Thói Quen Phán Xét Người Khác

Print Friendly, PDF & Email

[:en]

Thói Quen Phán Xét Người Khác

Bạn có thói quen đánh giá, phán xét người khác? Bạn có dễ dàng tìm thấy lỗi của những người quanh mình? Nếu có, hãy cẩn thận vì đời sống thuộc linh của bạn đang gặp nguy hiểm!

Thái độ phê phán, chỉ trích có thể cản trở việc bạn đến với Chúa, làm bạn phân tâm khỏi các mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc sống mình.

Sao lại phán xét?

Chúng ta hay đánh giá, phán xét người khác vì sự ích kỷ của bản thân. Chúng ta cố gắng tìm lỗi của người khác để chứng minh mình thông minh, xinh đẹp, hạnh phúc, giàu có hơn. Nhưng đây là những lý do ích kỷ. Chúng ta đơn giản muốn cảm thấy tốt hơn về chính mình. Chúng ta phán xét khi người khác không làm những gì chúng ta yêu cầu, những gì chúng ta nghĩ là đúng. Thông thường đó là thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp, những người không đáp ứng mong đợi của chúng ta. Ngay cả sự thất vọng cũng có thể dẫn đến thái độ phê bình. Khi cuộc sống không như chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ che giấu nỗi thất vọng của mình bằng cách tìm kiếm lỗi ở người khác.

Phán xét

Tìm ra lỗi và phán xét người khác là một trong số điều dễ làm nhất. Nó dường như là bản chất tự nhiên của chúng ta. Nhưng Chúa Jesus bảo chúng ta đừng đoán xét “để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1).

Chúa cũng giải thích tại sao thái độ xét đoán người khác lại nguy hiểm: “Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy”(câu 2).

Khi ta đoán xét, đánh giá người khác, ta đã mời gọi sự phán xét lên chính mình. Kinh Thánh chép: “Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét” (Gia-cơ 2:13).

Bằng cách đánh giá người khác, chúng ta che giấu thói đạo đức giả của chính mình. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo mang một người phụ nữ đến với Chúa Jesus vì tội ngoại tình, nhưng Chúa đáp: “Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người” (Giăng 8:7). Không ai có thể ném một viên đá nào.

Chỉ có Chúa là Đấng được quyền phán xét con người (Rô-ma 14:4). Như sứ đồ Phao-lô đã nói: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19)

Giải pháp cho thói quen phán xét

Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời là quan án công bình” (Thi Thiên 7:11). Giải pháp cho việc phán xét, chỉ trích được tìm thấy trong sự hiểu biết về bản chất sự phán xét của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói mọi người đều là tội nhân. Tội lỗi đã làm đứt gãy mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người, rất xứng đáng bị xét đoán (Rô-ma 3:23, 6:23).

Bất kể chúng ta nghĩ mình “tốt” thế nào, “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Chúng ta không thể bù đắp cho những điều tồi tệ đã làm. Đối diện với chính mình, chúng ta xứng đáng nhận sự phán xét từ Đức Chúa Trời: sự chết và đau đớn đời đời, ở nơi Kinh Thánh mô tả “hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng” (Khải Huyền 19:20).

Chỉ có Đức Chúa Trời được quyền phán xét tội lỗi chúng ta. Vì vậy, Ngài đã sai con Ngài đến thế gian để trả giá cho tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Jesus Christ đã mang lấy sự phán xét của chúng ta trên chính Ngài và đã chết thế chúng ta. Đổi lại, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả ơn phước Ngài – bao gồm cuộc sống vĩnh cửu, sự tha thứ, bình an, niềm vui và hy vọng – nếu chúng ta công nhận Chúa Jesus là Chúa và Đấng Cứu Rỗi.

Nếu chúng ta thực sự hiểu sự phán xét mà mỗi người chúng ta xứng đáng nhận được từ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ít có xu hướng đánh giá, phán xét người khác.

Ban ân điển

Bạn đã học được việc nhận ân sủng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời chưa? Đây là bước đầu để vượt qua thói quen phán xét. Nếu bạn chưa bao giờ cảm ơn Chúa Jesus đã mang lấy hình phạt mà bạn xứng đáng nhận, hãy làm ngay bây giờ. Chỉ cần ăn năn tội lỗi và dâng cuộc đời bạn cho Ngài (Công-vụ 3:19, Rô-ma 10:9,10).

Nếu bạn biết Chúa Jesus là Cứu Chúa của bạn, hãy tạ ơn Ngài vì ân điển và lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Ngài đã tha thứ cho tội lỗi bạn. Cảm ơn Ngài vì đã cho bạn cơ hội thứ hai trong đời.

Bây giờ, bạn hãy ban ơn và thương xót người khác, Chúa Jesus phán: “Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không“ (Ma-thi-ơ 10:8). Thay vì phán xét, hãy mở rộng tình yêu của Chúa cho những người xung quanh, hãy bắt đầu từ những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Thông thường, chính những người thân cận của chúng ta hay bị chúng ta phán xét khắc nghiệt nhất.

Từ nay, mỗi khi bạn cảm thấy muốn phán xét người khác, hãy làm theo chỉ dẫn của Chúa Jesus: nhìn lại cuộc đời bạn trước tiên (Ma-thi-ơ 7). Hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi bạn, rồi bạn sẽ khám phá tại sao bạn lại không thể, không được, không có quyền đoán xét người khác.

Hãy nhớ rằng rất dễ đoán xét người khác. Lỗi lầm của người khác thường rất dễ nhìn thấy. Song, chúng ta cần vị tha thay phán xét. Bởi Đức Chúa Trời đã ban cho bạn lòng thương xót, Ngài đã trả nợ tội lỗi cho bạn. Bây giờ, nợ duy nhất bạn phải trả là mang tình yêu thương và lòng thương xót của Người cho người khác, vì “Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét” (Gia-cơ 2:13).

Cuối cùng, hãy chắc chắn bạn dành thời gian với Chúa để cầu nguyện, học Kinh Thánh. Khi đọc Kinh Thánh, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn kiên nhẫn với những người xung quanh. Theo thời gian, bạn sẽ được thay đổi từ một người ưa tìm lỗi nơi người khác, trở thành người có lòng vị tha, có cái nhìn đầy ân điển khi học cách sống như Chúa Jesus đã sống.

Cầu nguyện

Nếu bạn là người hay tìm lỗi, hãy quay lại với Chúa và kêu cầu Ngài giải phóng bạn:

“Lạy Chúa Jesus, con xin lỗi vì những lúc con đã cho phép thái độ phán xét, xét đoán người khác cai trị con. Xin hãy tha thứ cho con. Xin giúp con nhớ đến lòng thương xót của Ngài đối với con, để con có thể sống với lòng thương xót của Ngài với người khác. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã yêu thương con, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen!“

Kinh Thánh dành cho bạn

Giăng 8:7 – Không ai đủ tiêu chuẩn để phán xét người khác.

Ma-thi-ơ 7:1-2 – Ảnh hưởng của việc phán xét.

Gia-cơ 2:1-13 – Cạm bẫy của những sự đoán phạt.

I Phi-e-rơ 2:1-3 – Phương thuốc cho việc phán xét.

Phi-líp 4:4-8 – Học cách sống trong Chúa với mọi người.

Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau
Ê-phê-sô 4:2

 

 [:]

(Visited 29 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT