu. Hãy bắt đầu với ngày hiện tại và nếu có thời gian bạn cũng có thể trở lại hoàn thành ngày bạn đã bỏ lỡ.

Bạn đã sẵn sàng để cầu nguyện cho chồng mình trong tháng tới? Bạn đã sẵn sàng để thấy hôn nhân của mình được biến đổi? Hãy bắt đầu ngay bây giờ!

Ngày 1: Hãy cầu nguyện để chồng bạn đặt mối quan hệ của anh ấy với Đức Chúa Trời lên trên tất cả mọi mối quan hệ khác, bao gồm cả bạn. Cầu nguyện để anh ấy có một khao khát nóng cháy được biết Chúa nhiều hơn và đầu phục Ngài hoàn toàn. (Lu-ca 10:27; Thi Thiên 84:12; Thi Thiên 105:4)

Ngày 2: Cầu nguyện để chồng có sự tận tâm trong kỷ luật thuộc linh. Cầu nguyện cho sự kiên trì đọc Kinh Thánh, ghi nhớ lời Chúa và cầu nguyện, dâng hiến, kiêng ăn…; để anh ấy không ngã lòng khi bước đi theo Chúa nhưng sẽ chạy trong cuộc đua đức tin với sự nhẫn nại. (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24, Thi Thiên 119:6)

Ngày 3: Cầu nguyện để Chúa chúc phước cho công việc anh ấy làm, để anh ấy được vui thỏa và nhìn xem sự vinh hiển Chúa trong mọi khía cạnh công việc; để anh ấy không tạo một thần tượng hay đánh mất mình trong công việc. Khi công việc trở nên khó khăn, hãy cầu nguyện cho sự chịu đựng và triển vọng. (Thi Thiên 90:17; Cô-lô-se 3:23)

Ngày 4: Cầu nguyện cho mối thông công của chồng với những người nam khác. Cầu nguyện để Chúa mang đến những người nam tin kính để tạo nên sự gắn kết vững chắc, là người hướng anh ấy đến gần Chúa hơn; để anh ấy trở thành một người bạn tốt với những ai cần. Cầu nguyện cho lòng bao dung về phần bạn khi anh ấy dành thời gian với bạn bè, thậm chí đôi khi anh ấy phải hy sinh thời gian với bạn. (Châm Ngôn 13:20)

Viết xuống: Kể tên 3 người bạn thân nhất của chồng? Hãy viết tên họ xuống và cam kết cầu nguyện cho họ cách thường xuyên, rằng họ được tăng trưởng trong Chúa và đồng thời giúp chồng bạn gần Chúa hơn.

Ngày 5: Cầu nguyện cho sự tăng trưởng thuộc linh của chồng. Cầu nguyện để anh ấy đâm rễ trong lời Chúa, kết quả nhiều cho vương quốc Đức Chúa Trời; để anh ấy trở thành một lãnh đạo trong Hội Thánh, trong gia đình và cộng đồng, để dẫn dắt người khác đến gần Chúa hơn bởi tấm gương của mình. (Cô-lô-se 2:7; Giăng 15:8)

Ngày 6: Cầu nguyện cho vai trò làm cha nếu hai bạn đã có con. Cầu nguyện để anh ấy bày tỏ tình yêu thương của Chúa và quan tâm, chăm sóc bọn trẻ; để anh ấy dành ra thời gian với chúng và nuôi dưỡng mối liên kết với trẻ. Nếu bạn chưa có con, hãy cầu nguyện cho sự ảnh hưởng của chồng trên cuộc sống của những người nam trẻ tuổi trong Hội Thánh và cộng đồng. (Tít 2:6-8; Thi Thiên 103:13; Thi Thiên 127:3-5)

Ngày 7: Cầu nguyện cho vai trò làm cha mẹ của hai vợ chồng, để có sự hiệp một trong việc giải quyết những lựa chọn và tình huống khó khăn. Cầu nguyện để Chúa giúp vợ chồng có được sự đồng thuận khi có bất đồng quan điểm. (Châm Ngôn 22:6; Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5-7)

Ngày 8: Cầu nguyện cho sự lãng mạn. Cầu nguyện để chồng biết được cách bạn tiếp nhận tình yêu và chủ động bày tỏ theo những cách này và để bạn cũng có thể làm điều đó cho chồng. Cầu nguyện đặc biệt để biết rằng bạn không dựa hoàn toàn vào chồng mình để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn vì chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy. (Châm Ngôn 19:14; Truyền Đạo 4:12)

Viết xuống: Chồng bạn tiếp nhận tình yêu thương thể nào? Đâu là điều anh ấy trân trọng nhất? Hãy lập kế hoạch để bày tỏ tình yêu với chồng theo cách anh ấy muốn trong hôm nay.

Ngày 9: Cầu nguyện cho lời chứng của chồng. Cầu nguyện để anh ấy có được sự can đảm trong việc rao giảng Tin Lành, để anh ấy chia sẻ với hàng xóm, với những thành viên trong cộng đồng và cho đồng nghiệp về đức tin của mình; để cuộc sống của anh ấy là sự phản chiếu của Phúc Âm, rằng sự tương tác của anh ấy với người khác sẽ đầy tràn tình yêu thương. (1 Phi-e-rơ 3:15; Ma-thi-ơ 5:16)

Ngày 10: Cầu nguyện cho điểm yếu của chồng. Xin Chúa giúp anh ấy biết đâu là nơi anh ấy cần nương tựa nơi Chúa nhiều hơn. Cầu nguyện để chồng bạn không xấu hổ về điểm yếu của mình nhưng sẽ nhìn nhận chúng như những cơ hội để gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng. (2 Cô-rinh-tô 12:10; Ê-sai 40:29-31)

Ngày 11: Cầu nguyện cho điểm mạnh của chồng; để anh ấy không kiêu ngạo về nó, nhưng sẽ chúc phước cho người khác bằng cách sử dụng ân tứ và tài năng của mình cách trung tín. Nếu chồng bạn không biết được điểm mạnh của mình là gì, hãy cầu nguyện để anh ấy được biết rõ ràng. (1 Phi-e-rơ 4:10; Rô-ma 12:4-6)

Viết xuống: Viết xuống 3 điểm mạnh mà bạn tin rằng Chúa đã ban cho chồng mình. Hãy cầu nguyện đặc biệt để biết cách khích lệ anh ấy sử dụng những điểm mạnh đó làm vinh hiển danh Chúa.

Ngày 12: Cầu nguyện để bạn có thể nhanh chóng tha thứ cho chồng khi anh ấy khiến bạn tổn thương. Cầu nguyện để bạn không còn cay đắng; để anh ấy hiểu được cách anh ấy đã làm tổn thương bạn trong quá khứ; để anh ấy ăn năn và học hỏi từ những sai lầm đó. Hãy cầu nguyện để tình yêu của Chúa lấp đầy trái tim bạn và giúp bạn tiến về phía trước cách tích cực. (Ma-thi-ơ 6:14-15; Ê-sai 43:25)

Ngày 13: Cầu nguyện để chồng nhanh chóng tha thứ cho bạn khi bạn làm tổn thương anh ấy. Cầu nguyện để anh ấy không còn cay đắng; để hiểu bạn đã làm tổn thương anh ấy thể nào trong quá khứ. Hãy cầu nguyện ăn năn với Chúa và xin sự tha thứ từ anh ấy. (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19; 1 Giăng 1:9)

Ngày 14: Cầu nguyện cho bất kỳ lĩnh vực bất đồng nào mà hai bạn đang phải đối diện. Xin Chúa ban cho hai người sự hiệp một để tiến lên phía trước. Cầu nguyện để bạn có thể xử lý những cuộc trò chuyện trong lĩnh vực đó mà không xảy ra những sự cãi vã vặt vãnh. Hãy cầu nguyện ăn năn nếu bạn có bất cứ phản ứng sai nào với chồng, và xin anh ấy tha thứ. (Ê-phê-sô 4:1-3; Châm Ngôn 17:14)

Ngày 15: Cầu nguyện cho bất kỳ quyết định lớn nào sắp tới. Cho dù đó là một công việc mới, việc chuyển nhà, việc lựa chọn trong vai trò làm cha, làm mẹ hoặc trách nhiệm chăm sóc – bất kỳ quyết định nào trong tương lai, hãy đặt chúng dưới chân Chúa. Cầu xin Chúa cho bạn lý do tại sao bạn không nên tiếp tục. Cùng nhau cầu nguyện cho sự bình an về quyết định của hai vợ chồng. (Gia-cơ 1:5; Châm Ngôn 4:6-7)

Ngày 16: Hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo của chồng: cho cấp trên, người cố vấn và người hướng dẫn thuộc linh. Cầu nguyện cho những người anh ấy kính trọng và khâm phục, rằng họ sẽ luôn bày tỏ với anh ấy về Phúc Âm. Nếu đời sống của bất kỳ ai trong số họ không bày tỏ tình yêu của Đấng Christ, hãy cầu nguyện để anh ấy không bị cám dỗ noi gương họ và tìm được những người nam tin kính khác đáng để tôn trọng. (Châm Ngôn 18:24; Châm Ngôn 12:26)

Ngày 17: Cầu nguyện cho sức khỏe thể chất của chồng; cho bất kỳ buổi kiểm tra sức khỏe nào sắp tới hay vấn đề sức khỏe kinh niên nào, để Chúa có thể chữa lành hoặc giúp anh ấy đủ sức chịu đựng. Cầu nguyện để anh ấy loại bỏ những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe; cho bác sỹ của chồng – để họ có sự khôn ngoan và tử tế đối với anh ấy khi thăm khám. (Phi-líp 4:19; Thi Thiên 107:19-21; Thi Thiên 103:2-4)

Ngày 18: Cầu nguyện cho sức khỏe tình cảm của chồng; để anh ấy nhận ra tầm quan trọng của việc nhận biết cảm xúc – cả mặt tốt và mặt xấu. Nếu có bất kỳ nỗi đau nào trong cuộc đời anh ấy, cầu xin Chúa băng bó những vết thương và anh ấy sẽ tìm được sự giúp đỡ cần thiết. Cầu nguyện cho sự nhạy cảm về cảm xúc của chồng và sự hướng dẫn để bạn có thể trò chuyện với anh ấy về các vấn đề tình cảm. (Phi-líp 4:6-7; Thi Thiên 147:3)

Ngày 19: Cầu nguyện cho bất kỳ cám dỗ tội lỗi nào mà chồng đang phải đối diện. Cầu nguyện để anh ấy nhìn thấy cách rõ ràng mưu kế của ma quỷ và sự nguy hiểm khi phải chiến đấu một mình. Cầu nguyện để anh ấy đầu phục, vâng lời Chúa hơn bất kỳ sự cám dỗ nào. (Mác 14: 38; Gia-cơ 1:13-18; 1 Cô-rinh-tô 10:13)

Ngày 20: Cầu nguyện cho sự phục vụ của chồng trong Hội Thánh; để anh ấy phục vụ cách trung tín và khiêm nhường. Cầu nguyện cho những cơ hội, mục vụ đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh và cho phép anh ấy sử dụng những khả năng và ân tứ của mình. Cầu nguyện cho mối quan hệ của chồng với các tín hữu khác và rằng bất cứ sự bất đồng hoặc hiểu lầm nào đều sẽ được xóa bỏ với ân điển và lòng nhân từ. (1 Sa-mu-ên 12:24; Rô-ma 12:11; Gia-cơ 4:1-7)

Ngày 21: Cầu nguyện cho bất kỳ vị trí lãnh đạo nào anh ấy nhận trong công việc, Hội Thánh hay cộng đồng. Cầu nguyện rằng anh ấy có thể sử dụng nó để mang sự vinh hiển về cho Chúa. Cầu nguyện để anh ấy tập trung vào sự kêu gọi của mình và chu đáo với những người mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời để được làm chứng. Cầu nguyện cho cộng đồng của bạn để họ được phước thông qua sự nỗ lực của chồng. (1 Phi-e-rơ 4:10; Mác 10:45; Rô-ma 12:9-13)

Ngày 22: Cầu nguyện cho việc quản lý tiền bạc; để Chúa ban sự khôn ngoan cho cả hai vợ chồng để quản lý tài chính cách hiệu quả. Cầu nguyện để chồng có sự thận trọng trong việc cùng bạn lập ngân sách, thanh toán hóa đơn và chi tiêu cho các nhu cầu. Cầu nguyện cho sự dâng hiến và ban cho; cho bất kỳ lĩnh vực nào mà hai bạn có sự bất đồng về việc chi tiêu hay tiết kiệm, để Chúa ban cho bạn phương cách rõ ràng cùng với sự đồng thuận. (Ma-thi-ơ 6:21; Ma-la-chi 3:10; Rô-ma 13:8; Hê-bơ-rơ 13:5)

Ngày 23: Cầu nguyện cho những đam mê của chồng – cho những điều Chúa đã tạo dựng để anh ấy yêu và vui hưởng. Cầu nguyện cho một khải tượng để bạn có thể giúp đỡ anh ấy theo đuổi những điều yêu thích theo cách mà danh Chúa được vinh hiển. Giúp đỡ để anh ấy nhìn thấy rằng đam mê là một món quà từ Đức Chúa Trời, để ban phước cho bản thân và cho những người khác. (Truyền Đạo 8:13; 1 Cô-rinh-tô 10:31)

Viết xuống: Nghĩ về 3 điều mà chồng bạn trở nên hăng say khi làm – có thể là một môn thể thao, một sở thích đặc biệt hoặc chỉ đơn giản là việc mày mò với một thiết bị đã hỏng – cho dù đó là gì, trong tuần này, hãy thách thức chính bạn để tìm cách bày tỏ cho chồng biết rằng những điều anh ấy yêu cũng quan trọng với bạn như vậy.

Ngày 24: Cầu nguyện cho sự chung thủy; để anh ấy biết và cảm nhận được mức độ quan trọng của lời thề đã trao. Cầu nguyện để cả hai bạn không có bất kỳ ý nghĩ tà dâm nào, nhưng sẽ gìn giữ suy nghĩ của mình cho Chúa. Xin Chúa thiết lập một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và trung thực giữa hai người. (2 Cô-rinh-tô 10:5; Châm Ngôn 20: 6-7)

Ngày 25: Cầu nguyện cho sự an toàn của chồng. Việc lo lắng cho cuộc sống của những người thân yêu là điều tự nhiên, nhưng xin Chúa giải phóng bạn khỏi bất kỳ sự lo lắng nào về cuộc đời anh ấy. Xin Chúa giúp bạn để không phải sống trong sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra, nhưng tin cậy Ngài hoàn toàn. (Thi Thiên 121; Ê-sai 41:10)

Ngày 26: Cầu nguyện cho bất kỳ thần tượng nào trong cuộc đời chồng – công việc, sở thích hay các hoạt động lúc rảnh rỗi. Xin Chúa cáo trách anh ấy về bất kỳ hình tượng nào. Thông thường, việc thờ thần tượng là gốc rễ của sự tham lam, ghen tuông, giận dữ… Cầu xin Chúa chiếu sáng mọi khía cạnh cuộc đời anh ấy, nơi anh ấy đặt để bất cứ điều gì (thậm chí là hôn nhân) như là một ưu tiên lớn hơn sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Xin Chúa thay đổi tấm lòng để anh ấy tìm kiếm Ngài trên hết thảy mọi sự. Xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để biết cách giúp đỡ người bạn đời của mình vượt qua sự thờ hình tượng. (Thi Thiên 115:4-8; Cô-lô-se 3:5; Mác 8:36)

Ngày 27: Cầu nguyện cho các mối quan hệ của chồng với gia đình. Nếu có bất kỳ xung đột nào chưa được giải quyết, xin Chúa bước vào và làm mềm mại những tấm lòng. Nếu có bất kỳ sự phụ thuộc không lành mạnh hay khoảng cách nào, xin Chúa tạo ra những ranh giới thích hợp. Nếu có sự bạo hành hay tổn thương nào, xin Chúa ban cho ân điển và sự khôn ngoan để giúp đỡ khi anh ấy cần. (Sáng Thế Ký 2:22-24; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Châm Ngôn 11:29)

Ngày 28: Cầu nguyện cho đời sống tình dục của bạn. Cầu nguyện để hai bạn có thể cùng yêu thương và theo đuổi nhau cách thân mật. Nếu tình dục là một vấn đề, xin Chúa ban cho hai bạn sự khiêm nhường, kiên nhẫn và hòa nhã với nhau. Cầu xin Chúa ban cho sự dũng cảm để nói về những suy nghĩ hay kinh nghiệm không thoải mái, thầm kín hay đau đớn khiến hai người không thể thân mật với nhau. (Châm Ngôn 5:18-19; 1 Cô-rinh-tô 7:1-6)

Ngày 29: Cầu nguyện xin Chúa gìn giữ hôn nhân của hai bạn trong quãng đường phía trước; để Ngài giúp bạn tăng trưởng qua những thử thách. Cầu nguyện để bông trái Thánh Linh được mạnh mẽ hơn trong những gian khổ. Dành thời gian để cầu nguyện cho mỗi bông trái Thánh Linh – yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ – cầu nguyện cho sự sung mãn, xin Chúa ban sức, khích lệ chồng trong những khuyết điểm. (1 Cô-rinh-tô 13:4-7; Ga-la-ti 5:22-23)

Viết xuống: Đâu là những hy vọng và mơ ước mà bạn có cho tương lai với người bạn đời của mình và con cái (nếu có)? Bạn thấy công việc Chúa làm ở đâu? Trong tháng này bạn có thấy Đức Thánh Linh kêu gọi sự tiếp tục cầu nguyện trong lĩnh vực cụ thể nào đó? Nếu có, hãy viết xuống một cách cụ thể và cam kết tiếp tục cầu nguyện về những vấn đề này. Nếu bạn muốn, hãy mời chồng mình cùng cầu nguyện và hỏi anh ấy nếu có bất kỳ lĩnh vực nào hai người cần cầu nguyện chung.

Ngày 30: Cầu nguyện để hai vợ chồng trung tín trong việc rao truyền Phúc Âm. Hãy dành thời gian cảm tạ Chúa cho hôn nhân của bạn. Nhớ lại và cảm tạ Ngài về những phước lành Chúa ban cho cả hai người; cảm tạ Chúa cho bất kỳ thử thách nào mà Chúa đặt để để hai bạn vượt qua. Cầu xin Chúa giúp hai bạn biết cách làm thế nào để chia sẻ Phúc Âm với con cái, hàng xóm, đồng nghiệp, cộng đồng và thế giới lớn hơn. Xin Chúa ban cho những tấm lòng khát khao, sốt sắng để chia sẻ tin mừng về sự chết của Đấng Christ cho tội lỗi của chúng ta và sự sống lại đem đến hy vọng chúng ta có ngày hôm nay. (Ma-thi-ơ 19:4-6; Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24; Thi Thiên 105:1)

 

[:]

(Visited 145 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT