LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỨC TIN CỦA BẠN HOẠT ĐỘNG

Print Friendly, PDF & Email

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỨC TIN CỦA BẠN HOẠT ĐỘNG

Tôi đã công bố Lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã dâng hiến. Tôi đã nhịn ăn. Tôi đã cầu nguyện. Tôi đã làm mọi thứ! Tại sao hoàn cảnh của tôi không thay đổi? Ôi Chúa ơi, tại sao? !!! ”Nhiều người bị khổ sở như thế này vì dường như họ không có khả năng thay đổi hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, trong Ma-thi-ơ 17:20, Chúa Jêsus đã tuyên bố rõ ràng. Ngài nói: “Khi bạn có đức tin như hạt cải, không có gì là không thể cho bạn.”
Vì vậy, tại sao nhiều tín hữu cầu nguyện, kiêng ăn, khóc lóc, dâng hiến, tuyên bố Lời Kinh Thánh và vẫn còn bị thất vọng và thậm chí bi kịch trong tài chính, sức khỏe, công việc, hôn nhân và kinh doanh của họ. Tại sao họ luôn luôn đặt câu hỏi, “Ôi Chúa ơi, tại sao?”
Những người hay hỏi loại câu hỏi này hoặc những người đang ở trong những tình huống như vậy có một vấn đề lớn: Họ đã không học cách làm cho đức tin của họ hoạt động.

MỤC LỤC

Chương 1: Đức tin để sống!
Chương 2: Bạn đã sẵn có đức tin!
Chương 3: Chúa Jêsus đã dạy chúng ta cách để nhận.
Chương 4: Nhận lãnh bởi đức tin.
Chương 5: Hai loại đức tin.
Chương 6: Đức tin nhỏ bé và đức tin lớn lao.
Chương 7: Đức tin yếu đuối và đức tin mạnh mẽ

 

 

 

 

(Visited 56 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT