Tình hình thế giới hiện nay có ý nghĩa gì?

Cách đây trên 2600 năm, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tiên tri Đa-ni-ên biết trước sự phát triển của các đế chế trong khu vực Địa Trung Hải. Đầu tiên là đế chế Babylon, sau đó là đế chế Media – Ba Tư, rồi đế chế Hy Lạp với Alexander Đại Đế, và đế đế chế La Mã. Cuối cùng Đức Chúa Trời bày tỏ thời đại nền dân chủ mà chúng ta đang sống ngày nay. Các sự kiện gần đây như Brexit (Anh ra khỏi khối EU) và bầu cử tổng thống Mỹ đã làm chấn động cả thế giới. Những điều này có ý nghĩa gì? Kinh Cách đây trên 2600 năm, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tiên tri Đa-ni-ên biết trước sự phát triển của các đế chế trong khu vực Địa Trung Hải. Đầu tiên là đế chế Babylon, sau đó là đế chế Media – Ba Tư, rồi đế chế Hy Lạp với Alexander Đại Đế, và đế đế chế La Mã. Cuối cùng Đức Chúa Trời bày tỏ thời đại nền dân chủ mà chúng ta đang sống ngày nay. Các sự kiện gần đây như Brexit (Anh ra khỏi khối EU) và bầu cử tổng thống Mỹ đã làm chấn động cả thế giới. Những điều này có ý nghĩa gì? Kinh Thánh đã tiên đoán trước những gì?đã tiên đoán trước những gì?

print
(Visited 48 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT