THĂM VIẾNG VỢ CHỒNG EM RUTO TẠI CẦN THƠ

Print Friendly, PDF & Email

“Ai nấy giúp đỡ người lân cận Và bảo anh em mình: “Hãy can đảm lên!”

‭‭Ê-sai‬ ‭41:6‬ ‭RVV11‬‬

 Cảm tạ ơn Chúa ban ơn cho tôi tớ Ngài được có cơ hội đến thăm và khích lệ gia đình em RuTo tại Cần Thơ. Hai em đều có tật nhưng Đức Chúa Trời nhân từ luôn quan phòng và ban Phước ch ha em! 

   Nguyện Chúa ban ơn bội phần trên quý mục sư và ban lãnh đạo VnSalvation có tấm lòng thăm viếng và khích bán lệ hai em! 

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT